HC Het Britse Rijk III

In welk jaar werd de Reform Bill ingevoerd?
A
1807
B
1832
C
1833
D
1851
1 / 30
next
Slide 1: Quiz
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

In welk jaar werd de Reform Bill ingevoerd?
A
1807
B
1832
C
1833
D
1851

Slide 1 - Quiz

In welk jaar werden de eerste Factory Acts ingevoerd?
A
1833
B
1848
C
1850
D
1865

Slide 2 - Quiz

Kenmerkende aspecten
Tijdvak 8
- De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.
- Discussies over de 'sociale kwestie'. 

- De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.
- Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke
  proces.
- De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme,
  confessionalisme en feminisme.
Slide 3 - Slide

Leerdoelen
  1. Je kunt het belang beschrijven van de Spinning Jenny en de stoommachine voor de ontwikkeling van de industriële revolutie in Engeland.
  2. Je kunt oorzaken van de bevolkingsgroei in Engeland in de achttiende eeuw noemen.
  3. Je kunt de uitbreiding van het Britse en Indiase spoorwegnetwerk beschrijven en daarbij verklaren waarom deze snelle
    uitbreiding noodzakelijk was voor de Britten. 
  4. Je kunt de betekenis van de Reform Bill voor de ondernemers in de Britse steden beschrijven.
  5. Je kunt de betekenis van de Factory Acts voor Britse arbeiders beschrijven.
  6. Je kunt de veranderende positie van het Britse Rijk in de wereldeconomie aan het einde van de negentiende eeuw beschrijven en verklaren.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Spinning Jenny
- De Spinning Jenny kon
  tegelijkertijd meerdere
  draden maken van ruwe
  katoen of wol.
- De productiesnelheid van
   weefgaren verhoogde enorm
   waardoor er in kortere tijd
   heel veel meer geproduceerd
  kon worden voor de productie
  van stoffen en kleding.

Slide 6 - Slide

Stoommachine James Watt


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Je kunt oorzaken van de bevolkingsgroei in Engeland in de achttiende eeuw noemen.
- Verbeteringen in de landbouw. (Uitvinding van verschillende     
   landbouwmachines, verbetering van landbouwtechnieken)
   -> ontstaan van landbouwoverschotten
- Verbeterde hygiëne en bestrijding van ziekten.
   -> Britten werden steeds ouder

-> gevolg: vraag huishoudtextiel en kleding


Slide 11 - Slide

Opdracht 3e uit Feniks: 1.3!!!
Oorzaak: Verbeteringen in de landbouw. Gevolg: Voedseloverschotten.
Oorzaak: Voedseloverschotten. Gevolg: Bevolkingsgroei.
Oorzaak: Bevolkingsgroei. Gevolg: Grotere vraag naar kleding en huishoudtextiel.
Oorzaak: Bevolkingsgroei. Gevolg: Steeds meer goedkope arbeidskrachten beschikbaar.
Oorzaak: Grotere vraag naar kleding en huishoudtextiel. Gevolg: Groeiende vraag naar
                   grondstoffen (katoen).
Oorzaak: Groeiende vraag naar grondstoffen (katoen). Gevolg: meer economische sturing in de
                    koloniën.
Oorzaak: Meer goedkope arbeidskrachten. Gevolg: Urbanisatie.
Oorzaak: Urbanisatie. Gevolg: Ontstaan van arbeiderswijken en de sociale kwestie.

Slide 12 - Slide

Reform Bill
Door de Industriële Revolutie veranderde de samenstelling van de samenleving. Er kwamen nieuwe groepen bij: fabrieksarbeiders en fabriekseigenaren/ondernemers.

Door deze wet zouden ondernemers meer inspraak in de samenstelling van het parlement krijgen via verkiezingen.

Slide 13 - Slide

Welke politieke stroming past bij de ondernemers?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

SOCIALE KWESTIE

Slide 18 - Slide

Factory Acts (1833)
Sociale wetten:
- kinderarbeid in fabrieken
   verboden (jonger dan 9)
- kinderen 2 uur naar school
- regels over inzet vrouwen en
  ouderen
- hoe om te gaan met
  bedrijfsongevallen
Tegenstand:
- ondernemers
(moesten zich aan wetten houden)
- arbeiders
(gezinnen afhankelijk van inkomen kinderen en vrouwen)

Slide 19 - Slide

Welke politieke stroming kwam voor de arbeiders op?

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Concurrentie uit Amerika en Duitsland
- 1851: Wereldtentoonstelling in Londen -> GB liet zijn
  technologische en culturele voorsprong zien t.o.v. de rest 
  van Europa.
- VS (na 1865) en Duitsland (na 1871) werden concurrenten
  op economisch gebied.
- Duitsland (Weltpolitik) werd op koloniaal gebied ook een
  concurrent ten tijde van het keizerrijk. (macht, grondstoffen, afzetmarkt)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Tegenstand:
- ondernemers
(moesten zich aan wetten houden)
- arbeiders
(gezinnen afhankelijk van inkomen kinderen en vrouwen)

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Wat hield de Reform Bill in?
A
hervorming
B
recht om te staken
C
herzien van kiessysteem
D
sociale wetgeving

Slide 28 - Quiz

Welk gevolg had de Amerikaanse Burgeroorlog voor de Britse textielindustrie?

Slide 29 - Open question

Waarom was het noodzakelijk om het Britse en Indiase spoorwegnet uit te breiden?

Slide 30 - Open question