Begeleiden per 3 les 1 HZW

Helpende zorg en welzijn

1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Helpende zorg en welzijn

Slide 1 - Slide

Begeleiden van clienten 

periode 3
Boek Helpende zorg en welzijn thema 1 hoofdstuk 1
paragraaf 1.1 t/m 1.10 
TWO's maken 
oefenen in de klas
Toets

Slide 2 - Slide

begeleiden

Slide 3 - Mind map

Intramurale zorg
Extramurale zorg
Semimurale zorg
wonen in een verpleeghuis
dagopvang voor kinderen 0-4
Aantrekken van steunkousen door de thuiszorg vz IG

Slide 4 - Drag question

Waar spreek je van als een cliënt in een zorginstelling woont?
A
Intramurale hulp
B
Extramurale hulp
C
Semimurale zorg

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Ondersteunen is een ander woord voor begeleiden
A
ja
B
nee

Slide 7 - Quiz

Je bent zelfredzaam als je hulp nodig hebt op gebieden van het dagelijks leven
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quiz

Adl staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen
A
ja
B
nee

Slide 9 - Quiz

ADL
noem zoveel mogelijk voorbeelden

Slide 10 - Mind map

Een cliënt die hulp nodig heeft, heeft een zelfzorgtekort.
A
ja
B
nee

Slide 11 - Quiz

zelfzorgtekort
welke voorbeelden
kun je geven?

Slide 12 - Mind map

De vrijwillige zorg van familie, vrienden of buren heet mantelzorg.
A
ja
B
nee

Slide 13 - Quiz

Observeren is bewust kijken naar gedrag.
A
ja
B
nee

Slide 14 - Quiz

in de kinderopvang
ga je veel observeren
naar welk gedrag kijk je?

Slide 15 - Mind map

Slide 16 - Video

Schrijf alle moeilijke woorden op van blz. 17 18 en 19
blauw of rood gedrukt

Slide 17 - Open question