4.2 Brandstoffen en milieu

Hoofdstuk 4: Brandstoffen
§4.1 - Verbrandingsproducten
§4.2 - Brandstoffen en milieu
§4.3 - Explosies en energie
§4.4 - Blussen
§4.5 - Toepassen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 4: Brandstoffen
§4.1 - Verbrandingsproducten
§4.2 - Brandstoffen en milieu
§4.3 - Explosies en energie
§4.4 - Blussen
§4.5 - Toepassen

Slide 1 - Slide

Check: Welke stoffen ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen?

Slide 2 - Open question

Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van methaan.

Slide 3 - Open question

Custardpoeder
Kopersulfaat
Kalkwater
Joodoplossing
Zetmeel
Water
Zwaveldioxide
Koolstofdioxide
Water

Slide 4 - Drag question

Leerdoelen §4.2
Je leert over:
 fossiele brandstoffen.
 biobrandstoffen.
 versterkt broeikaseffect.
 zure regen.

Slide 5 - Slide

Fossiele brandstoffen

  • Steenkool, Aardolie en Aardgas
  • Koolwaterstoffen

  • Hoezo heet het fossiel?
CxHy

Slide 6 - Slide

fossiele brandstoffen
aardgas                                                                                 
aardolie                                                                                                                                                                 
steenkool 
bruinkool

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Kleine koolstofkringloop
biobrandstoffen
Grote koolstofkringloop
fossiele brandstoffen

Slide 9 - Slide

Er bestaan twee soorten koolstofkringlopen. Welke?
A
Natuurlijke en onnatuurlijke koolstofkringloop
B
Trage en snelle koolstofkringloop
C
Menselijke en dierlijke koolstofkringloop
D
Homogene en heterogene koolstofkringloop

Slide 10 - Quiz

Fotosynthese
 water + koolstofdioxide -------------> glucose + zuurstof

6H2O(l)+6CO2(g)>C6H12O6(s)+6O2(g)
zonlicht
chlorofyl (bladgroenkorrels)
energie-arm      energie-arm                                      energie-rijk 

Slide 11 - Slide

Fotosynthese
Glucose
Koolstofdioxide
Zuurstof
Water
Zonlicht

Slide 12 - Drag question

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 13 - Slide

koolstofdioxide
fotosynthese
verbranding
mineralen en fossiele brandstoffen
zuurstof
afvaleters

Slide 14 - Drag question

Verzuring
  • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren.
  • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren.

Slide 15 - Slide

Door minder hard te rijden, komt er ook minder NOx in de lucht. Daarom mag je rondom grote steden maar 80 of 100 km/h op de snelweg.

Slide 16 - Slide

Wat is GEEN gevolg van zure regen?
A
afbrokkelen van gebouwen
B
klimaatverandering
C
vissterfte in oppervlaktewater
D
bomen gaan dood

Slide 17 - Quiz

Leg uit hoe zure regen ontstaat.

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide

Broeikaseffect versterkende stoffen

Koolstofdioxide 
methaan 
Water
Lachgas 

Zure regen veroorzakende stoffen

Zwaveldioxide
Stikstofoxiden 

NOx
SO2
CO2
CH4
H2O
N2O

Slide 20 - Slide

Welk milieuprobleem ontstaat door de uitstoot van CO2 bij verbranding van aardolieproducten?
A
gat in de ozonlaag
B
versterkt broeikaseffect
C
broeikaseffect
D
zure regen

Slide 21 - Quiz

Oefenen! 
Ga naar de online methode. 
Maak opdrachten van §4.2. 

Dit moet af zijn voor de volgende les. 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video