Groepen en groepsgedrag les 1

1 / 28
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Emotie, stemming, gevoel modus

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Gedrag
Groep
Groeps-
gedrag
Socialisatie
Levensfasen
Sociale
Vaardig-
heden
waar-neembare activiteiten
Verzame-ling individuen
Conformisme
leren lid te worden van de maatschappij
Kinderen
Vaardigheid om met anderen om te gaan en communiceren
aangeleerd
Gemeenschappelijk doel
formele en informele regels
gedrag
Jongeren
opvoeding en onderwijs
aangeboren
onderlinge communicatie
normen en waarden, gebruiken
Volwas-senen
Inzicht hebben
persoonlijk-heid
normen en regels
school, thuis, peers
Ouderen
Luisteren
Externe factoren
manier van beslissen
Ontwik-keling
Aandacht
Interne factoren

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt in je eigen woorden vertellen wat bedoeld wordt met rollen, posities en relaties. 
2. Je kunt een voorbeeld van een rol, een positie en relatie geven.
3. Je kunt vertellen wat bedoeld wordt met ongelijkwaardige positie en geeft een voorbeeld.
4. Je kunt in je eigen woorden vertellen wat de link is tussen rollen, posities en relaties naar professioneel omgaan met cliënten. 
5.  Je kunt 3 Teamrollen van Belbin opnoemen.
6. Je kunt in je eigen woorden vertellen  welke teamrollen van Belbin jij hebt. 
  Slide 7 - Slide

Programma
1.  Introductie, leerdoelen en werkwijze
2. Terugblik vorige les
3.  Woordspin: omgaan met cliënten 
4. Filmfragment: 'Agressie apotheek'
5. Rollen, positie en relaties
6. Opdracht: welke rollen heb jij...
7. Videofragment: Teamrollen van Belbin
8. Opdracht: maken Teamrollentest en Teamrollen
9.  Evaluatie: ABC
10. Vooruit blik volgende les

Slide 8 - Slide

omgaan met cliënten

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Video

Slide 11 - Slide

Opdracht (10 minuten)
1. Je schrijft eerst voor jezelf op welke rollen je hebt in je dagelijks leven. 
2. Je wisselt in duo of trio je informatie uit en vult je eigen lijst aan. 
3. Samen stel je een lijst samen van alle rollen die jullie hebben bedacht. 
4. Na signaal van mij bespreken we het klassikaal en vult iedereen zijn eigen lijst aan.  

Slide 12 - Slide

Vragen?
VRAGEN?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Opdracht
 In de opdracht 'Teamrollentest'  onderzoek je aan de hand van 7 vragen met elk 8 stellingen welke team rol jij meestal inneemt tijdens een samenwerking. 
 
Bekijk eerst de video over Teamrollen van Belbin.

Boek: Loopbaan oriëntatie en -begeleiding

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Opdracht (15 minuten)
1.  Teamrollen test van Belbin en van Teamrollen.
2. Boek: werkboek Loopbaan oriëntatie en begeleiding, pag. 88 t/m 93
3. Vragen: docent of klasgenoot
4. Uitwisselen in groepje van 2 of 3

Slide 17 - Slide

Vragen?
VRAGEN?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Volgende keer 
Sociale vaardigheden, grondhouding en beroepshouding
Bekijk vooraf voor de volgende les de videoclip en schrijf op wat  jij zou doen als je Miguel was.
Neem je antwoord mee naar de les. 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Wat zou jij doen als jij Miguel was?

Slide 22 - Open question

Vervolgopdracht
5. Ben je klaar, dan bekijk je de Sketch (videofragment)
6. Schrijf op welke rollen je herkent.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Voorbeelden persoonlijke vaardigheden Belbin

1.. Voorzitter
2. Bedrijfsman
3. Monitor

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video