De kracht van positieve terugkoppeling bij klimaatverandering

De kracht van positieve terugkoppeling bij klimaatverandering
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De kracht van positieve terugkoppeling bij klimaatverandering

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat positieve terugkoppeling is bij klimaatverandering en begrijp je de mogelijke gevolgen ervan.

Slide 2 - Slide

Leg aan het begin van de les uit wat het leerdoel is en wat de studenten aan het einde van de les zullen kunnen begrijpen of uitleggen.
Wat weet je al over positieve terugkoppeling bij klimaatverandering?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is positieve terugkoppeling?
Positieve terugkoppeling is een proces waarbij een verandering in een systeem leidt tot verdere versterking van die verandering.

Slide 4 - Slide

Geef een duidelijke definitie van positieve terugkoppeling en leg uit dat het leidt tot versterking van een verandering in een systeem.
Voorbeelden van positieve terugkoppeling
Voorbeelden van positieve terugkoppeling bij klimaatverandering zijn het smelten van ijskappen, het vrijkomen van methaan uit permafrost en het afnemen van de albedo-effecten.

Slide 5 - Slide

Geef enkele specifieke voorbeelden van positieve terugkoppeling bij klimaatverandering om de studenten te helpen begrijpen hoe het werkt.
Gevolgen van positieve terugkoppeling
Positieve terugkoppeling kan leiden tot versnelling van klimaatverandering en het versterken van negatieve effecten, zoals stijging van de zeespiegel, extreme weersomstandigheden en verlies van biodiversiteit.

Slide 6 - Slide

Beschrijf de mogelijke gevolgen van positieve terugkoppeling bij klimaatverandering, zoals versnelde klimaatverandering en versterking van negatieve effecten.
Belang van begrip positieve terugkoppeling
Het begrijpen van positieve terugkoppeling is essentieel voor het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te beperken.

Slide 7 - Slide

Leg uit waarom het belangrijk is om positieve terugkoppeling te begrijpen en hoe dit kan bijdragen aan het aanpakken van klimaatverandering.
Interactieve activiteit
Laat de studenten in groepen brainstormen over andere voorbeelden van positieve terugkoppeling bij klimaatverandering en bespreek hun ideeën in de klas.

Slide 8 - Slide

Voer een interactieve activiteit uit waarbij studenten in groepen brainstormen over andere voorbeelden van positieve terugkoppeling en hun ideeën delen met de klas.
Hoe positieve terugkoppeling voorkomen?
Om positieve terugkoppeling bij klimaatverandering te voorkomen, is het belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energiebronnen te gebruiken en de opwarming van de aarde te beperken.

Slide 9 - Slide

Beschrijf enkele maatregelen die kunnen helpen om positieve terugkoppeling bij klimaatverandering te voorkomen, zoals het verminderen van broeikasgasemissies en het gebruik van duurzame energiebronnen.
Samenvatting
Positieve terugkoppeling is een proces waarbij een verandering in een systeem leidt tot verdere versterking van die verandering. Het kan leiden tot versnelling van klimaatverandering en versterking van negatieve effecten. Het begrijpen van positieve terugkoppeling is belangrijk voor het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering.

Slide 10 - Slide

Geef een samenvatting van de belangrijkste punten die in de les zijn behandeld en benadruk het belang van het begrijpen van positieve terugkoppeling.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.