3.5 Politiek in de buurt

3.5 Politiek in de buurt
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.5 Politiek in de buurt

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Link

Inhoud
Terugblik
Introductie
Leerdoelen
Lezen
Uitleg
Vragen maken
Evalueren 

Slide 3 - Slide

Welke zin is juist?


A
A. Politici zijn altijd minister.
B
B. Politici moeten beslissingen nemen.
C
C. Alle politici werken in Den Haag.
D
D. Politici zijn altijd lid van de Tweede Kamer.

Slide 4 - Quiz

Wie werkt bij de overheid?
A
A. Een verkoper van boeken.
B
B. Een loodgieter.
C
C. Een advocaat.
D
D. Een wethouder.

Slide 5 - Quiz

Wie van de volgende mensen is politicus?
A
A. Een politieagent.
B
B. Een commissaris van politie.
C
C. Een burgemeester.
D
D. Een ambtenaar die op het stadhuis werkt.

Slide 6 - Quiz

In een dictatuur:
A
zijn vaak verkiezingen.
B
is altijd een koning(in) aan de macht.
C
heeft vaak het leger de macht.
D
hebben burgers veel rechten.

Slide 7 - Quiz

Hard optreden tegen politieke tegenstanders zie je in een:
A
dictatuur
B
democratie

Slide 8 - Quiz

Leerdoelen 
 • De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad, die elke vierjaar wordt gekozen door de bevolking.
 • Je kent de verantwoordelijkheden van de burgemeester
 • Je weet wie het dagelijks bestuur zijn van de gemeente.
 • Er zijn allerlei manieren waarop je de politiek kunt beïnvloeden. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Lees 3.5 op blz  
Schrijf de onderstaande begrippen uit in de begrippenlijst  blz 87.
Gemeenteraad
De politici die de bevolking heeft gekozen om beslissingen te nemen over een gemeente.
Burgermeester en wethouders zijn?
timer
5:00

Slide 11 - Slide

Wie doet wat?
 • De burgemeester en de wethouders. Zij zijn het gemeentebestuur en werken ongeveer hetzelfde als de ministers, maar dan voor de gemeente.
 • In de gemeenteraad stemmen gekozen politici over alle plannen. Net als de Tweede Kamer.

Slide 12 - Slide

Burgemeester en wethouders (B en W)

 • De burgemeester en wethouders zijn een soort ministers.
 • Ze besturen de gemeente en maken plannen die ze moeten laten goedkeuren door de gemeenteraad.
 • De burgemeester is daarnaast ook de baas van de politie en brandweer.

Slide 13 - Slide

De Gemeenteraad
 • De gemeenteraad wordt elke vier jaar door de bevolking gekozen.
 • Er doen grote bekende partijen mee, zoals VVD en CDA, maar ook lokale partijen die vooral in de gemeente bekend zijn.

 • De gemeenteraad heeft twee functies:
     >Stemmen over belangrijke beslissingen.
     >Controleren of de burgemeester en wethouders hun werk goed doen.

Slide 14 - Slide

Aan de slag!
Maken vraag 1 t/m 8 van 3.5 op bladzijde 79

Slide 15 - Slide

3.5 Politiek in de buurt

Slide 16 - Slide

Inhoud 
Terugblik
Leerdoelen 
Opdracht de Chillkeet
Nakijken 3.1 t/m 3.5 
Slide 17 - Slide

Leerdoelen 
Gemeentebestuur:
Begrijpen wat de gemeenteraad is en hoe deze wordt gekozen.
Burgemeester:
Herkennen wie de burgemeester is en enkele basisverantwoordelijkheden begrijpen.
Dagelijks Bestuur:
Identificeren wie betrokken is bij het dagelijks bestuur van de gemeente en basisinzicht hebben in hun taken.
Politieke Invloed:
Zich bewust zijn van eenvoudige manieren waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op de politiek in hun gemeente.

Slide 18 - Slide

De Chillkeet
Lees het stripverhaal op blz. 56 en geef antwoord op de daarbij horende vragen

Slide 19 - Slide

Na kijken
Kijk met behulp van het antwoordenblad 3.1 t/m 3.5 na. 

Slide 20 - Slide