עבודה מסכמת- קורס שפת ההוראה וניהול כיתה

כדי להשתתף בשיעור אנא היכנסו לאתר
https://www.lessonup.com/en
מיד יופיע קישור בצ'אט
והכניסו את הקוד 
 בסיום ליחצו על החלק האדום
1 / 23
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

כדי להשתתף בשיעור אנא היכנסו לאתר
https://www.lessonup.com/en
מיד יופיע קישור בצ'אט
והכניסו את הקוד 
 בסיום ליחצו על החלק האדום

Slide 1 - Slide

032152621. הסבת אקדמאים תוכנית תל אביב מחזור ב
 מרצים: מיכל מישר, דן מישייקר
סטודנטית: מיכל שפר 03152621 תוכנית הסבה תל אביב
עבודה מסכמת בקורסים: ניהול כיתה, שפת ההוראה

Slide 2 - Slide

2

Slide 3 - Video

00:18
?מה נושא השיעור
A
מצבי מנוחה
B
מצבי תסכול
C
מצבי צבירה
D
מצבי רוח

Slide 4 - Quiz

01:16
?על אילו מודלים מבוסס השיעור
A
משחוק ופיהוק
B
טכנולוגיה ופדגוגיה
C
סינדי קרואופורד וג'יג'י חדיד
D
טכנולוגיה ומשחוק

Slide 5 - Quiz

העקרונות לבניית  השיעור

הקניית שיח מדעי

קישור לעולם הלומד.ת

למידה פעילה, חווייתית ומשמעותית
   

Slide 6 - Slide

מערך שיעור בנושא מצבי צבירה
פתיחה - מיפוי ידע קודם והכנה לחקרu .1
סקירה והגדרה של מצבי צבירה: מוצק נוזל וגז i.2
 חזרה, סיכום ומשימה א-סינכרוניתi.3

בזום, שתי כיתות, ארבע קפסולות כל שיעור 45
דקות

Slide 7 - Slide

פתיחה 
שימוש בשגרת חשיבה להתבוננות והכנה לחקר
:הכלים
משחק עם המצלמה - כיבוי מצלמות. כל לומד.ת מביא.ה חפץ. רק מי שמדבר.ת מדליק.ה את המצלמה
Mind Map

העקרונות: לעורר עניין

לקשר בין הנושא לחיים של הלומד.ת
למפות ידע קודם

אצל: ברנקו וייס שגרות חשיבה להצגת רעיונות חדשים
 המודל: משחוק בלמידה

Slide 8 - Slide

כתבו מה שעולה בראש למראה המילים מצב צבירה
מצבי צבירה

Slide 9 - Mind map

הקניית שיח מדעי
:מטרות
הרחבת אוצר המילים
תרגול שיח מורחב, מורכב ומתוחכם
תפיסה רחבה יותר של העולם

הכלי: מצגת אינטראקטיבית


 
אצל: בלום  קולקה - סוגים של שיח אורייני דבור
המודל: למידה עתירת טכנולוגיה

Slide 10 - Slide

נוזל
נוזלים הם חומרים שאין להם צורה מוגדרת

מקבלים את צורת הכלי שבו הם כלואים
מצטברים בתחתית הכלי

זורמים ממקום גבוה לנמוך

Slide 11 - Slide

האם חתול הוא מוצק או נוזל
?
A
מוצק - לא משתנה לפי הכלי
B
נוזל - כן משתנה לפי הכלי
C
תלוי במה החתול מחליט
D
הוא בכלל פלסמה

Slide 12 - Quiz

שימוש בהומור
:המטרות
למידה חוויתית ומשמעותית
לאפשר הפוגה מהאינטנסיביות
קשר לעולם הלומד.ת
זכירות

הכלי: מצגת אינטרקטיבית, הומור
אצל: יריב וגורב - ניהול כיתה, החתולה תמי - חתוליות
המודל: למידה עתירת טכנולוגיה

Slide 13 - Slide

בשנת 2017 זכה מדען צרפתי בפרס האיג-נובל לפיזיקה כשהוכיח שחתולים מפגינים דואליות מוצק-נוזל
מודל: משחוק בלמידה

Slide 14 - Slide

קישור לעולם הלומד.ת
הלמידה הופכת משמעותית כאשר
מפגש עם תוכן מקבל ערך, חשיבות והקשר ייחודיים לעולם הלומד.ת

כדי שזה יקרה יש לשלב רלוונטיות לחיים ומעורבות בלמידה
מתוך: חוויית למידה משמעותית / ויינשטוק

Slide 15 - Slide

המשימה- הבאת דברים מהמטבח

קומו וחפשו במטבח, במקרר ובארונות- מגוון של מזונות וחפצים במצבי צבירה שונים - נוזלים מוצקים וגזים

הביאו אותם אל המפגש בזום
המודל: משחוק בלמידה

Slide 16 - Slide

סיכום השיעור
חזרה על המושגים שלמדנו
שאלות אינטרקטיביות
משימה א-סינכרונית

Slide 17 - Slide

מוצק
נוזל
גז

Slide 18 - Drag question

רפלקציה
העברתי את השיעור בארבע קפסולות - שתי כיתות

במציאות
התוכנית
הגעתי עד לשינוי מצבי צבירה
 לסיים את החלק המאקרוסקופי
הספק
רק בכיתה אחת אהבו אותו. בשניה ביקשו לחזור לקוויזיז
הייתי בטוחה שהלומדים.ות יאהבו את הכלי
כלי
ללומדים.ות נמאס לקום להביא חפצים והם.ן לא שיתפו פעולה
חשבתי שלא הכנתי מספיק פעילויות
פעילויות
עבד טוב יחסית בכיתה החזקה. פחות בחלשה
להנגיש את הנושא לכולם.ן
הטרוגניות
ויתרתי
התכוונתי לתת
משימה בסיום

Slide 19 - Slide

תהליך פדגוגי
שנה שעברה
השנה

Slide 20 - Slide

ביבליוגרפיה מלאה
העקרונות המנחים
?אז מה היה לנו
שני מודלים
שלושה עקרונות
חמישה מאמרים
משחוק בלמידה
הקניית שיח מדעי
שגרות חשיבה להצגת רעיונות חדשים
למידה עתירת טכנולוגיה
קישור לעולם הלומד.ת
נתיבים להוראה משמעותית
למידה פעילה
ניהול כיתה
סוגות של שיח אורייני דָבור
למידה משמעותית
...רפלקציה, תמונה של תהליך פדגוגי והרבה חתולים

Slide 21 - Slide

משוב מהיר על ההיצג
? איך היה
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

ביבליוגרפיה
 בלום-קולקה, ש.  (2002). מבוא: סוגות של שיח אורייני דבור – היבטים התפתחותיים ובין-תרבותיים.  סקריפט,4-3 ,25-9

ויינשטוק, מ. (2014). חוויית למידה משמעותית. מובילים ערכים , בהוצאת המזכירות הפדגוגית,  288-314

מה הן שגרות חשיבה? מתוך האתר של ברנקו וייס

ניהול כיתה (2018)  עורכים: אליעזר יריב ודבורה גורב. תל אביב : מכון מופ"ת

נתיבים להוראה משמעותית. (2015).  בהוצאת המזכירות הפדגוגית

שאלות
?

Slide 23 - Slide