1.4 Bronnen: Australië op de aardbol

1.4 Bronnen: Australië op de aardbol
1 / 27
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

1.4 Bronnen: Australië op de aardbol

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan je:
 • uitleggen hoe je de aarde indeelt in een graadnet met breedtecirkels en meridianen
 • uitleggen hoe je met dit graadnet de absolute ligging van een plaats opzoekt

Slide 2 - Slide

Bron 4 Breedteligging

De aarde is een bol die draait om een as.

Aardas = denkbeeldige lijn door het middelpunt van de aarde tussen de Noordpool en de Zuidpool

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Bron 4 Breedteligging

 • Evenaar: verdeelt de aarde in twee helften: 
 1. Noordelijk halfrond
 2. Zuidelijk halfrond

 • Noordpool: noordelijkste plek
 • Zuidpool: zuidelijkste plek

Slide 5 - Slide

Bron 4 Breedteligging

Breedteligging = afstand van een plaats tot aan de evenaar in graden
Evenaar = 0⁰, Noordpool en Zuidpool 90⁰
 • Noordelijk halfrond: noorderbreedte (N.B.)
 • Zuidelijk halfrond: zuiderbreedte (Z.B.)

Slide 6 - Slide

Bron 4 Breedteligging

Breedtecirkel (parallel) = verbindt plaatsen op dezelfde breedteligging met elkaar.

Overal op de evenaar 0⁰

Amsterdam ligt op 52⁰ NB, net als  Saskatoon in Canada

Slide 7 - Slide

Breedteligging 
1. Op welke breedtegraad ligt Nairobi?
2. Op welke breedtegraad ligt Addis Abeba?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Bron 5 Lengteligging


De nulmeridiaan loopt vanaf de Noordpool, via Greenwich bij Londen, naar de Zuidpool. Deze meridiaan verdeelt de aarde in twee helften:

 1. Oostelijk halfrond
 2. Westelijk halfrond

Slide 10 - Slide

Bron 5 Lengteligging


Lengteligging = afstand van een plaats tot de nulmeridiaan in graden (0 - 180⁰) 

Oostelijk halfrond: oosterlengte (O.L.)
Westelijk halfrond: westerlengte (W.L.)

Slide 11 - Slide

Bron 5 Lengteligging


Lengtecirkel (meridiaan) = verbindt plaatsen op dezelfde lengteligging met elkaar.
-> Doortellen tot 180⁰ oosterlengte en 180⁰ westerlengte.

Amsterdam ligt op 4⁰ OL net als Lyon in Frankrijk


Slide 12 - Slide

Lengteligging
1. Wat is de lengtegraad van Oslo?
2. Wat is de lengtegraad van de Shortlandeilanden?

Slide 13 - Slide

Coördinaten 
Met het graadnet van breedtecirkels en lengtecirkels kun je precies zeggen waar een plaats ligt.
Iedere plaats op aarde heeft een unieke absolute ligging

De coördinaten van Teheran is 36º N.B. en 52º O.L

Wat zijn de coördinaten van Rio de Janeiro?

Slide 14 - Slide

Samen oefenen
Wat wijst de rode pijl aan?
 • Nulmeridiaan

Welke plaats ligt op de coördinaten 
37° NB 4° OL?
 • Algiers

Welke plaats ligt op de coördinaten
34° NB 8° WL?
 • Marrakesh

Slide 15 - Slide

Hoe heet nummer 4?
A
Evenaar
B
Nulmeridiaan
C
Zuidpool
D
Parallel

Slide 16 - Quiz

Ligt punt 9 op het noordelijk of het zuidelijke halfrond?
A
Noordelijk halfrond
B
Zuidelijk halfrond

Slide 17 - Quiz

Wat is een ander woord voor breedtecirkel?
A
Lengtecirkel
B
Parallel
C
Noorderbreedte
D
Zuiderbreedte

Slide 18 - Quiz

Evenaar
Noordpool
Zuidpool
Noordelijk
Zuidelijk

Slide 19 - Drag question

Op de afbeelding zie je
A
Meridianen
B
Breedtegraden

Slide 20 - Quiz

Op de afbeelding zie je
A
Lengtecirkels
B
Breedtegraden

Slide 21 - Quiz

Open in je atlas kaartblad 130
Er komen nu een paar vragen over deze kaart

Slide 22 - Slide

Kaart 130 is een ...
A
Thematische kaart
B
Overzichtskaart

Slide 23 - Quiz

Wat is de enige stad in kaartvak D4?
A
Niamey
B
Algiers
C
Reganne
D
Algerije

Slide 24 - Quiz

In welk kaartvak ligt geen stad?
A
F5
B
H3
C
E9
D
E4

Slide 25 - Quiz

Welke stad ligt op
20° ZB 35° OL?
A
Kaapstad
B
Port Sudan
C
Beira

Slide 26 - Quiz

Welke stad ligt op
42° NB 3° OL?
A
Barcelona
B
Napels
C
Tripoli

Slide 27 - Quiz