5.4 The rise of Islam

Last lesson
Powerful lords, semi-free farmers
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Last lesson
Powerful lords, semi-free farmers

Slide 1 - Slide

Draw the text to the correct picture.
The lord
The serf
Gives farmland and protection
Gives a part of his crops and does corvées

Slide 2 - Drag question

Drag the features to the correct estates
First estate
Second estate
Third estate
Clergy
Nobility
Farmers
Those who fight
Those who work
Those who pray

Slide 3 - Drag question

5.4 The rise of Islam
Time of monks and knights, 500-1000

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Success criteria
You can explain how:
 • how Islam formed
 • how the Arab empire formed
 • how the culture and society in the Arab world developed
 • how the Arab science and art developed

Slide 6 - Slide

Multiple gods
In the sixth century, the Arabs were polytheistic
In the city of Mecca stood the Ka'aba: a big black stone
At this place the Arabs offered their gods
Mecca was located at a crossroads of trade routes and was an important trading city.

Slide 7 - Slide

A vision
Mohammed was a merchant from Mecca 
In a vision, an angel told him that there is only one god: Allah.
Muhammad told the people in Mecca about his vision, but hardly anyone would listen to him 
 He was chased out of the city

Slide 8 - Slide

From Mecca to Medina
622
Muhammed flees to Medina
Many Jews and Christians lived in Medina; they too believe in one God (monotheism).
Muhammad, who called himself the prophet of Allah, got many followers.
They called themselves Muslims and their religion was Islam.

Slide 9 - Slide

Back yo Mecca
630
With his Muslims, Muhammad went back to Mecca 
Muhammad conquered the city
Many inhabitants of Mecca then became Muslims
At the Ka'aba people were allowed to pray to Allah only
Om de stad te bevrijden van het verkeerde geloof

Slide 10 - Slide

Conquest
 • After Muhammad's death, spiritual and political power came into the hands of the caliphs (successors).
 • They decided to expand the Caliphate (Islamic Empire) by conquest.
 • Such a war of conquest is called a jihad, a holy war.
 • The Arab rulers were usually tolerant of Jews and Christians because they believed in the same god as Muslims.
 • Jews and Christians had to pay extra taxes to the Muslim rulers.
De verspreiding van de islam.

Slide 11 - Slide

Science and art
 • Science flourished in the Arab world.
 • Many ancient texts were translated from Greek to Arabic.
 • Thus, much knowledge from classical antiquity was preserved.

Slide 12 - Slide

De islam
Islam betekent: 'onderwerping' (aan Allah)
Het belangrijkste boek is de Koran of Qoer'ān (القرآن)
Volgens moslims zijn de woorden in de Arabische taal door Allah via de engel Djibriel (Gabriël) aan Mohammed verteld
Daarnaast moet een moslim zich (zoveel mogelijk) houden aan de vijf zuilen, dit zijn godsdienstige verplichtingen

Slide 13 - Slide

Vijf zuilen van de islam
geloofsbelijdenis (sjahada)
الشهادة
rituele gebeden (salat)
الصّلاة
geven aan armen (zakat)
زكاة
vasten
(ramadan)
رمضان
pelgrimstocht 
(hadj)
الحجّ

Slide 14 - Slide

Geloofsbelijdenis (Sjahada)
الشهادة

Om moslim te worden moet je de sjahada uitspreken
Als je dit doet erken je dat Allah jouw god is:
 • أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً رَسـولُ الله
 • asjhadoe ʾan lā ʾilāha ʾillā-llāh, wa asjhadoe anna moeḥammadan rasōēloe-llāh
 • Ik getuig dat er geen god is naast Allah en dat Mohammad zijn boodschapper is

Slide 15 - Slide

Bidden (Salat)
الصّلاة
Volgens de salat moet elke moslim 5 keer per dag bidden
Hierin wordt Allah bedankt en vereerd
Het gebeurt vaak via vaste regels
Zo moet je bijvoorbeeld altijd richting Mekka bidden (de Ka'aba)

Slide 16 - Slide

Geven aan armen (Zakat)
زكاة
Een goede moslim zorgt voor mensen die het moeilijk hebben
Daarom geven ze geld aan mensen die het minder hebben
Hierdoor doe je ook boete voor je zonden
Wel zo eerlijk: dit moet alleen als je het kan missen

Slide 17 - Slide

Vasten (Ramadan)
رمضان
Tijdens de Ramadan eten en drinken moslims niet overdag
Hierdoor reinigen ze hun lichaam en kunnen ze zich meer richten op het geloof en Allah
Dit gebeurt ieder jaar een maand lang
Tussen zonsopkomst en zondsondergang

Slide 18 - Slide

Pelgrimstocht (Hadj)
الحجّ
Iedere moslim moet één keer in zijn leven naar Mekka
Tijdens deze pelgrimstocht doen ze veel rituelen
De bekendste is rond de Ka'aba lopen
Je moet dit alleen doen als je het ook echt kan

Genoeg geld, goede gezondheid, de reis is veilig, etc.

Slide 19 - Slide


Wat is niet een van de vijf zuilen 
van de islam?
A
Eén keer in je leven naar Mekka gaan
B
Vaak naar de kerk gaan
C
Geld geven aan arme mensen
D
Vijf keer per dag bidden

Slide 20 - Quiz


Wat is niet een van de vijf zuilen 
van de islam?
A
Meedoen aan de ramadan (vasten)
B
Bidden
C
Geen varkensvlees eten
D
Allah en Mohammed eren (geloofsbelijdenis)

Slide 21 - Quiz

To which religion does it belong?
Christianity
Islam
Both
Muhammed
Monotheism
Chruch
mosque
Mecca
Bible
Jesus
Quran

Slide 22 - Drag question

Make the right combinations
Holy book for muslims
City from which Muhammad fled in the year 622
The god of the muslims
City to which Mohammed fled in the year 622
People who believe that Mohammed spoke the truth
Quran
Mecca
Muslims
Allah
Medina

Slide 23 - Drag question

Je weet nu:
 • Hoe de islam ontstond.
 • Hoe het Arabische rijk ontstond.
 • Hoe de cultuur en de samenleving in de Arabische wereld zich ontwikkelden.
 • Hoe de Arabische wetenschap en kunst zich ontwikkelen.

Slide 24 - Slide

Aan de slag
Wat: 
Woensdag: Lezen 5.4 (blz.98) en maken opdracht 1, 2, 4, 6 (online methode)
Donderdag: Lezen 5.5 (blz.101) en maken opdracht 1, 2, 5, 7

Slide 25 - Slide