Wat te doen voor eigen regie en zelfredzaamheid

Wat te doen voor eigen regie en zelfredzaamheid
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 70 min

Items in this lesson

Wat te doen voor eigen regie en zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

Inleveren einde van periode 
Upload het verslag:
over uitslag inventariseren van kwaliteit van bestaan bij 1 clïent 
gespreksverslag over de uitslag van het onderzoek naar zelfredzaamheid 
 Ingevulde ecogram en de informatie over draagkracht van de naastbetrokkenen / mantelzorgers.
plan van aanpak met daarin opgenomen inzet cliënt en naastbetrokkenen/mantelzorgers. 
En voorstel over inzet van een technologisch hulpmiddel.

Slide 2 - Slide

wat hebben we tot nu toe gedaan?


Lessen over:
kwaliteit van leven en eigen regie wat is dat.....
Meten van een zelfredzaamheidsradar
Ecogram 


Slide 3 - Slide

Hoever sta je nu?
Opdracht zelfredzaam-heid van 1 cliënt
Zelfredzaam-heidsradar gemaakt
Ecogram gemaakt
Plan van aanpak gemaakt samen met de cliënt
Technologisch hulpmiddel

Slide 4 - Poll

Slide 5 - Slide

Introductie
Vandaag ga je met een medestudent  aan de slag

Opbrengst: een begin maken met een plan van aanpak waarin je cliënt optimaal ondersteund wordt bij het houden van de zelf-regie.

Het bespreken van je plan van aanpak met de cliënt vormt de basis van je eindopdracht.

Slide 6 - Slide

Ter herinnering:
Deelopdracht 1: de kwaliteit van leven bij een cliënt meten. Hiervan schrijf je ene kort verslag

Deelopdracht 2: het meten van de zelfredzaamheid van de cliënt en deze met de cliënt bespreken.

Slide 7 - Slide

Ter herinnering
Deel Opdracht 3: het maken van een ecogram om het netwerk van de client in kaart te brengen.

Deelopdracht 4: het analyseren van de informatie en het bepalen samen met de cliënt een hulpvraag.

Uit deze 4 deelopdrachten komt er een plan van aanpak over de noodzakelijke ondersteuning van de cliënt. 

Slide 8 - Slide

Eindopdracht
Je voert een verantwoordingsgesprek met je werkbegeleider. Hier zijn de beoordelingscriteria: 
Je hebt aandachtig geluisterd als de cliënt iets naar voren brengt;
Je hebt de gegevens verzameld op basis van informatie en signalen van cliënt, het sociale netwerk en andere zorgverleners
je hebt aandacht besteed aan de balans tussen draagkracht en draaglast van de cliënt en naastbetrokkenen
Je hebt duidelijk gecommuniceerd over de manier waarop invulling wordt gegeven aan (het versterken van) de eigen kracht van de cliënt naar alle betrokkenen toe
Je hebt de cliënt gestimuleerd om over zijn mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen te praten
Je hebt de collega’s, andere disciplines en naastbetrokkenen van informatie voorzien over de uitgevoerde ondersteuning en het welbevinden van de cliënt.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide