5.3 Actief op de arbeidsmarkt

3 MAVO
5.3 Actief op de arbeidsmarkt
1 / 37
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 10 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3 MAVO
5.3 Actief op de arbeidsmarkt

Slide 1 - Slide

Herhaling lesdoelen 5.2

- Welke ondernemingsvormen zijn er?
- Hoe is een bedrijf georganiseerd?

- In welke sectoren kun je werken?

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 5.3

- Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit?
- Wanneer hoor je bij de beroepsbevolking?

- Welk werk telt mee in de economische cijfers?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Ongelijke behandeling / discriminatie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Gelijke behandeling (?)
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling
 • gelijkheidsbeginsel, artikel 1 grondwet
 • godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, ,leeftijd, etc.
 • focus: vrouw, gehandicapt en allochtoon
 • positieve discriminatie mag

Slide 7 - Slide

Praktijk (?!)
 • AWGB is een papieren werkelijkheid
 • Wat gebeurt er in de praktijk als ik wil werken als kok in een Japans restaurant?
 • Wat als de werkgever weet dat iemand beter is maar het omwille van zijn achtergrond niet wil aannemen. Wat doet een werkgever dan?
 • Is alles wat een werkgever vindt wel ongelijke behandeling? Niet alles is rascisme...
 • Mag jij als jij eigenaar bent van een onderneming  niet zelf weten wie je aanneemt en wie niet?
 • Wat is het nut van de wet?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Arbeidsmarkt

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

beroepsbevolking

BEROEPSBEVOLKING = AANBOD VAN ARBEID


Beroepsbevolking zijn alle inwoners van Nederland van 15 tot 67(dit wordt steeds ouder) die werken of werk zoeken voor tenminste 12 uur in de week.


Slide 14 - Slide

formele productie
Als je een betaalde baan hebt, werk je in de formele sector. 

Slide 15 - Slide

informele sector

grijs werk: vrijwilligers werk of werk in huishouding (ONBETAALD)

zwart werk: niet geregistreerd, geen belasting en sociale premies, strafbaar

(BETAALD)

Slide 16 - Slide

Arbeidsdeelname (arbeidsparticipatie)
Het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort.

De overheid verwacht een tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt en wil dat een groter deel van de bevolking gaat werken.

Slide 17 - Slide

Arbeidsdeelname bevorderen
Overheid en bedrijven kunnen de arbeidsdeelname bijvoorbeeld bevorderen door:
 • scholing;
 • kinderopvang.

Slide 18 - Slide

formule arbeidsparticipatie

Beroepsgeschikte bevolking (= werkenden + werklozen die willen werken)
-----------------------------------------------------------------------------                            x 100
Totale beroepsbevolking

Slide 19 - Slide

Bij een overschot op de arbeidsmarkt is er meer ....
A
aanbod.
B
vraag.

Slide 20 - Quiz

Waar komt het aanbod van arbeid vandaan?

A
arbeiders
B
arbeidsverdeling
C
beroepsbevolking
D
arbeidsmarkt

Slide 21 - Quiz

Een teveel aan arbeiders kan leiden tot ontslag.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quiz

Geef een nadeel van zwart werken.

Slide 23 - Open question

Geef een voorbeeld van ongelijke behandeling

Slide 24 - Open question

Een voorbeeld van de informele sector is...
A
leraar
B
vuilnisman
C
thuis vrijwillig helpen met stofzuigen
D
een potje voetbal kijken

Slide 25 - Quiz

Een voorbeeld van de formele sector is...
A
boodschappen door voor je oma
B
Stofzuigen bij jouw ouders
C
jouw kamer opruimen
D
bakker

Slide 26 - Quiz

Wat heb je geleerd?

Slide 27 - Slide

Op de arbeidsmarkt komt (1) van arbeid van de beroepsbevolking en de (2) van de werkgevers.
A
(1) de vraag (2) de vraag
B
(1) de vraag (2) het aanbod
C
(1) het aanbod (2) de vraag
D
(1) Het aanbod (2) het aanbod

Slide 28 - Quiz

Je hoort bij de beroepsbevolking als je tussen de 15 en de (1) leeftijd bent én je werkt of bent (2)
A
(1) 65 (2) op zoek naar werk
B
(1) pensioenleeftijd (2) op zoek naar werk

Slide 29 - Quiz

Welk werk telt mee in de economische cijfers? Werk in de...
A
informele sector
B
formele sector
C
primaire sector
D
Quartaire sector

Slide 30 - Quiz

extra uitleg

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video