Les 3.3

 Today
 • Pronunciation vocabulary C & D • Explain grammar:
       -  relative clauses
 • Quizizz about grammar
 • Work on homework exercises
At the end of this class, you ...
 • Know the pronunciation of vocabulary C & D
 • Know the difference between a defining and non-defining relative clause
 • Know when to use which relative pronoun
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

 Today
 • Pronunciation vocabulary C & D • Explain grammar:
       -  relative clauses
 • Quizizz about grammar
 • Work on homework exercises
At the end of this class, you ...
 • Know the pronunciation of vocabulary C & D
 • Know the difference between a defining and non-defining relative clause
 • Know when to use which relative pronoun

Slide 1 - Slide

Vocabulary
Textbook page 49-50

  Pronunciation vocabulary C & D
  Repeat the words
  • Together

  Slide 2 - Slide

  Relative clauses
  In het Nederlands: betrekkelijke bijzinnen
  Functie: geeft extra informatie

  Defining relative clauses:  onmisbare informatie

  Non-defining relative clauses:  onbelangrijke informatie

  Beginnen vaak met een betrekkelijk voornaamwoord

  Slide 3 - Slide

  Relative pronouns
  • Verwijzen terug naar een eerder genoemd woord
  • Verbinden twee zinsdelen aan elkaar

  Martin played Tennis with Sophie, who was slightly injured.

  relative pronoun
  Noa sold her phone, which was old and damaged.
  relative pronoun

  Slide 4 - Slide

  Relative pronouns
  Relative pronoun verwijst naar:
  that
  who
  whose
  which
  where
  persoon, dier, ding
  persoon
  bezit
  dier, ding
  plaats
  Na een komma gebruik je nooit 'that'

  Slide 5 - Slide

  Defining relative clauses
  Defining relative clauses:  onmisbare informatie
  • Staan in het midden/einde van de zin
  • Je gebruikt geen komma's!
  He is the doctor who helped my grandmother.


  This is the airport where I lost my bag.

  Slide 6 - Slide

  Non-defining relative clauses
  Non-defining relative clauses:  onbelangrijke informatie
  • Staan in het midden/einde van de zin
  • Begint en eindigt met een komma

  The Times, which is published in London, is a daily newspaper.


  The Times is a daily newspaper.

  Slide 7 - Slide

  Relative pronouns
  Je kunt een betrekkelijk voornaamwoord weglaten als:
  • het een 'defining relative clause' is
  • het gaat om who / which / that / where
  • er een voornaamwoord achter staat  The flowers which he gave me were beautiful.


  Persoonlijk: ik, jij, hij, etc.
  Bezittelijk: mijn, zijn, onze, etc.
  Wederkerend: me, je, zich, etc.
  The flowers he gave me were beautiful.

  Slide 8 - Slide

  Relative pronouns
  • Who / which samen met een voorzetsel gebruiken
  • Voorzetsel staat meestal achteraan in de bijzin.
  • Voorzetsel kan ook vooraan staan: formeler
  • 'Who' verandert met voorzetsel soms in 'whom'
  The officer, who Leed told his story to, was shocked.
  The officer, to whom Leed told his story, was shocked.

  Slide 9 - Slide

             Quizizz
  Relative clauses

  Slide 10 - Slide

  Work on homework
  Do: Exercise 11 & 12 (WB page 67-68)
  Done? Start with exercise 8 & 9   Done?
   • Study vocabulary C & D (Quizlet/Memrise)
   • Read a book
   • Extra practice online 
   • Work on a different subject

    Slide 11 - Slide