hst 5 paragraaf 4 "oog en bril"

hst 5.4 "oog en bril"
1 / 22
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

hst 5.4 "oog en bril"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt de onderdelen van het oog benoemen.
 • Je kunt de functie van de pupil uitleggen.
 • Je kunt uitleggen wat accommoderen van de ooglens is.
 • Je kunt uitleggen welke lens bijziendheid kan corrigeren.
 • Je kunt uitleggen welke lens verziendheid kan corrigeren.

Slide 2 - Slide

Vandaag
filmpje
uitleg
filmpje wat is bijziendheid
verziend
oudziend
quizvragen

Slide 3 - Slide

paragraaf 4

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

De belangrijkste onderdelen van het oog

Slide 6 - Slide

Het beeld komt ondersteboven op het netvlies.

Slide 7 - Slide

 • Pupil is de opening in de iris (de gekleurde gedeelte van de oog)
 • Veel licht - pupil klein
 • Weinig licht - pupil groot

Slide 8 - Slide

accommoderen
Als een voorwerp dichterbij komt wordt de lens boller.

Accommoderen : lens platter of boller maken

Slide 9 - Slide

Hoe dichterbij het voorwerp, hoe boller de lens.

Slide 10 - Slide

Bijziend
 •  De ooglens is te sterk of oogkas te lang.
 • Hierdoor kan je voorwerpen in de verte slecht zien. DichtBIJ kun je goed ZIEN.
 • Je hebt een negatieve lens nodig

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Verziend
 • De ooglens is te zwak of oogkas te kort.
 • Je kan voorwerpen vlakbij slecht zien, veraf goed.
 • Je hebt een positieve lens nodig

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Oudziend
 • Ooglens is minder elastisch
 • Je hebt een positieve lens nodig

Slide 16 - Slide

Belang van het lesdoel
Begrijpen wat er aan de hand is als iemand iets niet kan lezen
en waar de opticien het over heeft.

Hoger cijfer bij je toets  want de lesdoelen zijn het belangrijkste.

Slide 17 - Slide

Waarop valt het licht om een beeld te vormen in je oog?
A
Iris
B
Pupil
C
Netvlies
D
Hersenen

Slide 18 - Quiz

Bij veel licht is de pupil
A
Groot
B
Klein
C
Licht heeft geen invloed op pupil

Slide 19 - Quiz

Hoe heet het als de spiertjes rondom de lens de lens verstellen?
A
Revalideren
B
Accommoderen
C
Adapteren
D
Corrigeren

Slide 20 - Quiz

Wat is het probleem als je bijziend bent ?
A
Ooglens is te sterk
B
Ooglens is te zwak

Slide 21 - Quiz

Welke lens heb je nodig als je bijziend bent ?
A
negatief
B
positief

Slide 22 - Quiz