les 1 criminaliteit en rechtsstaat

Criminaliteit
1 / 37
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Criminaliteit

Slide 1 - Slide

Na deze les kun jij...
1.1 Wat is crimineel gedrag?
...vertellen wat de definitie van criminaliteit is
...vertellen en herkennen wat het verschil is tussen ongeschreven en geschreven regels
...vertellen en herkennen wat plaatsgebonden criminaliteit is.
... vertellen en herkennen wat tijdgebonden criminaliteit is.

1.2  Welke soorten criminaliteit zijn er?
... vertellen wat de verschillen zijn tussen een overtreding en een misdrijf.
...vertellen welke 3 vormen van criminaliteit er zijn
... kenmerken van veelvoorkomende criminaliteit noemen.

Slide 2 - Slide

Wat is criminaliteit?
Gedrag dat strafbaar is voor de wet

Slide 3 - Slide

Wat is criminaliteit? (Definitie)
A
Onfatsoenlijk gedrag
B
Overtredingen
C
Door de wet strafbaar gesteld gedrag
D
Misdrijven

Slide 4 - Quiz

ongeschreven regel


regels voor goed gedrag die nergens op papier staan.

Fatsoensregels
geschreven regel


regels die in reglementen of wetten staan.
(gedragsregels op school of voetbalclub)

rechtsregels in wetten

Slide 5 - Slide

Het schoolreglement is een voorbeeld van een:
A
Ongeschreven regel
B
Geschreven regel

Slide 6 - Quiz

Waarom zijn rechtsregels nodig?

Slide 7 - Open question

strafbaar feit (delict)
Wanneer je een wet overtreed pleeg je een strafbaar feit.

Slide 8 - Slide

-wetboek van strafrecht
-wegenverkeerswet


-opiumwet


-hierin staan de meeste strafbare feiten als:
mishandeling, moord, verkrachting, inbraak

-doorrijden na ongeluk, zonder helm rijden, joyriding

-wet over drugs
 

Slide 9 - Slide

Hierin staan de meeste strafbare feiten
doorrijden na een ongeluk
wet over drugs
Wetboek van strafrecht
wegenverkeerswet
opiumwet

Slide 10 - Drag question

Criminaliteit is tijd- en plaatsgebonden
Wat crimineel gedrag is kan veranderen met de tijd, maar ook verschillen per land. 

Slide 11 - Slide

Dit is gelegaliseerd
Dit is verboden
homoseksualiteit (1971)
abortus (1984)
euthanasie (2001)
godslastering (2014)
illegaal downloaden (2014)
lijfstraffen (2007)
Criminaliteit is tijdgebonden
alcohol onder 18
(2014)

Slide 12 - Slide

Criminaliteit is plaatsgebonden
Sommige dingen mogen in Nederland wel/niet en in andere landen niet/wel. Zoals: 
vergroot afbeelding

Slide 13 - Slide

Ik mocht vanaf 16 jaar legaal alcohol drinken. Jullie mogen vanaf 18 jaar legaal alcohol drinken. Dit voorbeeld laat zien dat criminaliteit ... is.
A
Plaatsgebonden
B
Tijdgebonden

Slide 14 - Quiz

Criminaliteit is een tijd- en plaatsgebonden begrip. Welk van de onderstaande voorbeelden is een voorbeeld van criminaliteit als plaatsgebonden begrip?
A
In grote steden vindt meer criminaliteit plaats dan in dorpen.
B
In Nederland worden jaarlijks meer fietsen gestolen dan in Noorwegen.
C
In veel landen is abortus verboden, in Nederland niet.
D
Vroeger was prostitutie in Nederland verboden, nu niet meer.

Slide 15 - Quiz

Niet iedere vorm van criminaliteit is even erg.
We maken onderscheid
Je kan het verschil tussen een overtreding en een misdrijf uitleggen.

Slide 16 - Slide

Bij een overtreding krijg je een strafblad
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Overtreding of misdrijf?
A
Overtreding
B
Misdrijf

Slide 18 - Quiz

Inbraak
A
Misdrijf
B
Overtreding

Slide 19 - Quiz

Moord is...
timer
0:15
A
Een overtreding
B
Een misdrijf
C
Geen strafbaar feit
D
Veelvoorkomende criminaliteit

Slide 20 - Quiz

Voor een overtreding is de maximumstraf:
A
één jaar gevangenisstraf
B
twee jaar gevangenisstraf
C
één jaar hechtenis
D
twee jaar hechtenis

Slide 21 - Quiz

Vormen van criminaliteit
Zware criminaliteit:
moord, inbraak, gewapende overvallen, verkoop harddrugs
Georganiseerde criminaliteit:
mensensmokkel, drugshandel

Veelvoorkomende criminaliteit:
vandalisme, vernielingen, diefstal, zakkenroller, graffiti

Slide 22 - Slide

Veelvoorkomende criminaliteit
  • Een op de vijf Nederlanders heeft er jaarlijks mee te maken

  •  Winkeldiefstal, zakkenrollers, fietsendiefstal, voetbalvandalisme, vernieling

  • Lichte straf als je wordt gepakt


Slide 23 - Slide

Veelvoorkomende criminaliteit
Hinderlijk
Kost veel geld
Met name jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud

Slide 24 - Slide

Ben jij weleens slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit?

Slide 25 - Slide

Check, kan jij na deze les...
...vertellen wat de definitie van criminaliteit is
...vertellen en herkennen wat het verschil is tussen ongeschreven en geschreven regels
...vertellen en herkennen wat plaatsgebonden criminaliteit is.
... vertellen en herkennen wat tijdgebonden criminaliteit is.
... vertellen wat de verschillen zijn tussen een overtreding en een misdrijf.
...vertellen welke 3 vormen van criminaliteit er zijn
... kenmerken van veelvoorkomende criminaliteit noemen.

Slide 26 - Slide

Huiswerk:

Slide 27 - Slide

criminaliteit een maatschappelijk probleem?
veel burgers hebben er last van?

verschillende meningen?

massamedia?

politiek moet het oplossen?

Slide 28 - Slide

Gevolgen
Materieel                                                              Immaterieel
Kun je niet oplossen met geld. Bijvoorbeeld als je erg bang bent geworden na een inbraak. Ook normvervaging: regels steeds minder belangrijk vinden.
Deze kun je berekenen in geld. Kosten van het raam, je alarm, loon van politie

Slide 29 - Slide

Immateriële gevolgen
Deze kosten kan je niet in geld uitdrukken, maar hebben te maken met gevoelens. 
Bijvoorbeeld:
  • Gevoelens van angst en onveiligheid
  • emotionele en geestelijke schade (trauma)
  • normvervaging (anders denken over goed/fout) 


  • verlies aan vertrouwen overheid 
  • gevaar voor eigeninrichting (eigen rechter spelen 

Slide 30 - Slide

Meten van criminaliteit
Politiestatistieken
Slachtofferonderzoek
Daderonderzoek
De politie registreert alle misdrijven die door burgers zijn aangegeven of door de politie zijn ontdekt.
- niet alles wordt aangegeven
- selectieve opsporing
Slachtoffers wordt gevraagd of ze ooit slachtoffer zijn geweest van een misdrijf
In zo'n enquete wordt gevraagd of mensen iets strafbaars hebben gedaan (anoniem).

Slide 31 - Slide

Oorzaken van criminaliteit
Spanning en avontuur
Veel jongeren overtreden de wet omdat ze op zoek zijn naar spanning
Slechte opvoeding
Criminelen hebben thuis vaak problemen. Ze krijgen soms het verkeerde voorbeeld
Weinig controle
Lage pakkans: de gelegenheid maakt de dief
Alcohol en drugsgebruik
Van alcohol kun je aggressief worden. Dit zorgt voor vechtpartijen
Normvervaging
Sommige mensen vinden het normaal om te hard te rijden of mensen online te bedreigen. Gedragsregels worden steeds meer overtreden
Groepsgedrag
Niemand wil in een vriendengroep 'het watje' zijn. Het is moeilijk om niet mee te doen. Dit heet groepsdruk

Slide 32 - Slide

2.2 ons beeld van criminaliteit
- Op welke manier hebben de media invloed op ons beeld van criminaliteit?
- Hoe wordt criminaliteit
gemeten? (cijfers)
- Hoe onveilig is Nederland?

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Link

video: criminaliteitscijfers.

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

0

Slide 37 - Video