Les 2 cognitieve ontwikkeling

Doelgroepen
Les 2 paragraaf 2.4
Boek O & O
Cognitieve ontwikkeling
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Doelgroepen
Les 2 paragraaf 2.4
Boek O & O
Cognitieve ontwikkeling

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
- Terugblik
- Theorie

Slide 2 - Slide

Wat weten jullie nog van de vorige les?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Stromingen
Behaviorisme (Skinner & Pavlov)
 Cognitivisme (Piaget & Bruner)
 Constructivisme (Vygotsky & Gagne)

Slide 5 - Slide

Wat betekend het cognitivisme
A
Kennis moet jezelf maken/creëren door te experimenteren
B
Kennis krijg je aangeleerd door bijvoorbeeld normen
C
Het heeft niet met kennis te maken
D
Kennis krijg je niet vanzelf, maar door een studie te volgen

Slide 6 - Quiz

Cognitivisme
- Leren door te experimenteren
- Je krijgt kennis niet vanzelf
- Je 'maakt' kennis"
- Jean Piaget
- Jerome Bruner

Slide 7 - Slide

Voorbeelden hoe een kind experimenteert en daarvan leert?

Slide 8 - Open question

Jean Piaget
- Kinderen ontwikkelen zich in vier fasen
- Elke fase weer nieuwe vaardigheden
Stelling:
''Iemand zit in bad en denkt dat hij door het afvoer putje zo weggezogen kan worden en daarom bang''.

Wat denken jullie als jullie deze stelling lezen?


Slide 9 - Slide

Opdracht Piaget
- Opdracht Piaget
- De klas wordt in vier groepen verdeeld
- Elke groep krijgt één fase
- Sensomotorische fase, pre-operationele fase, concreet operationele fase, formeel operationeel fase
- Een iemand uit de groep deelt zijn scherm en speelt het filmpje af (link in chat)
- Je bekijkt het filmpje en iedereen noteert kenmerken van jullie toegewezen fase
- Je bespreek dit en na 15 minuten komen we terug en licht één of twee uit het groepje jullie fase toe

Slide 10 - Slide

Jerome Bruner
Open je boek op bladzijde 43
Twee mensen lezen het stukje over Jerome Bruner voor
Spin the wheel!

Slide 11 - Slide

Wat is het grootste verschil tussen het behaviorisme en het cognitivisme?

Slide 12 - Open question

Stromingen
Behaviorisme (Skinner & Pavlov)
 Cognitivisme (Piaget & Bruner)
 Constructivisme (Vygotsky & Gagne)

Slide 13 - Slide

Constructivisme
Lev Vygotsky:
Interactie met mensen
Omgeving om je heen
Constructivisme
Lev Vygotsky
Cognitieve ontwikkeling wordt beïnvloed door:

Interactie met mensen (sociaal)
En de omgeving om je heen (cultureel)

Slide 14 - Slide

Zone van de naaste ontwikkeling
Kinderen uitdagen!

This video is no longer available
Welke video was dit?

Slide 15 - Slide

Hoe kan jij op stage kinderen in de naaste ontwikkeling krijgen?!

Slide 16 - Open question

Constructivisme
Lev Vygotsky

Robert Gagne

Begrijpen, problemen oplossen en beslissingen nemen.
Een kind gaat zelf opzoek naar iets nieuws!

Wanneer ben jij ergens naar opzoek gegaan waar je nog niet bekend mee was?

Slide 17 - Slide

Tot volgende week!
Géén huiswerk
Bedankt voor jullie aandacht!

Slide 18 - Slide

Inhoud
  • Check-in
  • Lesdoelen
  • Afspraken
  • Planning van dit blok
  • Theorie 
  • Opdracht
  • Evaluatie

Slide 19 - Slide