Samen werken aan groepsontwikkeling

Samen werken aan groepsontwikkeling
1 / 14
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Samen werken aan groepsontwikkeling

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen de verschillende fasen van groepsontwikkeling benoemen en herkennen.

Slide 2 - Slide

Introduceer het doel van de les en vertel de leerlingen wat ze aan het einde van de les zullen kunnen.
Wat weet jij al over groepsontwikkeling?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is groepsontwikkeling?
Het proces waarbij een groep door verschillende fasen gaat om uiteindelijk een hechte groep te vormen.

Slide 4 - Slide

Leg uit wat groepsontwikkeling is en waarom het belangrijk is om te begrijpen.
Fase 1: Forming
Leerlingen leren elkaar kennen en er is nog geen sprake van een duidelijke groepsdynamiek.

Slide 5 - Slide

Leg de eerste fase van groepsontwikkeling uit en vraag de leerlingen om voorbeelden te geven.
Fase 2: Storming
Er ontstaan meningsverschillen en conflicten binnen de groep.

Slide 6 - Slide

Leg de tweede fase van groepsontwikkeling uit en vraag de leerlingen om voorbeelden te geven.
Fase 3: Norming
De groep begint overeenstemming te bereiken en er ontstaat een duidelijke groepsidentiteit.

Slide 7 - Slide

Leg de derde fase van groepsontwikkeling uit en vraag de leerlingen om voorbeelden te geven.
Fase 4: Performing
De groep werkt goed samen en bereikt effectief doelen.

Slide 8 - Slide

Leg de vierde fase van groepsontwikkeling uit en vraag de leerlingen om voorbeelden te geven.
Fase 5: Adjourning
De groep ontbindt en neemt afscheid van elkaar.

Slide 9 - Slide

Leg de laatste fase van groepsontwikkeling uit en vraag de leerlingen om voorbeelden te geven.
Oefening
Laat de leerlingen in groepjes een situatie bedenken die past bij één van de fasen van groepsontwikkeling en bespreek deze in de klas.

Groepjes via "Magister"

Slide 10 - Slide

Geef de leerlingen de opdracht en zorg ervoor dat ze de verschillende fasen van groepsontwikkeling begrijpen.
Terugkoppeling
Vat samen wat er geleerd is en bespreek hoe de leerlingen dit kunnen toepassen in hun eigen groepswerk.

Slide 11 - Slide

Sluit de les af door te benadrukken wat er geleerd is en hoe het kan worden toegepast in de praktijk.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.