DC 2 - Brits kolonialisme in India (1765-1885)

1 / 33
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indie
Leerdoel: hoe ontstond Brits-Indië?
Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten verschoof het zwaartepunt van het Britse
rijk naar India. Sinds het begin van de 17e eeuw had de East India Company hier factorijen van waaruit zij handel dreef met de Mogol-vorsten. Toen de positie van deze vorsten verzwakte, breidde de East India Company haar macht over India uit. Het verdrag van Allahabad in 1765 betekende het begin van het Britse rijk in India.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

EIC
 • East India Company
 • 1600
 • Opgericht door Britse koningin Elizabeth

Slide 7 - Slide

factorij 
Factorij

Slide 8 - Slide

 • Britten kwamen in eerste instantie niet koloniseren maar voor de handel
 • India: hoogontwikkelde cultuur, meerdere godsdiensten (islam, hindoeisme), landbouwstedelijke samenleving
 • india is een vereniging van rijkjes olv de Mogol
 • had interne strubbelingen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Het ontstaan van Brits-Indië
 • in de 18e eeuw verzwakte het gezag van de mogols
Er ontstond een machtsvacuüm waarvan de britten gebruik maakte om hun macht in India uit te breiden.
 • 1756 Vorst in Bengalen valt de britse factorij in Calcutta aan
Als reactie hierop bezette de EIC heel Bengalen. In 1765 werd de oorlog beïndigd met het verdrag van Allahabad.

Gevolgen van het verdrag:
 • Inheemse vorst bleef op de troon maar was een soort marionet (werkelijke macht bij de Britten)
 • Britten kregen het recht belasting te innen over de inwoners van Bengalen

Bengalen ligt aan de oost-kust van India. Tegen de grens met Bangladesh. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 13 - Slide

Het bestuur van Brits- Indie
leerdoel: hoe werd Brits-India bestuurd?
 
Al snel heerste de East India Company over een groot deel van het Indiase subcontinent en was het innen van belasting een belangrijke inkomstenbron.  Bij de controle over het Britse rijk en voor het afdwingen en beschermen van de handel  speelden de Royal Navy en het Brits-Indische leger een grote rol. Dat leger bestond uit Indiase soldaten onder leiding van Britse officieren. Migratie vanuit Groot-Brittannië was er  nauwelijks. Een kleine groep Britten voerde het bestuur over miljoenen Indiërs. Zij maakten hierbij gebruik van het bestaande inheemse bestuur.

Slide 14 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië
In de eeuw na het verdrag van Allahabad breidde de britten hun gezag uit over bijna heel het subcontinent.
 • vorsten sloten verdragen waardoor zij hun troon behielden maar hun zelfstandigheid verloren.
 • Soms dwongen de britten hun gezag militair af.

Lange tijd regeerde de EIC in naam van de Mogol. In 1857 koos de mogol de kant van opstandelingen tegen de britten. Als reactie hierop sloegen de britten de opstand hard neer en verbranden de mogol.
Na verbranding van de mogol werd koningin Victoria uitgeroepen tot keizerin van India.

Slide 15 - Slide

keerpunt? 1857 
In deze scene van de film Mangal Panday (2005), over de Indiase held Mangal, zien we het Indiase leger, de hoofpersoon Mangal en Capt Gordon.
Tot nu toe hebben ze een vriendschappelijke relatie.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Op welke punten verschillen Gordon en Mangal van mening? Hoe zie je dat in deze scene?

Slide 18 - Open question

Einde aan de Mogol-dynastie
 • 1858: opstand neergeslagen -> Indiers vormen geen eenheid.
 • Gevolg: Engelse kroon neemt bestuur kolonie over.
 • Britse gezag wordt sterker en ‘Engelser’. Indiase cultuur wordt verder onderdrukt.
 • Koningin Victoria wordt keizerin van het Britse Rijk en India = einde Mogol dynastie (1858-1947).

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Het verdrag van Allahabad (1765) was belangrijk voor de Engelsen omdat ze juist op dat moment de kolonies in Amerika verloren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

Handelskapitalisme was in zowel Amerika als India het doel van de kolonisatie van de Engelsen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Engeland pakte het in India op dezelfde manier aan als in Amerika
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quiz

Welke verschillen in aanpak ken je?
Noteer er minstens 2

Slide 24 - Open question

Directe oorzaak of aanleiding
Indirecte oorzaken
Gevolg
V.S. wordt onafhankelijk van Engeland
Suikerplantages op Jamaica en Barbados zijn niet meer winstgevend
Mogolvorsten verliezen macht aan de lokale vorsten
Verhouding tussen Engeland en India veranderd. Engeland gaat India koloniseren.
Verdrag van Allahabad
Engeland wil meer grip krijgen op binnenlandse handel in India

Slide 25 - Drag question

Bestuur van Brits-Indië
verliep in eerste instantie rampzalig voor de inheemse bevolking (hongersnood, uitpersing door hebzuchtige EIC functionarissen, corruptie)

 • 1784 Britse regering zette de EIC onder toezicht en benoemde vanaf dan zelf de hoogste bestuurders. 
 • om corruptie te bestrijden kregen bestuurders een goed salaris en werd hun verboden om handel te drijven. (gevolg hiervan was een plichtsgetrouw, goed opgeleid en onomkoopbaar ambtenarencorps in India)

in de 19e eeuw werden de 200 miljoen inwoners van India bestuurd door slechts duizend britse ambtenaren. 


Slide 26 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Dit was mogelijk omdat de duizend britten werden ondersteund door een miljoen Indiërs. De britten gebruikte de plaatselijke vorsten en machthebbers. De normale Indiér zag slechts zelden een brit. 

Voor controle van het rijk en bescherming van de handel werd de Royal Navy ingezet. 
 • suez kanaal gaat open 1869 (niet meer om Afrika heen varen)
 • zeereizen ging sneller door de vervanging van zeilschepen door stoomschepen

 • ook werd de controle over India groter door de aanleg van het spoorwegennetwerk.

Slide 27 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Orde werd gehouden door het Brits-Indische leger. Dit leger werd geleid door britse officiers maar bestond voor het grootste deel uit inheemse soldaten. 

 • 1857 een deel van de soldaten komt in opstand en geweldsuitbarstingen tegen de britten zijn het gevolg. Deze opstand kwam vooral doordat de britten teveel probeerde om de Indiërs te bekeren tot het christendom en te laten 'verwesteren' met Europese ideeën.

Als gevolg op de opstand besloten de britten om de religies en gewoontes van de inheemse bevolking te respecteren. Verwesteren was nog steeds het doel, maar dit moest geleidelijk gebeuren. Ook zorgde ze ervoor dat de verhouding britse soldaten tot inheemse soldaten minder scheef was. 

Slide 28 - Slide

India wordt grondstoffenleverancier én afzetmarkt

 • Begin Industriele Revolutie verandert rol van India.
 • India wordt leverancier van grondstoffen ipv eindproducten.
 • Omvorming van India tot plantagekolonie -> katoen, maar ook andere (niet-inheemse) gewassen zoals tabak.
 • Grondstoffen worden in GB verwerkt tot eindproducten en (deels) in India weer verkocht.
 • GB bepaalt hoeveelheid en omvang van productie.
 • Verslechtert de concurrentie positie van Indiase nijverheid.

Slide 29 - Slide

Treinen en het Suezkanaal 
 • Spoorwegaanleg in India om vervoer van grondstoffen en eindproducten te vergemakkelijken.  
 • Suezkanaal in Egypte verkort reis tussen Europa en Azie.
 • Kanaal komt grotendeels onder controle van GB en FR.
 • Aanleg kost vele Egyptische arbeiders het leven.

Slide 30 - Slide

Opkomst van het Indiase nationalisme
Britse nationalisten dachten (vanuit superioriteitsgevoel) dat het hun taak was de wereld naar hun model te beschaven. Ze voerde b.v. hun taal, onderwijs en rechtssysteem in hun koloniën.

Het onderwijs was gericht op de elite, overgrote deel van de bevolking bleef analfabeet.
Sommige van de Indische elite konden ook in Engeland aan de universiteit studeren en zodoende een positie bemachtigen binnen het koloniale ambtelijke elitekorps. Hier werden echter slecht weinig inheemse mensen in toegelaten.

 • 1885 oprichting Indian National Congres (opgericht door hoogopgeleide Indische elite)
Het doel van de INC was om gelijke kansen te krijgen. De britten verzette zich hiertegen, zij vonden dat 'zwakkere volken en rassen' niet op gelijk niveau moesten staan als de britten. 

Slide 31 - Slide

Indiers willen deelnemen aan het bestuur
 • ‘Verengelsing’ van India: Engels steeds meer voertaal, Brits onderwijs, Brits rechtsysteem etc. 
 • Indische bovenlaag wordt steeds ‘Britser’ -> willen gaandeweg ook invloed in het bestuur.
 • Britten willen vooral Indiers ‘opvoeden’ maar geen macht delen (alles voor, niets door het volk?)
 • Oprichting Indian National Congress: poging van hoogopgeleide Indiers om (beperkte) invloed te krijgen in het bestuur.
 • Opvallend: samenwerking tussen Indiers uit alle delen van India.
 • Britten zien INC als bedreiging: zijn bang dat ze alle macht in India willen.
 • Uitbreiding Britse koloniale macht nog steeds prioriteit.

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video