Waarom hygiënisch werken?

Waarom hygienisch werken?
1 / 18
next
Slide 1: Slide
SkillsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

Waarom hygienisch werken?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Aan het einde van deze les...
 • weet je wat het belang is van hygiënisch werken m.b.t. de zorgvrager
 • heb je kennis gemaakt met de begrippen direct contact, indirect contact en kruisbesmetting
 • heb je kennis genomen van wat je als verpleegkundige kunt doen om kruisbesmetting te voorkomen
 • heb je kennis gemaakt met de termen beschermende en isolerende isolatie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waarom is het belangrijk dat je als verpleegkundige bewust met hygiëne omgaat?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Hygiëne is belangrijk omdat...
... je wilt voorkomen dat zorgvragers ziek worden 
> door bijv. infectieziekte van de ene naar de anders zorgvrager over te brengen
... je wilt voorkomen dat je zelf ziek wordt

Daarom pas je als verpleegkundige beschermende maatregelen toe

Slide 4 - Slide

Hierbij is belangrijk dat:
- je begrip toont voor de gevoelens en reacties die beschermende maatregelen  oproepen bij zorgvragers (bijvoorbeeld denken dat je iemand vies vind vanwege het wassen met handschoenen aan)
- je de zorgvrager en evt. zijn naasten goed informeert over het waarom van het toepassen van de hygiënische maatregelen
Met goede hygiëne wil je besmetting met micro-organismen voorkomen

Slide 5 - Slide

Hiervoor moeten de besmettingswegen worden geblokkeerd
Direct en indirect contact
Besmetting met micro-organismen kan plaatsvinden via:

 • Direct contact > het micro organisme wordt direct vanaf de bron overgebracht op iemand anders
 • Indirect contact > het micro organisme wordt via een "transportmiddel" overgebracht vanuit de infectiebron

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Contactbesmetting gaat
via...

Slide 7 - Mind map

 • seksueel contact
 • verwondingen
 • tijdens de geboorte
 • via aerosolen (waterdruppeltjes) bij hoesten/ niezen
 • via de bloedbaan
 • via de slijmvliezen

Indirecte besmetting
gaat via...

Slide 8 - Mind map

 • scherpe, besmette voorwerpen (zoals naalden en ander instrumentarium)
 • insecten
 • voedsel
 • handen (!!!)
Wat is kruisbesmetting?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Kruisbesmetting & kruisinfectie
Kruisbesmetting = als iemand wordt besmet met micro- organismen via andere zorgvragers, medewerkers, stof of apparatuur 

Kruisinfectie = als een kruisbesmetting een infectie tot gevolg heeft

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Beschermende maatregelen

Slide 12 - Slide

Naast het toepassen van de gangbare hygiënische maatregelen, zijn in bepaalde zorgsituaties aanvullende maatregelen nodig. Meestal is er dan sprake van een vorm van isolatie. Er zijn twee hoofdvormen: beschermende isolatie en bronisolatie.
Beschermende isolatie
Bij wie: zorgvragers met verminderde weerstand

Doel: voorkomen dat de zorgvrager (verder) besmet wordt door invloeden uit de omgeving

Wordt ook wel omgekeerde isolatie genoemd

Slide 13 - Slide

Vaak in het ziekenhuis, bijvoorbeeld bij mensen die chemotherapie ondergaan
Beschermende of bronisolatie?
Mevrouw Ismail is besmet met het coronavirus. Ze is opgenomen in het ziekenhuis op een zogenoemde cohortafdeling. Alle zorgvragers op die afdeling zijn positief getest op het coronavirus. Voor de verpleegkundigen en de andere zorgmedewerkers gelden strikte isolatiemaatregelen. Tijdens alle zorgcontacten bij mevrouw Ismail, maar ook bij alle andere zorgvragers, worden handschoenen, schort, mondneusmasker en een spatbril gedragen.
Mevrouw Ismail is besmet met het coronavirus. Ze is opgenomen in het ziekenhuis op een zogenoemde cohortafdeling. Alle zorgvragers op die afdeling zijn positief getest op het coronavirus. Voor de verpleegkundigen en de andere zorgmedewerkers gelden strikte isolatiemaatregelen. Tijdens alle zorgcontacten bij mevrouw Ismail, maar ook bij alle andere zorgvragers, worden handschoenen, schort, mondneusmasker en een spatbril gedragen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Bronisolatie
Bij wie: zorgvragers met een besmettelijke aandoening

Doel: bescherming is nodig om te voorkomen dat anderen besmet worden

 > soms met onderdruk in de kamer
> soms meerdere zorgvragers met dezelfde besmettelijke aandoening op één kamer

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Is dit beschermende of bronisolatie?
A
Beschermende isolatie
B
Bronisolatie

Slide 16 - Quiz

De strenge maatregelen zijn er niet op gericht om besmetting van zorgvragers te voorkomen (zij zijn immers al besmet), maar op het voorkomen van besmetting van zorgmedewerkers.
Meneer Tip is net terug uit het buitenland waar hij een paar dagen in een ziekenhuis heeft gelegen. Hij is opgenomen met hoge koorts en al snel wordt aangetoond dat hij de MRSA-bacterie bij zich draagt. Meneer Tip wordt daarom geïsoleerd verpleegd in een aparte kamer. Meneer Tip mag de kamer niet verlaten en de deur wordt zoveel mogelijk gesloten gehouden. Zorgpersoneel moet een muts, mond-neusmasker, schort en handschoenen dragen als zij de kamer van meneer Tip binnengaan. Wanneer zijn echtgenote op bezoek komt, moet zij als ze weggaat haar handen desinfecteren. Ze hoeft verder geen beschermende maatregelen te nemen, maar als ze anderen wil bezoeken, moet ze wel haar echtgenoot als laatste bezoeken.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Is dit beschermende of bronisolatie?
A
Beschermende isolatie
B
Bronisolatie

Slide 18 - Quiz

De strenge maatregelen zijn er niet op gericht om besmetting van zorgvragers te voorkomen (zij zijn immers al besmet), maar op het voorkomen van besmetting van zorgmedewerkers.