thema 3 mens en milieu - Bas 1

Mens en milieu
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Mens en milieu

Slide 1 - Slide

In dit thema
 Waarom zijn wij afhankelijk van het milieu?
Welke invloed hebben wij als mensen op het milieu?
Kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan het milieu?
Kunnen wij milieuproblemen oplossen?

Milieu is de omgeving waarin de mens leeft, 
bestaand uit lucht, water en bodem.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Basisstoffen

Slide 4 - Slide

De mens heeft het milieu nodig
Zuurstof, voedsel, recreatie, water, grondstoffen en energie.


Raken deze stoffen op?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Milieuproblemen ontstaan door:
  • aantasting
  • verandering
  • uitputting
  • vervuiling 
  • overbevolking

energiebronnen/smog

Slide 7 - Slide

Biodiversiteit
'De variatie van de natuur door alle levensvormen (organismen)'

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Afname biodiversiteit door?
De toename van de wereldbevolking is er  o.a. steeds meer voedsel, huizen en wegen nodig, hierdoor wordt steeds meer de natuur veranderd.
GEVOLG:
  • Soorten planten en dieren verminderen door jacht, visserij en milieuvervuiling.
  • Ontbossing voor aanleg wegen, huizen, landbouw.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Welke maatregelen kunnen we nemen?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Maatregelen
  • duurzame ontwikkelingen; leefwijze waarbij we de natuur zo min mogelijk belasten.
  • regering van landen nemen maatregelen. bijv. beschermen van natuurgebieden. 

Slide 14 - Slide

Wat is jouw ecologische voetafdruk?


Doe de test op: https://voetafdruktest.wwf.nl/  en kijk hoeveel aardbollen jij nodig hebt voor jouw leefstijl?

Slide 15 - Slide

Huiswerk

Slide 16 - Slide

Voedingsproductie

Voedingsgewassen
Bemesting
Bodembewerking

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Bestrijdingsmiddelen
Selectief en niet selectief

Slide 19 - Slide

ontbossing
verdwijning van bossen door kappen of platbranden

broeikasgassen
gassen in de atmosfeer die de temperatuur op aarde verhogen

het milieu uitputten
te veel stoffen onttrekken aan het milieu

smog
door rook en uitlaatgassen vervuilde lucht

duurzame ontwikkeling
manier van leven waardoor de aarde ook in de toekomst leefbaar is
biodiversiteit 
variatie in de natuur door alle planten- en diersoorten

energiebronnen
energie uit brandstoffen of door zonnestraling, wind en waterkracht

het milieu vervuilen
stoffen toevoegen aan het milieu
zes manieren waarop de mens afhankelijk is van het milieu
voedsel, water, zuurstof, energie, grondstoffen, recreatie


overbevolking 
groot aantal mensen als gevolg van bevolkingsgroei

Slide 20 - Slide