Bijeenkomst 1 brede context/ dynamische schooldag

ACPA 
Bewegen in de brede context
Bijeenkomst 1
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BewegingsonderwijsHBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with text slides.

Items in this lesson

ACPA 
Bewegen in de brede context
Bijeenkomst 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Welkom in de gymzaal!

Hoe voelt het om in de gymzaal te staan?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wie ben ik?
Wie ben ik?

Pabo Haarlem
MRT 
ALO Amsterdam
Groepsleerkracht en vakleerkracht bewegingsonderwijs
Ouder en kind gym, Kleutergym, 
sport en spel, MRT
  • Tennis 
  • Hardlopen
Katinka Mooij

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Bewegen in de brede context
  • 3 x 2 uur bewegingsonderwijs
  • 100% aanwezig + voorbereiding lessen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Doelen
Na deze lessen kun je:
- een beweegactiviteit inzetten die voldoet aan VLAP
-een beweegactiviteit uitleggen via PAD
- de positieve effecten van bewegen in de klas benoemen.
-verschillende vormen van bewegingstussendoortjes en bewegend leren toepassen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij bewegen in de brede context?
  • sport en speldagen
  • wandelvierdaagse
  • schoolkamp
  • brede-schoolactiviteiten
  • Bewegen op het plein
  • Bewegen in de klas / bewegingstussendoortjes 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Brede context
Wat mag wel
Wat mag niet
Bewegen in de klas
Bewegingsonderwijs geven gr 3 t/m 8
Bewegen op het plein
Gebruik maken van de gymzaal tijdens de gymtijden 
Schooltoernooien begeleiden
Clinics aanbieden buiten de gymles om
en nog veel meer
Waar ben je wel en niet bevoegd voor?


Slide 7 - Slide

Brede context
alles wat bewegen te maken heeft op en rond de school behalve de gymlessen
                    Bewegen!                                        


Iemand is hem niemand is hem

Slide 8 - Slide

Iemand is hem niemand is hem 3 is teveel. 

Naam zeggen voordat je er weer in gaat.

Iemand is hem niemand is hem met kreeften.

Wie weet er nog een andere variant?
Hoe kijken we naar een spel
Elk spel kan je analyseren via VLAP. 

V = Veiligheid 
L = Leerzaam
A = Actief
P = Plezier
Fysiek
Sociaal emotioneel

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Speluitleg
2 partijen tijgerbal

Hoe leggen wij uit?
Via PAD 


Slide 10 - Slide

Zap verbaal uitleggen 
Speluitleg PAD
Uitvoeren spel 

Uitleg PAD
P = Plaatje
A = Aandachtspunten 
D = Doen 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Schoolpleinspel
3 vakken 
Bedenk een schoolpleinspel/tikspel dat voldoet aan VLAP.
Leg deze d.m.v. PAD uit

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Waarom bewegen?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Daarom een dynamische schooldag
Bewegen (en spelen) op school speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van beweegervaringen van kinderen en een leven lang bewegen. De ervaringen die men als kind in spel en bewegen opdoet zijn sterk bepalend voor de vraag of men later als volwassene blijft bewegen (Breedveld, 2014)

1. Motorische vaardigheid 
2. Fitheid
3. Executieve functies

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Motorische vaardigheid
Het belang van bewegen in het onderwijs:
De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het effect van bewegingslessen. Onder andere Mieras (2018) onderzocht de huidige en de gewenste situatie. Hij concludeerde dat 90% van de onze tijd binnen zitten en bezig zijn met cognitieve activiteiten. 

- Oefening baart kunst
- Jong geleerd is oud gedaan 
- Vaardigheden die kinderen leren blijven lang in de volwassenfase behouden 
- Bewegen versterkt de botten en de spieren en verbetert de fitheid, coördinatie en motoriek (Beck, 2020)

Er zit een ontzettende kracht in het spel

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Fitheid
Een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden

Werpt zijn licht vooruit op de gezondheid van zowel kinderen als volwassenen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Functie van school
De laatste jaren is de functie van school vergroot omdat er buiten school steeds minder wordt bewogen en de vaardigheden en fitheid van kinderen de afgelopen 15 jaar is afgenomen (Runhaar, 2010). Deze functie is met name groot voor minder vaardige kinderen en kinderen met overgewicht.Dynamische schooldag hoe dan?
- Variatie aan (dynamische/ activerende) werkvormen
- Dynamische klassenorganisatie (stoelen tafels e.d.)
- Bewegend/ spelend automatiseren
- Beweegtussendoortjes/ energizers
- Gebruik zintuigen bij leren
- Buitenles
- Spelend leren 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Executieve functies
Executieve functies werken beter na beweging
- Beter hun aandacht richten en volhouden 
- Beginnen sneller aan hun taak en kunnen sneller van taak wisselen 
- Plannen beter/ hebben meer overzicht
- Hebben beter werkgeheugen (korte termijn)
- Remmen hun gedrag beter (inhibitie)
- Hebben meer zelfinzicht

Springlab, 2008
Kinderen met AD(H)D, ASS en ODD zijn bij inactiviteit extra kwetsbaar!

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden energizers (Erwin T, 2004)
Haai Goeng 
Dit is mijn oor 
Groepsverdelende energizer
Sportief begroetingsspel  
Groepstekenen 


Slide 19 - Slide

Haai goeng:
2 rijen tegenover elkaar. In het midden een voorwerp.
Team verdient een punt door om de beurt zonder te lachen naar het voorwerp te lopen, het boven je hoofd te tillen, sterk en krachtig HAAI GOENG te roepen en iedereen in zijn ogen kijken en met de rug naar de groep terug te lopen. 

Verwerkingsvragen:
Hoe is dat om je lach in te houden ?
Wat maakt het moeilijk ?
Wat helpt om de opdracht goed uit te voeren ?

Dit is mijn oor:
Vorm een kring. Deze energizer komt uit de school voor clowns.
De begeleider wijst naar haar/zijn buik en fluistert de vraag die deze persoon aan de begeleider moet stellen 'wat is dat'
Begeleider zegt Dat is mijn oor (wijst naar de buik)
Student wijst naar zijn schoen en zegt dat is mijn buik
Student daarna wijst naar zijn schoen en zegt dat is mijn bovenbeen 
Etc

Verwerkingsvragen:
Hoe is het om iets aan te wijzen en iets anders te noemen?
Hoe komt het dat je zo makkelijk in de war raakt?

Groepsverdelende energizer
Kaarten van 1 t/m 4 kijk van te voren hoeveel studenten er mee doen 
Iedereen krijgt blind een kaartje. Loop door de klas en zoek iemand op, geef hem/haar een hand en schud het aantal wat op je kaartje staat. Zorg dat er 4 groepen ontstaan

Sportief begroetingsspel:
Ieder groepje (1 t/m 4) krijgt een opdracht. 
1 = handen op het hoofd
2= handen op de schouders
3= handen in de zij
4= handen op de knieen 

Studenten lopen met hun handen op de juiste plek door elkaar en begroeten andere studenten door met de ellebogen elkaar aan te raken. Bij het aanraken stel je jezelf vriendelijk voor
Bijv: Goede morgen, Arjen

Groepstekenen
De studenten zitten maken teams per whiteboard. 2 studenten lopen naar het bord en tekenen samen een huis met 1 stift. 
Teken samen een boom
Wie had de meeste leiding?
Maak afspraken om de leiding te verdelen
Teken nu een dier zonder met elkaar te praten 

Uitbouw: 
Team maakt een tekening 
Je mag maar 1 lijn zetten per keer, stift optillen is beurt voorbij
Er mag niet gesproken worden.
Voorbereiding volgende les
Zoek een bewegingstussendoortje die je kunt inzetten op je stage. Werk deze uit in de kijkwijzer (its) en neem deze geprint mee naar de les!
Kijkwijzer niet mee = extra stageopdracht!

Slide 20 - Slide

This item has no instructions