VVE 2 les 1

Goedemorgen! Even inchecken, hoe start je de les?
Bijzonderheden?
1 / 14
next
Slide 1: Open question
pedagogisch werkMBOStudiejaar 4

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Goedemorgen! Even inchecken, hoe start je de les?
Bijzonderheden?

Slide 1 - Open question

VVE 2: activerende leeromgeving

les 1

Slide 2 - Slide

Uhmmmmm... VVE??
timer
0:15

Slide 3 - Open question

Voor en vroegschoolse educatie
Bedoeld voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand.

Slide 4 - Slide

Doelen van de cursus
 1. Je hebt kennis van de doelgroep voor voorschoolse en vroegschoolse educatie.
 2. Je hebt kennis van de leerdoelen voor jonge kinderen van twee tot zes jaar. 
 3. Je weet hoe je een (leer)omgeving moet inrichten zodat kinderen gestimuleerd worden tot leren.
 4. Je kunt materialen passend, effectief en vindingrijk inzetten. 
 5. Je kunt leermiddelen passend, effectief en vindingrijk inzetten. 
 6. Je kunt interactievaardigheden, respect voor autonomie, praten en uitleggen toepassen.

Slide 5 - Slide

Organisatie:
Theorietoets in de toetsweek.

Samenvatting theorie met Lesson Up.
Werken met hypotheses/veronderstellingen/beweringen.
Zelf lezen en onderzoek doen.

Slide 6 - Slide

Hypothese
 1. VVE is voor kinderen die achter lopen op het gebied van...
 2. Ze krijgen een indicatie door...
 3. Ze krijgen de indicatie op basis van...
 4. De kwaliteit van VVE wordt geborgd doordat... 
 5. In de VVE ontwikkel je de vaardigheden van een kind door...


Slide 7 - Slide

1. VVE is voor kinderen die achter lopen op het gebied van...
2. Ze krijgen een indicatie door...
3. Ze krijgen de indicatie op basis van...
4. De kwaliteit van VVE wordt geborgd doordat...
5. In de VVE ontwikkel je de vaardigheden van een kind door...
timer
4:00

Slide 8 - Open question

Indicatie
Doelgroepkinderen.
De gemeente is verantwoordelijk.
Advies door consultatiebureau of later.
Gewichtenregeling.


maar vanaf 1 aug 2019....
Nieuwe regeling op basis van berekeningen CBS:
 • het opleidingsniveau van beide ouders;
 • het herkomstland van de moeder;
 • de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
 • het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school;
 • of de ouders in de schuldsanering zitten.

Slide 9 - Slide

Op basis van ontwikkelingsgebieden:
 • taalontwikkeling
 • beginnende rekenvaardigheid
 • motorische ontwikkeling
 • sociaal-emotionele ontwikkeling

Slide 10 - Slide

VVE-programma's
Voor KDV, PSZ en basisscholen.

Pedagogisch medewerkers en onderwijsgevenden zijn opgeleid in het werken met de methode.

Slide 11 - Slide

Beheersingsdoelen SLO

Slide 12 - Slide

Waarom is het goed
dat deze doelen er zijn?

Slide 13 - Mind map

en nu jullie....
Pak je hypotheses er nog eens bij.

Lees theoriebron 10 en 11 grondig door.

Onderbouw op basis van de theorie of jouw hypotheses wel, niet of deels kloppen. 

Slide 14 - Slide