Online-les De Puberteit: Fysieke ontwikkeling

Puberteit en adolescentie
De fysieke ontwikkeling

1 / 37
next
Slide 1: Slide
sociale wetenschappenSecundair onderwijs

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Puberteit en adolescentie
De fysieke ontwikkeling

Slide 1 - Slide

Inhoudstafel
Inleiding
Algemeen lichamelijke ontwikkeling
Primaire & secundaire geslachtskenmerken
Motorische ontwikkeling
lichamelijke problemen
Extra's

Slide 2 - Slide

wat weet je al over de
fysieke ontwikkeling in de puberteit?

Slide 3 - Mind map

Inleiding filmpje:

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Uiterlijke belangrijk! --> laag zelfbeeld --> anorexia 


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

lichamelijke problemen

Slide 16 - Slide

factoren negatieve gevoelens

- vroege of late rijpheid 
- verschil tussen het psychische en fysieke ontwikkelingsniveau
- asymetrische groei
- afwijking ideaalbeeld
- acné

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

wie heeft er goed opgelet?  dat komen we nu te weten!

Slide 29 - Slide

primaire kenmerken
secundaire kenmerken
vergroting van genitalen
spermache
okselhaar
borst ontwikkeling
spierontwikkeling
beharing schaamstreek

Slide 30 - Drag question

wat is geen oorzaak voor de acceleratieverschijning
A
rijkere voeding
B
hygiëne
C
GSM gebruik
D
betere gezondheidstoestand

Slide 31 - Quiz

wat zijn typische tekeningen voor pubers
A
B
C
D

Slide 32 - Quiz

wat is het verschil tussen adolescentie en puberteit

Slide 33 - Open question

de pubertaire groeispurt
A
duurt langer bij de meisjes dan bij de jongens
B
duurt bij allebei even lang
C
begint vroeger bij de meisje dan bij de jongens
D
begint vroeger bij de jongens dan bij de meisjes

Slide 34 - Quiz

welke hormoonklier zorgt voor de productie van oestrogeen en androgeen
A
hypolfyse
B
hypofyse
C
hyperofyse

Slide 35 - Quiz

Hoe groeien pubers?
A
Het hele lichaam groeit in dezelfde maten.
B
De ledematen groeien eerst.
C
Het hoofd groeit trager dan de rest.
D
Eerst het hoofd, daarna de ledematen & het hoofd.

Slide 36 - Quiz

bedankt om te luisteren 

Slide 37 - Slide