VG1B di 14/02 uitleg bez vnw deel 1

Wat weet je over het bezittelijk voornaamwoord? (mag in NL of Fr)
1 / 26
next
Slide 1: Mind map
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat weet je over het bezittelijk voornaamwoord? (mag in NL of Fr)

Slide 1 - Mind map

Wat is het bezittelijk voornaamwoord in deze zin?
Je vois ton père.
A
Je
B
vois
C
ton
D
père

Slide 2 - Quiz

Grammaire H
Het bezittelijk voornaamwoord

 • Geeft aan van wie iets is
 • In het Frans hangt de vorm af van het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort

Slide 3 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
                 mnl ev           vrl ev             meervoud
 • mijn =    mon       /     ma           /       mes
 • jouw =    ton        /     ta             /        tes
 • zijn =     son         /      sa           /        ses
 • haar =    son        /      sa            /        ses

Voorbeeld 1: Het is mijn vriend. = C'est mon copain.
copain = mnl ev (le copain) --> mon

Slide 4 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
                 mnl ev           vrl ev             meervoud
 • mijn =    mon       /     ma           /       mes
 • jouw =    ton        /     ta             /        tes
 • zijn =     son         /      sa           /        ses
 • haar =    son        /      sa            /        ses

Voorbeeld 2: Het is jouw huis = C'est ta maison.
maison = vrl ev (la maison) --> ta

Slide 5 - Slide

Vrouwelijk enkelvoud: 
 • la classe
 • mijn klas = ma classe

 • Maar ook:
 • Let op: bij een klinker/stomme h --> mon
 • l'équerre (geodriehoek = vrl)
 • mijn geo = mon équerre

Vrouwelijk enkelvoud
mijn =           ma
jouw =           ta
zijn/haar =    sa

Tenzij het znw met een klinker/stomme h begint, dan:
mon/ton/son

Slide 6 - Slide

Bezittelijk voornaamwoord
in het Nederlands:
Bezittelijk voornaamwoord
in het Franszijn
boek
haar huis
mijn
hond
jouw boeken
onze ijsjes
son chien
sa maison
ses livres
onze ijsjes
mijn
hond
haar huis
zijn boeken
nos glaces

Slide 7 - Slide

(mijn) frère a 12 ans.
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 8 - Quiz

(jouw) maison (v) est grande.
A
ton
B
ta
C
tes

Slide 9 - Quiz

Le pronom possessif

                       man.ev.            vrouw.ev.             meerv.
 • mijn             mon                  ma                          mes
 • jouw             ton                     ta                            tes
 • zijn/haar      son                    sa                            ses

Slide 10 - Slide

Zijn/Haar
sa maison (v)
son chien (m)
ses
livres 
(m mv)
ses glaces 
(v mv)
enkelvoud
meervoud

Slide 11 - Slide

Luc
Son père, Jef
Sa femme, Anne
Ses enfants, Marie & Éric
Sa mère, Annie

Slide 12 - Slide

Anne
Son père, Jef
Son mari, Luc
Ses enfants, Marie & Éric
Sa mère, Annie

Slide 13 - Slide

haar zus
haar broer
haar broers
son frère
sa frère
ses frère
son soeur
sa soeur
ses soeur
son frères
sa frères
ses frères

Slide 14 - Drag question

timer
2:00
(Haar) ............. maison (v) est située à Delft.
(Mijn) ................... soeur s'appelle Sara.
Elle a oublié (haar) ............... cahier.
(Mijn) ..................... nouvels stylos sont là.
Hier, j'ai vu (mijn) ..................... amie (v).
Sa
Ma
son
Mes
mon

Slide 15 - Drag question

Le pronom possessif

                       man.ev.            vrouw.ev.             meerv.
mijn              mon                  ma                          mes
jouw             ton                     ta                            tes
zijn/haar      son                    sa                            ses
 • onze              notre                 notre                      nos
 • uw/jullie      votre                 votre                      vos
 • hun               leur                    leur                        leurs

Slide 16 - Slide

Enkelvoud
 • het boek = le livre
 • ons boek = notre livre

 • la classe
 • onze klas = notre classe
Meervoud
 • de boeken = les livres
 • onze boeken = nos livres

 • les classes
 • onze klassen = nos classes

Slide 17 - Slide

Schema
mes/ tes/ ses / nos / vos / leurs
mannelijk      of        vrouwelijk                   klinker/stomme h?
mon / ton / son / notre / votre / leur
ma / ta /sa / notre/ votre / leur
Enkelvoud      of        meervoud ?

Slide 18 - Slide

Het bezittelijk vnw. in het Frans
mon pantalon 
ma robe 
mes robes
tes robes 

Slide 19 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie iets is
A
Goed
B
Fout

Slide 20 - Quiz

Wat is het bezittelijk voornaamwoord in deze zin?

C'est ma famille
A
C'
B
est
C
ma
D
famille

Slide 21 - Quiz

Na deze les: 
 • ken je een paar vormen van het bezittelijk voornaamwoord in het Frans
 • waar je de uitleg kunt teruglezen
 • hoe en waarvoor je het kunt gebruiken.

Slide 23 - Slide

Weektaak
 • Je werkt deze week aan:
 • Chapitre 3: Bron H: opdr 30abc
 • Leren: vocabulaire F
 • Beluister phrases-clés G

 • Controleer of deze opdrachten af zijn:
 • Chapitre 3: Bron B maken: opdr 9, 10abcd, 11, 12abc
 • Chapitre 3: Bron D maken: opdr 16abcd, 17abc, 18a 
 • Chapitre 3: Bron F maken: opdr 23a, 24ab, 25, 26a
 • Herhalen: vocabulaire A B E & phrases-clés C G & grammaire D (être)
timer
15:00

Slide 24 - Slide

Presentatie Lucas

Slide 25 - Slide

Quizizz
VG1B > bez vnw ev

Slide 26 - Slide