klas 3 les 4

1 / 35
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

De koloniale relatie tussen Nederland en Indonesië


3. Machtsuitbreiding en verzet (1870-1942)
Machtsuitbreiding en verzet: 1870-1942

Slide 3 - Slide

Tijdens het Cultuurstelsel (1830-1870) moesten de Javaanse boeren producten aan Nederland leveren.

Welke producten waren dat?
A
aardappels en vlees
B
specerijen
C
brood en groente
D
koffie en suiker

Slide 4 - Quiz

Tijdens het Cultuurstelsel kregen de Javaanse vorsten geld van het Nederlandse bestuur.

Dit geld noemen we:
A
batig slot
B
plantloon
C
cultuurprocenten
D
pacht

Slide 5 - Quiz

De Javaanse vorsten dwongen de boeren meer te verbouwen dan eigenlijk verplicht was. Dit leverde de vorsten extra geld op.

De stelling is:
A
goed
B
fout

Slide 6 - Quiz

Waarom leidde het Cultuurstelsel tot hongersnoden?

Omdat de boeren
A
minder geld gingen verdienen.
B
steeds minder zin kregen om te werken.
C
veel producten voor de export moesten leveren

Slide 7 - Quiz

frederique
JASJE!!

Slide 8 - Slide

Een groep leden van de Tweede Kamer vond halverwege de 19e eeuw dat de Nederlandse regering moest stoppen met het Cultuurstelsel. Deze groep wilde dat zelfstandige ondernemers een bedrijf in Indonesië konden beginnen.

Hoe noemen we deze groep?
A
liberalen
B
communisten
C
socialisten
D
confessionelen

Slide 9 - Quiz

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier Nederland zijn macht uitbreidde en welke gevolgen dit had voor de bevolking van Indonesië

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Ondernemers in Indië (1)

 • Liberalen willen niet dat de overheid zich met de economie bemoeit

 • Steeds meer wetten maken vrij ondernemerschap mogelijk: Mijnwet (1850), Agrarische wet (1870), Suikerwet (1871)

Slide 12 - Slide

Ondernemers in Indië (2)


 • Steeds meer Europese ondernemers gaan naar Indië

 • Niet alleen op Java en Sumatra maar ook in de Buitengewesten

Slide 13 - Slide

🏵
🌴
🌴
🌴
🕳
🌴
🕳
🛢
🛢
🛢
Koffie
☕️
⚽️
🌴
🍚
🍚
🍚
🍚
🖇
🖇
🚬
🌴
🚬
Goud
🏵
🌴
🛢
🌴
🌴
☕️
🛢
🌴
🍭
🏵
🏵
☕️
Palmolie
🌴
Tabak
🚬
Aardolie
🛢
Suikerriet
🍭
Kolen
🕳
Rubber
⚽️
Rijst
🍚
Tin
🖇
Thee
🍵
🍵
🍵

Slide 14 - Slide

Werken op de plantages
  • Plantages hebben arbeiders nodig

  • Vaak te weinig arbeiders (gebieden dunbevolkt)

  • Arbeiders worden voornamelijk uit China gehaald

  • Deze contractarbeiders worden koelies genoemd

  Slide 15 - Slide

  Behandeling van de koelies
  • Werken keihard voor een laag loon

  • Koelies worden zeer slecht behandeld (lijfstraffen)

  • Opstanden worden keihard neergeslagen

  Slide 16 - Slide

  Groep theepluksters op Sumatra. Foto gemaakt rond 1910.

  Welk antwoord is juist?
  A
  Deze vrouwen zijn slaven, ze krijgen niet betaald voor hun werk.
  B
  Deze vrouwen doen herendiensten, hiervoor krijgen ze niet betaald.
  C
  Deze vrouwen krijgen betaald voor hun werk.

  Slide 17 - Quiz

  Vanaf 1870: Nederland breidt zijn macht uit
  • Grote vraag naar grondstoffen uit Nederlands-Indië (olie, tin, rubber)

  • Bouw van het Suez-kanaal zorgt voor goede én veel kortere route naar Nederlands-Indië

  • Modern-imperialisme: uitbreiding van het aantal kolonies door Europese landen

  Slide 18 - Slide

  Slide 19 - Slide

  Nederlands Imperialisme (1)
  • Nederlandse versie van het modern imperialisme

  • Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) beschermt plantage-eigenaren

  • Begint met de harde acties na aanval op KNIL (1894: Lombok)

  Slide 20 - Slide

  Nederlands Imperialisme (2)


  • Conflict met Atjeh (op het eiland Sumatra) wordt erger (1873-1904)

  • In 1910: heel Nederlands-Indië in bezit van Nederland

  Slide 21 - Slide

  Johannes van Heutsz

  • Generaal-Majoor die de oorlog in Atjeh won voor Nederland:  waakzaamheid en bewegelijkheid

  • Tussen 1904 en 1909 Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

  • Zorgde ervoor dat steeds meer vorsten zich gingen onderwerpen aan het Nederlandse gezag

  Slide 22 - Slide

  Slide 23 - Video

  Wat was voor Nederland een reden om rond 1870 zijn grondgebied in Indonesië uit te breiden?
  A
  Nederland wilde de slavenhandel uitbreiden.
  B
  Nederland wilde er gevangenen naar toe kunnen sturen.
  C
  Nederland wilde het Cultuurstelsel uitbreiden.
  D
  Nederland wilde meer macht en aanzien krijgen in de wereld.

  Slide 24 - Quiz

  Waarom betrokken de Nederlandse bestuurders de Indonesische adel bij het bestuur van Java?
  A
  Omdat de Indonesische adel bij de verkiezingen inspraak eiste in het bestuur
  B
  Omdat de Indonesische bevolking beter luisterde naar de eigen Indonesische vorsten dan naar de Nederlandse bestuurders
  C
  Omdat de Nederlandse bestuurders zich hielden aan een oud verdrag waarin inspraak van de adel was vastgelegd

  Slide 25 - Quiz

  Na de afschaffing van het Cultuurstelsel kwamen er meer particuliere ondernemingen in Indonesië. Op deze ondernemingen ontstond een tekort aan arbeidskrachten.

  Op welke wijze werd dat tekort aan arbeidskrachten opgelost?
  A
  Door het aannemen van blanke Europeanen
  B
  Door het inhuren van contractarbeiders
  C
  Door het kopen van slaven

  Slide 26 - Quiz

  Rond 1870 vestigden steeds meer zelfstandige ondernemers zich in Indonesië.

  Zij hielden zich vooral bezig met:
  A
  landbouw en industrie
  B
  landbouw en mijnbouw
  C
  mijnbouw en industrie

  Slide 27 - Quiz

  Nederland wilde vanaf 1870 in steeds meer gebieden in Indonesië de macht hebben.

  Is de volgende zin hiervan een oorzaak of gevolg?

  Er kwam oorlog met een aantal inheemse vorsten.


  A
  Oorzaak
  B
  Gevolg

  Slide 28 - Quiz

  Slide 29 - Slide

  Ethische politiek
  • Ontstaat rond 1900 in Nederland

  • Nederland wil iets terugdoen voor de Indonesische bevolking (Ereschuld)

  • Beschaving en cultuur bij brengen

  Slide 30 - Slide

  frederique
  JASJE!!

  Slide 31 - Slide

  De Ethische politiek bestond uit:
  • Verbetering van het onderwijs in Nederlands-Indië

  • Irregatie aanleggen voor betere oogsten

  • Emigratie bevorderen van dichtbevolkte naar dunbevolkte gebieden

  • Verbetering gezondheidszorg

  Slide 32 - Slide

  De gevolgen van beter onderwijs
  • Sommige Indonesiërs gingen in Nederland studeren;

  • ..en leren daar over vrijheid en democratie

  • Gevolg: ontstaan nationalisme in Nederlands-Indië

  • Let op: Ook in andere kolonies ontstaat nationalisme

  Slide 33 - Slide

  In India, een Britse kolonie, leidde Mahatma Gandhi de onafhankelijkheidsstrijd van de nationalisten. 
  Voor de nationalisten in Indonesië een groot voorbeeld voor hun strijd.

  Slide 34 - Slide

  Slide 35 - Video