Onderdeel E1: Motoriek/ Homo/ heterogene/ horizontale/ verticale groep/ baby in bad doen

Mens en ActiviteitBlok 1. Het kinderdagverblijf
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Mens en ActiviteitBlok 1. Het kinderdagverblijf

Slide 1 - Slide


Informatie dia voor docent:
P/ZW/3.1.1 wensen en behoeften achterhalen


1. de mogelijkheden, beperkingen, interesses en belevingswereld van diverse doelgroepen herkennen
Trefwoorden o.a.: leeftijdsgroepen*, beperkingen zoals visueel, auditief, fysiek, verstandelijk, zintuigelijk, motorisch, meervoudig, aangeboren, verworven; erfelijkheid; interne en externe
ontwikkelingsinvloeden

Slide 2 - Slide

Informatie voor docent

(Theorie behandelen) 
Motoriek

Daarnaast
Activiteiten baby,dreumes

Slide 3 - Slide

Start van de les
Zelfstandig werken 5 minuten
check classroom en magister

Slide 4 - Slide

Mens en ActiviteitBlok 1. Het kinderdagverblijf

Slide 5 - Slide

Programma
5 minuten Binnenkomst
15 minuten Uitleg introductie m&a
7 minuten filmpje kinderopvang
15 minuten instructie
15 minuten praktijk baby in bad 
20 minuten digitale methode
5 minuten afsluiten

Slide 6 - Slide

Lesdoel
  • Wensen en behoeften achterhalen van de doelgroep
  • activiteiten kiezen die passen bij het doel en de doelgroep
  • verschil tussen grove en fijne motoriek
verschil homogene, heterogene, verticale en horizontale groepen
  • baby in bad doen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Waar denk je aan bij het kinderdagverblijf?

Slide 10 - Mind map

Welke werkzaamheden heb je gezien van Chantal?

Slide 11 - Mind map

Over welke kwaliteiten moet je beschikken om in het kinderdagverblijf te werken?

Slide 12 - Open question

Wat betekent het als een baby eenkennig wordt?
A
Een achterstand in de sociale ontwikkeling.
B
Gaat huilen als een vreemde aandacht geeft.
C
De baby lacht naar iedereen.
D
De baby herkent gezinsleden niet meer.

Slide 13 - Quiz

Wat houdt de koppigheidsfase/ peuterpuberteit in?

Slide 14 - Open question

Theorie blok 1: motoriek

Slide 15 - Slide

Grove motoriek
Fijne motoriek

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Fijne motoriek:


Kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt. 

Je moet je vaak goed concentreren 

Slide 18 - Slide

voorbeelden
  • tekenen en schrijven
  • typen
  • gebruik van de muis
  • werken op de computer of tablet 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Grove motoriek:
Gaat om de grote, grove bewegingen die je met je lijf maakt. 

Bijvoorbeeld: lopen, zwemmen, fietsen, rennen, traplopen

Slide 21 - Slide

Soorten groepen kinderopvang
Homogene: zelfde geslacht
Heterogene: verschillend van geslacht
verticale groep: niet even oud
horizontale groep: even oud

Slide 22 - Slide

Tweetallen
praktijk
Baby in bad
overige tweetallen: methode online maken en huiswerk:
Aanmelden boek Mens en activiteit
Basis: C8VJEBG2
Kader: WWRS9R6S 

Blok 1: 1.2,1.3    2.1,2.2    3.1,3.2   en opdracht 6   

klaar : flyer opdracht blok 1

Slide 23 - Slide

Evaluatie

Slide 24 - Slide

Fijne motoriek

Slide 25 - Mind map

Soort groep?
A
Homogeen
B
Heterogeen

Slide 26 - Quiz