2.4 Schrijven en formuleren

Na deze les
weet je hoe een zakelijke brief eruit ziet.
1 / 32
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Na deze les
weet je hoe een zakelijke brief eruit ziet.

Slide 1 - Slide

2.4 schrijven en formuleren
Blz. 123

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Gelukt!
Je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Startopdracht - wat weet je al?
maken opdracht 1 blz. 123

Slide 6 - Slide

Aan de slag
Maken opdr 2 en 3 blz. 125, 126

Slide 7 - Slide

na deze les...

kun je zelf een  zakelijke brief schrijven

Slide 8 - Slide

Lees de brief op blz. 127
Je krijgt er straks vijf vragen over.

Slide 9 - Slide

1. Wat voor soort zakelijke brief is dit?
A
Klachtenbrief
B
sollicitatiebrief
C
een ontslagbrief

Slide 10 - Quiz

2. Welk onderdeel van de zakelijke brief ontbreekt?
A
Inleiding
B
Plaatsnaam, datum
C
aanhef
D
bijlage

Slide 11 - Quiz

3. Wie schrijft de brief?
A
Mevrouw de Wit
B
Anton Berg

Slide 12 - Quiz

4. Wat is goed?
A
15 -11-2021
B
15 november 2021

Slide 13 - Quiz

5. Wat betekent t.a.v.?
A
Ter aandacht van
B
Ter attentie van

Slide 14 - Quiz

briefonderdelen los knippen en in goede volgorde leggen

Slide 15 - Slide

OPDRACHT
Schrijf een klachtenbrief naar de Mediamarkt.


Alle gegevens staan in de opdracht, die je van mij krijgt.

Slide 16 - Slide

Na deze les...

...kun je zelf  een zakelijke brief schrijven.


Toets 3SE4 (7%) dinsdag 23 november

Slide 17 - Slide

nakijken
                             
                               zakelijke brief naar de


Slide 18 - Slide

Deze les...
-brief afmaken
-uitleg via film (herhaling)
-quiz

Slide 19 - Slide

Eén van de drie brieven afmaken

klacht  over schoolfeest
klacht over toetsweek
klacht over verkeersboete


Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Wat staat er als eerste bovenaan in de zakelijke brief?
A
de afzender
B
de geadresseerde
C
de datum
D
de woonplaats

Slide 22 - Quiz

Moet je je telefoonnummer noteren?
A
Ja
B
Nee
C
Dat is optioneel

Slide 23 - Quiz

Wat betekent T.a.v.?
A
Ter adresse van
B
Ter aandacht van
C
Typische achterlijke vraag
D
Ter attentie van

Slide 24 - Quiz

Wat is de juiste dagtekening?
A
Zwolle, 22-01-2021
B
Zwolle, 22 januari 2021
C
Zwolle, 22 jan '21
D
22 januari 2021, Zwolle

Slide 25 - Quiz

Wat schrijf je in je brief achter
Betreft:
A
de datum
B
de plaats
C
het onderwerp
D
de aanhef

Slide 26 - Quiz

Wat is een goede aanhef van een zakelijke brief?
A
Geachte klachtencommissie,
B
Geachte meneer van der Veen
C
Geachte heer / mevrouw,
D
Beste meneer Wagteveld,

Slide 27 - Quiz

inleiding - middenstuk - slot
Wat staat er in de inleiding van een zakelijke brief?
A
Hallo, ik ben....(naam)
B
Welke informatie je wil.
C
Wat er gebeurd is waardoor je ging schrijven
D
Het onderwerp van de brief

Slide 28 - Quiz

inleiding - middenstuk - slot
Wat staat er in het middenstuk van een zakelijke brief?
A
Waarom je de brief schrijft
B
Wie je bent
C
Vragen of klachten
D
Het onderwerp van de brief

Slide 29 - Quiz

inleiding - middenstuk - slot
Wat staat er in het slot van een zakelijke brief?
A
Bedankt en tot ziens.
B
Een samenvatting
C
Met vriendelijke groet,
D
Wat je eigenlijk wil met je brief.

Slide 30 - Quiz

Wat is een goede slotgroet?
A
Hoogachtend,
B
Groeten,
C
Vriendelijke groeten,
D
Met vriendelijke groet,

Slide 31 - Quiz

Slide 32 - Link