LA kwaliteitszorg les 2 thema 18

1 / 21
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Definitie kwaliteitszorg
“Alle systematische en geplande activiteiten die gericht zijn op continue beheersing, bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg noem je kwaliteitszorg.”

Slide 6 - Slide

Professioneel werken thema 18
LEES thema 18.3 nu GOED door!
Wat zijn de 3 kenmerken van kwaliteitszorg?
Wat zijn criteria?
Wat is een kwaliteitskader?
Wie houdt toezicht?

Slide 7 - Slide

Tijd voor een quizje!
Hebben jullie 18.3 goed door kunnen lezen?
is het voor jullie helder wat er staat?
Zijn jullie er klaar voor?

Slide 8 - Slide

Wat is kwaliteit in de kinderopvang?
A
plannen van activiteiten
B
acties gericht op borging van kwaliteit
C
spontaan iets doen
D
een kind bewust begeleiden

Slide 9 - Quiz

De methodische manier om kwaliteitszorg op te zetten noem je een kwaliteitszorgsysteem. Wat is de basis van het systeem?
A
Toezicht en handhaving
B
kwaliteitseisen, kwaliteitsborging, kwaliteitscontrole, instrumenten
C
Controle en inspectie
D
Maatwerk, instrumenten, keurmerk, audit

Slide 10 - Quiz

Kwaliteitszorg is een continue proces. Het gaat dus altijd door.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

IKK
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
In deze wet staan de kwaliteitseisen voor de kinderopvang.
Gericht op:
Het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen.


Slide 13 - Slide

IKK is in 2018 ingegaan, 4 pijlers
Kind staat centraal
Kinderopvang is veilig en gezond
Er is stabiliteit en pedagogisch maatwerk
Kinderopvang is een vak

Slide 14 - Slide

Wat betekent IKK ?
A
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
B
Innovatie Kinderen Kwaliteit
C
Introductie Kwaliteit Kinderopvang
D
Introductie Kinderen Kwaliteit

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Video

Kwaliteitszorgsysteem
De methode om kwaliteitszorg op te zetten
Welke 4 elementen vormen de basis van het kwaliteitszorgsysteem?

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Zelf?
Wat kun jij zelf doen om de kwaliteit te verbeteren?
Hoe houd jij de kwaliteit van je werk op peil?
Hoe kun jij je werk goed doen?
Waarin kun jij (nog) beter worden?

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide