Palliatieve zorg

Palliatieve zorg 
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Palliatieve zorg 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
Na deze les ... 
 • ... weet je wat palliatieve zorg  en palliatieve terminale zorg is
 • ... kun je benoemen wat het doel is van palliatieve zorg
 • ... ken je de verpleegkundige/verzorgende taken binnen palliatieve zorg 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over palliatieve zorg

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wanneer spreek je van palliatieve zorg
Zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is.

- Uitgezaaide kanker
- COPD
- Hartfalen, maar ook
- Dementie

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Wat is het doel van palliatieve zorg?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Doel palliatieve zorg 
Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, 
door te voorkomen en verlichten van lijden. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op?
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
Begeleiding in de stervensfase

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Welke kwaliteiten heb je nodig als verzorgende in de palliatieve zorg?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Wat kunnen verzorgende taken bij palliatieve zorg zijn?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Verzorgende taken 
 • Signalerende taken  --> zorgproblemen                             
  (Pijn, dyspneu, vermoeidheid)
 • Algehele verzorging
 • Psychosociale zorg
 • Advance Care Planning

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Als zorgverlener heb je oog voor: 
 • Autonomie --> eigen keuzes
 • Toegang tot informatie
              - Informed consent? 
              - Omzetten naar begrijpelijke taal voor de zorgvrager
 • Keuzemogelijkheden

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

Op de site van Pallialine van IKNL zijn richtlijnen te vinden en 
gratis app PalliArts 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

4 fasen in de palliatieve zorg
Ziektegericht
 de ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is
Symptoomgerichte palliatie
de focus licht op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. de ziekte schrijdt voort, de cliënt al verzwakken en minder mobiel worden . de symptomen verergeren en in deze fase worden beslissingen genomen rondom het levenseinde.

Palliatie in de stervensfase
hier verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven
De nazorg
dit wordt ook gezien als onderdeel van de palliatieve zorg. soms hebben naasten behoefte aan ondersteuning tijdens de rouwarbeid
Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg begint als het moment van sterven dichterbij komt?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg heeft ook betrekking op de naasten van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Kwaliteit van leven is ook afhankelijk van de normen en waarden van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op het vergroten van de autonomie van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Met terminale zorgvragers moet je zo min mogelijk praten over pijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

terminale zorg is gericht op
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
stervensbegeleiding

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Het verschil:
 • Terminale zorg is gericht op de kwaliteit van sterven.
 • Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Palliatie in de stervensfase
Focus verschuift van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven

Patiënt zijn waardigheid laten behouden

Onder controle houden van de symptomen, zonder zich direct zorgen te maken over de cognitieve functies
Begeleiden van de naasten
Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Markeren stervensfase
Belang van tijdige markering voor patiënten


 • Van symptoomcontrole naar optimaal comfort.
 • Voorbereiden op naderende dood – afscheid kunnen nemen
 • Terugtrekken uit het leven vraagt om ‘met rust gelaten te worden’

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn signalen van de naderende dood?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Kenmerken stervenfase
Verminderde behoefte aan eten en drinken
Veranderingen in de ademhaling (cheyne stokes)
De bloedsomloop neemt af (circulatievlekken)
Minder contact – verandering in bewustzijn
Onrust en verwardheid (terminaal delier)
Fysieke veranderingen

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Markeren stervensfase
Belang van tijdige markering voor zorgverleners • Voorbereiden/ondersteunen van patiënten en naasten in en bij naderend einde: uitleg over symptomen, belang van afscheid
 • Gezamenlijk afstemmen behandeling en zorg 
 • Een goed sterfbed geeft vertrouwen

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Zorgpad stervensfase
 • Draagt bij aan kwaliteit van zorg voor de palliatieve zorgvrager
 • Vermindert de last van symptomen tijdens de terminale fase
 • Verbetert de communicatie met de zorgvrager en zijn sociale netwerk
 • Verbetert en stimuleert de multidisciplinaire samenwerking

Abstinerend beleidSlide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

waar staat palliatieve sedatie voor?
A
verhogen van bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt
B
om kwaliteit van sterven te verbeteren
C
om kwaliteit van leven te verbeteren
D
verlagen van het bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt

Slide 33 - Quiz

in de volgende dia krijg je uitleg van een arts over palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
 • Definitie: het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase
 • Doel is anderszins onbehandelbaar lijden

    (refractaire symptomen) te verlichten
 • Vormen: - continu tot overlijden
                     - kortdurend, intermitterend


Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

Palliatieve sedatie
Euthanasie
Doel
Lijden verlichting
Lijden over
Middel
verlaging bewustzijn
Levensbeëindiging
Toestemming patiënt 
Indien mogelijk
altijd
Medicatie
Sedativa
Spierrelaxantia en slaapmiddel
Dosering
Geleidelijk
Snel
Omkeerbaar
ja
nee
Natuurlijk overlijden
ja
nee
Alleen in stervensfase
ja
nee

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Interessante bronnen 
Palliaweb
IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland )


Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Wat neem je van deze les mee naar je eigen beroepspraktijk?

Slide 38 - Open question

This item has no instructions

Slide 39 - Slide

This item has no instructions