28B va r. 6

1 / 19
next
Slide 1: Slide
LatijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat is de vertaling van Agrippina a Pallade laudata?

Slide 2 - Open question

vertaling r. 6-7
r. 6: 
Nadat Agrippina door Pallas was geprezen, zei Callixtus: 
‘Ik ben voor Lollia: 
r. 7 
Zij is mooi. Waarom beveelt Pallas Agrippina aan? 
U bent haar oom! 

Slide 3 - Slide

Naar wie of wat verwijst eius (r.7)?

Slide 4 - Open question

r. 8 cupidus gaat met de genitivus.
Welk woord(en) staat (staan) in de genitivus?
A
Quis
B
filiam
C
fratris
D
ducendi

Slide 5 - Quiz

Wat is de vertaling van r. 8: Quis cupidus est filiam fratris ducendi?

Slide 6 - Open question

Dei enim id vetant!
De goden verbieden dat immers!’  
Wat wordt bedoeld met id?

Slide 7 - Slide

Wat is de vertaling van r. 9
His verbis auditis

Slide 8 - Open question

His verbis auditis Narcissus dixit: ‘Caesar, Lollia melior uxor erit quam Agrippina,

Nadat deze woorden waren gehoord / na het horen van deze woorden, zei Narcissus: ‘Caesar, Lollia zal een betere vrouw zijn dan Agrippina,

Waarom?

Slide 9 - Slide

Agrippinae diffido, quod filium habet. 
Tu quoque filium habes!

Ik vertrouw Agrippina niet, omdat ze een zoon heeft. 
Ook u hebt een zoon! 

Slide 10 - Slide

Novercae filios suos amant, privignos oderunt.
Hoe kun je suos het beste vertalen?

Slide 11 - Open question

Novercae filios suos amant, privignos oderunt.
Wat ontbreekt er in deze zin?

Slide 12 - Open question

Welk voegwoord kun je beste invullen?
A
en
B
maar
C
omdat
D
want

Slide 13 - Quiz

Ego Aeliam commendo: ea tibi nota
 est: pridem eam in matrimonio habuisti.

Ik beveel Aelia aan: zij is aan u bekend: u hebt haar al eerder getrouwd. Zij heeft u al een dochter gebaard. 

Slide 14 - Slide

R. 13: Tibi filiam iam peperit
tibi: welk gebruik van de dativus is dit
A
aanvulling ww
B
commodi (blije)
C
MV
D
possessivus

Slide 15 - Quiz

Tunc divortium cum ea fecisti,
quod Messalinam amavisti.
Naar wie verwijst ea?

Slide 16 - Open question

Tunc divortium cum ea fecisti, 
quod Messalinam amavisti. 
Toen bent u van haar gescheiden, 
omdat u Messalina hebt bemind / verliefd was op Messalina. 

Slide 17 - Slide

Wat is de vertaling van:
Messalina necata?

Slide 18 - Open question

Messalina necata Aelia optima uxor tibi et mater filiis tuis erit.
Nu Messalina gedood is, zal Aelia de beste vrouw voor u en (beste) moeder voor uw kinderen zijn.’

Slide 19 - Slide