12.4 Regeling glucoseconcentratie

12.4 Regeling glucoseconcentratie
1 / 18
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

12.4 Regeling glucoseconcentratie

Slide 1 - Slide

Deze les
- 12.4 Regeling glucoseconcentratie
- Oefeningen
- Werken aan verslag Amylase proef

Slide 2 - Slide

Leerdoel 12.4
  • Je leert hoe de regeling van het glucosegehalte in je bloed verloopt.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Bloedsuikerspiegel
Insuline: wordt afgegeven door de bètacellen bij een hoge bloedsuikerspiegel. Bevordert opname van glucose in cellen. Spieren en lever nemen glucose op en vormen glycogeen. Bloedsuikerspiegel daalt

Glucagon: wordt afgegeven door de alphacellen bij een lage bloedsuikerspiegel. Lever zet glycogeen om in glucose. Bloedsuikerspiegel stijgt

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Insuline: opname glucose cellen
1. insuline bindt aan receptoren
2. In cel hechten fosfaatgroepen aan receptor
3. cascade can reacties
4. blaasjes met glucosepoortjes versmelten met celmembraan
5. Glucosemoleculen stromen de cel in.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Adrenaline
Adrenaline: stresshormoon, wordt aangemaakt door de bijnieren (die BINAS 89A).

Zorgt voor extra afbraak glycogeen door de lever: extra glucose beschikbaar in het bloed voor vechten of vluchten.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Welke namen kun je bij hormoon 1 schrijven?
A
insuline
B
glucagon
C
glycogeen
D
adrenaline

Slide 12 - Quiz

Hoe veranderen de hormoonconcentraties van insuline en glucagon in het bloed na een maaltijd?

Slide 13 - Open question

Wat gebeurt er met de osmotische waarde van cellen wanneer zij glucose zouden opslaan in plaats van glycogeen?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Video

Lees blz. 142 "Suikerziekte"

Slide 16 - Slide

Eén van de symptomen van suikerziekte kan zijn dat de patiënten veel plassen. Hoe komt dit? Gebruik in je antwoord de termen 'osmotische waarde van de urine' en 'osmotische waarde van het bloed'.

Slide 17 - Open question

Aan de slag:
- Bespreken beoordelingsmodel verslag Amylase --> 
Inleveren vrijdag 18 februari (SO-cijfer)
- Maken 12.4 opdr. 4, 7 t/m 11


Slide 18 - Slide