Dieren onder de grond

Dieren onder de grond
1 / 14
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Dieren onder de grond

Slide 1 - Slide

Aan het einde van deze les weet jij welke dieren bodemdieren zijn

Slide 2 - Slide

Bodemdieren
Bodemdieren zijn diertjes die net boven of onder de grond leven. Ze zijn onder te verdelen in 10 hoofdgroepen: de regenworm, naaktslak, huisjesslak, spinachtigen, pissebed, miljoenenpoot, duizendpoot, kever, mier en de mol. 

Slide 3 - Slide

Wat doen bodemdieren?
Bodemdieren zijn erg belangrijk voor het gezond houden van de bodem. Ze eten resten op van dode planten en dieren. De resten die de bodemdiertjes niet kunnen gebruiken, worden door schimmels en bacteriën afgebroken tot voedingsstoffen voor planten. Met hun gewoel en gegraaf maken regenwormen de bodem luchtig en mengen ze de aarde.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat eten bodemdieren?
A
Bloemen
B
Dode planten en dieren
C
Levende dieren
D
Grond/zand

Slide 6 - Quiz

Zijn bodemdieren functioneel zo ja, Hoezo?
A
Nee
B
Ja
C
Absoluut niet
D
Misschien

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Welke dieren zie je het meeste?

Slide 9 - Slide

WAAROM ZIJN DE BODEMHELDEN BELANGRIJK
EN HOE KUNNEN WE ZE HELPEN?
• Ze zijn echte opruimers: Bodemhelden verwerken al het natuurlijk afval dat op de bodem ligt, en zetten dit om tot voedsel voor planten en ander bodemleven.
 • Ze maken de bodem vruchtbaar en veerkrachtig:
 Bij de afbraak van materiaal wordt organische stof gevormd
 die de bodem beter beschermt tegen hevige neerslag of
 extreme droogte, en die werkt als opslagplaats van allerlei
 voedsel.

Slide 10 - Slide

• Ze verluchten de bodem: Veel bodemdieren graven en wroeten in de bodem en brengen zo lucht, zuurstof én voedsel dieper in de bodem. Door het graven en wroeten wordt de bodem ook meer doorlaatbaar voor regenwater.
 • Ze houden de bodem in evenwicht:  De jagers en de rovers spelen een spel van eten en gegeten worden en zorgen zo dat de  verschillende soorten bodemhelden in stand worden gehouden

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Ze kunnen mensen genezen:
Sommige bodemhelden produceren stoffen die noodzakelijk
zijn om ziekten voor de mens te bestrijden. Zij zijn onze
bondgenoot in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Bodemhelden zijn weliswaar klein, maar het zijn
wel echte helden. Neem even de tijd om een fascinerende wereld onder je voeten te ontdekken. Naar schatting meer dan 25% van alle soorten
op aarde leeft in de bodem.

Slide 13 - Slide

Einde!
10 minuten pauze:
Wandelen
Spelletje spelen
Tekenen/kleuren

Slide 14 - Slide