sociale veiligheid

De woonomgeving en sociale veiligheid
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De woonomgeving en sociale veiligheid

Slide 1 - Slide

Kenmerken van 19e eeuwse arbeiderswijken zijn:
A
Slecht geïsoleerd, kleine kamers, wel centrale verwarming.
B
Kleine kamers, geen douches, aan de rand van de stad.
C
Kleine kamers, slecht geïsoleerd, tegen het centrum aan
D
Veel groen, grote woningen

Slide 2 - Quiz

Welke drie kenmerken zijn typisch voor nieuwbouwwijken (ook wel VINEX- wijken) in Nederland?
A dicht bij het centrum
B grote woningen
C kleine woningen
D veel groen
E ver van het centrum
F weinig groen
A
B, D, E
B
A, B, E
C
B, C, E
D
B, C, D

Slide 3 - Quiz

Wat is gentrification?
A
Het proces waarbij verschillende mensen meer gaan samenwerken.
B
Het proces van sanering en nieuwbouw
C
Het proces waarbij mensen met een hoger inkomen in een armere wijk komen wonen.
D
Het opknappen van een wijk

Slide 4 - Quiz

timer
0:30
Welke bewonerskenmerken zijn er!?

Slide 5 - Mind map

timer
0:30
welke woningkenmerken zijn er?

Slide 6 - Mind map

Verbanden tussen Woningkenmerken/bewonerskenmerken bijv:
Oudere, goedkopere, slecht onderhouden huurwoningen (flatwijken, vooroorlogse wijken) -> Lage inkomens (niet-westerse allochtonen, alleenstaande ouders, ouderen)

Duurdere, goed onderhouden koopwoningen (jaren '30, vinex, monumentale stadswoningen -> hoger inkomen (gezinnen met kinderen en autochtonen)


Slide 7 - Slide

Woonomgevingskenmerken
De openbare ruimte en de aanwezigheid vanvoorzieningen. 
hebben invloed op:
De sociale cohesie 
en 
de sociale veiligheid

En bepalen samen de Leefbaarheid van een wijk

Slide 8 - Slide

Sociale Cohesie
Het gevoel van saamhorigheid. Elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar. 

Te versterken door?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Persoonskenmerken

Slide 15 - Slide

Fysieke kenmerken van de buurt
Onderhoud
Toegankelijkheid
Overzichtelijkheid
Toezicht

Slide 16 - Slide

Sociale kenmerken van de buurt

Slide 17 - Slide

'Vorig jaar zijn in de wijk Velve 44 aangiften gedaan van autodiefstal. Het gaat hier om...
timer
0:30
A
Subjectieve veiligheid
B
Objectieve veiligheid
C
Beide
D
Geen van beide

Slide 18 - Quiz

De oma van Sjaak loopt liever niet door het tunneltje waar vaak jongeren hangen.
timer
0:30
A
Dit gaat over subjectieve (on)veiligheid
B
Dit gaan over objectieve (on)onveiligheid
C
Dit gaan over gentrificaite
D
Dit gaat over segregatie

Slide 19 - Quiz

Welke fysieke maatregelen kunnen genomen worden om het gevoel van veiligheid te vergroten?
timer
1:00

Slide 20 - Open question

Hoe kan sociale cohesie in een buurt leiden tot een grotere sociale veiligheid?

Slide 21 - Open question

To Do

- Aan de slag met paragraaf 3.6

Huiswerk:
Maak een foto van een plek in jouw buurt waar jij of iemand die je kent zich wel eens onveilig voelt. 
Inleveren op classroom.  

Slide 22 - Slide

Opdracht in classroom!

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide