6.1 Over zeeen en oceanen

Tijd van Regenten en Vorsten 
6.1 Over zeeen en oceanen 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Tijd van Regenten en Vorsten 
6.1 Over zeeen en oceanen 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
1. Introductie 
2. Leerdoelen
3. Opdracht
4. Bespreken theorie
5. Volgende les

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen dat de graanhandel het begin vormde van een uitgebreid handelssysteem met een stapelmarkt voor een steeds groter handelsnetwerk.

2. Je kunt de doelen en de werkwijze van de VOC en WIC beschrijven.

3. Je kunt beschrijven hoe Engeland en Frankrijk reageerden op de economische voorspoed van de Republiek.

Slide 3 - Slide

Theorie
Tijd van Regenten en Vorsten (1600-1700)

Slide 4 - Slide

Theorie
In de vijftiende eeuw verslechterde in de kustgewesten de situatie in de landbouw: het water stond te hoog om graan te verbouwen. Ze konden nu alleen koeien houden die gingen grazen. 

Nederlandse boeren stapten over op rundveehouderij en verkochten luxe voedingsmiddelen als boter, kaas en slachtvee.

Slide 5 - Slide

Theorie
Maar er moest toch ergens graan vandaan komen. Iemand enig idee waar dit vandaan kwam?  

Slide 6 - Slide

Waar kocht Nederland het graan in de zestiende en zeventiende eeuw?

Slide 7 - Open question

Graan werd gehaald uit het Oostzeegebied. Deze meest winstgevende handel werd de Moedernegotie genoemd. Dus: Moedernegotie is de winstgevende graanhandel uit Oostzeegebied. 

Slide 8 - Slide

Theorie
*Een groot deel van deze handel ging via Amsterdam. Dit kwam omdat Antwerpen werd veroverd door de Spanjaarden. Handelaren en bankiers gingen hierop naar Amsterdam. 

Deze stad kon zo uitgroeien tot het centrum van het handelskapitalisme en van de wereld. Handelaren brachten goederen - zoals graan, wijn en wol - naar Amsterdam om het tegen een hogere prijs te verkopen. 

Dit alles werd opgeslagen op de Amsterdamse zolders en in de pakhuizen. Amsterdam werd de stapelmarkt van Europa. 

Slide 9 - Slide

Handelskapitalisme: Eerst investeren met als doel om winst te maken. 

Stapelmarkt: Stad of haven waar goederen worden opgeslagen in afwachting van tekorten en hogere prijzen elders. 

Slide 10 - Slide

Theorie
Veel ondernemers investeerden hun winsten uit de moedernegotie in handelscompagnieen: onderneming van handelaren die investeringen, risico's en winsten met elkaar delen. 

Deze wilden ook reizen organiseren naar Azie. Hier had alleen Portugal echter een rechtstreekse zeeverbinding naar toe. Maar Portugal was inmiddels snel ingehaald door de Nederlandse schepen en innovatieve handelaren.. 

Slide 11 - Slide

Wat waren de twee meest beroemde handelscompagnieën van de 17e eeuw?

Slide 12 - Open question

VOC: Verenigd Oostindische Compagnie, opgericht in 1602. 
WIC: West-Indische Compagnie, opgericht in 1621. 

Slide 13 - Slide

Wat betekent het begrip moedernegotie
A
Graanhandel vanuit gebieden aan de Oostzee
B
Specerijenhandel vanuit gebieden aan de Indische Oceaan
C
Slavenhandel van Afrika richting Amerika

Slide 14 - Quiz

Leg uit wat een handelsmonopolie betekent

Slide 15 - Open question

De Staten-Generaal ging over de
A
Binnenlandse politiek
B
Buitenlandse politiek

Slide 16 - Quiz

Theorie
De VOC kreeg van de Staten-Generaal, die over de Buitenlandse politiek gingen, het handelsmonopolie op Azie. 

De WIC kreeg dit voor de handel met Afrika en Amerika, de beruchte driehoekshandel waar slavenhandel te vinden was. 

Handelsmonopolie
Afspraak om als enige te mogen handelen in bepaald product, land of gebied. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Er ontstond een wereldeconomie: systeem waarbij goederen uit verschillende werelddelen met elkaar worden verhandeld. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Geef hier het antwoord op vraag 2

Slide 21 - Open question

Leg uit wat een handelscompagnie is

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Video

Aan de slag
1. Maak de opdrachten 1,2,3 en 5 uit het handboek van 6.1. Opdrachten oriëntatie hoef je niet te maken!

2. Kijk op Youtube 'VOC en WIC - De Gouden Eeuw'.

3. Beginnen met Kennen en Kunnen 6.1. 

Slide 24 - Slide

Leerdoelen nabespreken
1. Je kunt uitleggen dat de graanhandel het begin vormde van een uitgebreid handelssysteem met een stapelmarkt voor een steeds groter handelsnetwerk.

2. Je kunt de doelen en de werkwijze van de VOC en WIC beschrijven.

3. Je kunt beschrijven hoe Engeland en Frankrijk reageerden op de economische voorspoed van de Republiek.

Slide 25 - Slide