Oefenvragen week 2

Veilig voor mezelf?
Heeft iemand gezien wat er is gebeurd?
Ik bel 112
Aanspreken, aanschudden
Slachtoffer kantelen
Ademhaling controleren
Helm afzetten
1 / 10
next
Slide 1: Drag question

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

Veilig voor mezelf?
Heeft iemand gezien wat er is gebeurd?
Ik bel 112
Aanspreken, aanschudden
Slachtoffer kantelen
Ademhaling controleren
Helm afzetten

Slide 1 - Drag question

This item has no instructions

Waarom zou je een bewusteloos slachtoffer NIET op zijn buik laten liggen?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Hoeveel seconde controleer je de ademhaling?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Bij de reanimatie van een volwassene is de verhouding borstcompressies en beademing :
A
20 compressies 2x beademen
B
30 compressies 1x beademen
C
20 compressies 2x beademen
D
30 compressies 2x beademen

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Noem een situatie waarin het niet veilig is voor jou om een slachtoffer te benaderen.

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Geen reactie
Ademhaling
Geen ademhaling
Aanspreken
Aanschudden
112 en AED
Ademhaling controleren
Stabiele zijligging 
Compressies
Beademingen 

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Welke actie onderneem je in de volgende situaties?

Bedreigde ademhaling en bewusteloos
Bedreigde ademhaling bij bewustzijn. 
benauwdheid
 Slachtoffer reanimeren.
Slachtoffer in stabiele zijligging plaatsen.
Slachtoffer rechtop laten zitten.

Slide 7 - Drag question

Bedreigde ademhaling en geen bewustzijn - slachtoffer in stabiele zijligging plaatsen.
Bedreigde ademhaling bij bewustzijn - slachtoffer rechtop laten zitten.
Ademstilstand - slachtoffer reanimeren.

1
2
3
4
5
6
7
Slachtoffer reageert niet
(laat) 112 bellen + AED
Open luchtweg
Ademhaling niet normaal
30 borstcompressies
2 beademingen
Ga door 30:2
Activeer AED zodra die er is

Slide 8 - Drag question

Laat leerlingen de stappen in de juiste volgorde slepen.

Bij beoordelen bewustzijn en accurate hulp verlenen gaat het om:
- aanspreken en voorzichtig schudden;
- 112 (laten) bellen;
- toepassen van de hoofd kantel-kinlift-methode;
- de ademhaling controleren;
- in stabiele zijligging leggen van ademend slachtoffer en ademhaling blijven controleren;
- doorgeven dat het om een niet-normaal-ademend slachtoffer gaat;
- AED (laten) halen.
Je legt iemand in de stabiele zijligging als..
A
Iemand zich niet lekker voelt
B
Iemand geen adem meer haalt
C
Iemand buiten bewustzijn is maar normaal ademhaalt
D
Iemand misselijk is

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Noem een situatie waarin het wel veilig is voor jou, maar niet voor het slachtoffer?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions