Begeleidingsmethodieken 20x3

Begeleidingsmethodieken 
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Begeleidingsmethodieken 

Slide 1 - Slide

Belevingsgerichte zorg 
= altijd persoonsgerichte zorg

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Model van Kitwood

Slide 4 - Slide

Warme zorg
Zorg waarbij de hulpverlener weinig afstand neemt en niet bang is voor lichamelijk contact (zoals een knuffel) 
Tevens is het van belang dat de hulpverlener mee kan gaan in de belevingswereld van de hulpvrager ( bv bij dementerende) en wezenlijk interesse toont

Slide 5 - Slide

Validation
  • Validation is een methode om te communiceren met ouderen die Alzheimer of aanverwante vormen van dementie hebben.
  • Deze methode is ontwikkeld door Naomi Feil.
  • Past goed bij de fase van de  verborgen en verzonken ik
  • Betekent zoveel mogelijk de oudere in zijn waarde laten, ook al is dit niet de realiteit dat de hulpverlener ervaart.
  • Zo wordt de oudere niet geconfronteerd met zaken die hij niet begrijp maar voelt zijn veilig en begrepen.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

ROT-ROB
realiteit oriëntatie benadering
 =een methode om het denkvermogen van oudere mensen te prikkelen.
realiteit oriëntatie training
=training met als doel het dementeringsproces te vertragen door verwarde personen te stimuleren en te activeren om het verloren contact met de werkelijkheid terug te vinden

Slide 8 - Slide

ROT-ROB

Slide 9 - Slide

Reminisentie

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Trippel C methode
Triple C staat voor Cliënt-Competentie-Coach. Met deze methode leggen we de focus niet op het moeilijke gedrag. We kijken juist maar hoe iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag zoveel mogelijk zijn normale leven kan oppakken. Met de dagelijkse routines die daarbij horen.

Slide 12 - Slide

Trippel C methode
Triple C staat voor Cliënt-Competentie-Coach. Met deze methode leggen we de focus niet op het moeilijke gedrag. We kijken juist maar hoe iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag zoveel mogelijk zijn normale leven kan oppakken. Met de dagelijkse routines die daarbij horen.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Methode Urlings
De methode Urlings richt zich op het respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen.
De “methode Urlings” bestaat uit vier elementen:
De fenomenologische benadering (nemen zoals het is)
Aanvullende benaderingswijzen
Het levensverhaal
De huidige behoeften, belevingen en wensen van de ouderen zelf

Slide 16 - Slide

Empathische directe benadering (korsakov)
5-K model
Kort
(k)concreet
(k)consequent
(k)continu
(k)creatief


Slide 17 - Slide

Psychomotorische therapie (PMT)
Is het behandelen van mensen met psychische problemen, dmv interventies gericht op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Is een behandeling bij psychische klachten. Door lichamelijke oefeningen te doen, leert de zorgvrager anders om te gaan met zijn klachten.

Slide 18 - Slide

Motiverende gesprekstechniek

Belangrijke componenten:
  • willen 
  • kunnen
  • klaar zijn (prioriteiten stellen)

Slide 19 - Slide

ADL- PDL
PDL richt zich op zorgafhankelijke cliënten, gaat uit van de wensen en belevingen van cliënten en het maximaal benutten van hun eigen niveau.
PDL is een vorm van belevingsgerichte zorg en richt zich op cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en de beleving van cliënten. 
Doelen zijn: stabilisatie, omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is en het maximaal gebruiken van restactiviteit, belangrijk om te kijken hoe zij optimaal gebruik maken van hun beperkte energie en bij welke activiteiten zij ondersteuning nodig hebben. Er wordt zo dus een prioritering gemaakt in de activiteiten.

Slide 20 - Slide

7 aandachtsgebieden
liggen
zitten
hygiëne/wassen
aankleden
verschonen
verplaatsen
voeding

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Gentle teaching
voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden die een verhoogd risico lopen zich onveilig te voelen in de nabijheid van anderen en de controle verliezen als ze stress ervaren (vooral toegepast in de verstandelijk gehandicaptenzorg)

4 dimensies
Middelen:(aanwezigheid, handen, oogcontact en stem)Slide 23 - Slide