Hoofdstuk 1 - De samenleving en ik

Hoofdstuk 1
De samenleving en ik
1 / 43
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4,5

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 1
De samenleving en ik

Slide 1 - Slide

Hier vindt u de notities bij een dia. Die kunnen bestaan uit voorbeeldantwoorden maar ook uit tips.
De starttip is: LessonUp is een interactief hulpmiddel dat een soort powerpoint is waarbij u uw leerlingen met hun mobiel kunt actief kunt laten meedoen met klassikale instructie + oefeningen. Het werkt zeer eenvoudig: u presenteert uw LessonUp in de klas en de leerlingen gebruiken hun telefoon er bij. Vergelijkbaar met hoe Kahoot werkt maar dan veelzijdiger.
Wat leer ik deze les?
  • Verschillende aspecten van identiteit
  • Begrippen rondom kansen en variabelen
  • Processen en vormen van socialisatie
  • Wat een conceptueel model is
  • Wat goede hypothesen zijn 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

§1.1 Identiteit

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


Opgroeien in de stad is beter dan op het platteland
A
VOOR
B
TEGEN

Slide 4 - Quiz

De verschillende antwoorden van de leerlingen hebben te maken met hun referentiekader.

***Hoe kunnen we dit terug brengen naar twee opties? Of anders een 'Likertschaal maken met 'helemaal mee oneens' t/m ...
Referentiekader
Het geheel van kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions


Wat zie je hier?

Slide 6 - Open question

Wat je ziet, heeft te maken met je referentiekader; met de manier waarop je naar dingen kijkt
Identiteit
Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, uitdraagt en anderen voorhoudt.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 8 - Video

This item has no instructions

00:28

Gedraag jij je in elke situatie met elke groep/persoon hetzelfde?
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quiz

Dit heeft te maken met de verschillende onderdelen van je identiteit
Het beeld dat iemand van zichzelf heeft
Het deel dat past bij de groepen waar iemand deel van uitmaakt.
Het beeld dat de samenleving heeft van een groep en het beeld dat ze blijvend kenmerkend voor die groep vindt.
Persoonlijke identiteit
Sociale identiteit
Collectieve identiteit

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Wat is jouw sociale identiteit, oftewel: tot welke groepen reken jij jezelf?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions


Om welk aspect van identiteit gaat het?
'De leden van sportvereniging X vinden het belangrijk dat ze motivatie hebben, hun best doen en proberen te winnen.'
A
Persoonlijke identiteit
B
Sociale identiteit
C
Collectieve identiteit

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions


Om welk aspect van identiteit gaat het?
'Mensen die bij een vereniging horen, kijken vaak meer naar elkaar om, steunen elkaar soms financieel als het nodig is en hebben eigen regels en wetten.'
A
Persoonlijke identiteit
B
Sociale identiteit
C
Collectieve identiteit

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions


Om welk aspect van identiteit gaat het?
'Ik denk dat ik sociaal, vriendelijk en behulpzaam ben. Ik vind mezelf over het algemeen wel een aardig mens.'
A
Persoonlijke identiteit
B
Sociale identiteit
C
Collectieve identiteit

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

§1.2 Kans en variabele

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wetmatigheid
Een wet waarbij je geen uitzonderingen verwacht

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Kans
De waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zal optreden

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Variabele
Een kenmerk van een actor of samenleving dat kan variëren.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wetmatigheid
Kans
Variabele
Zwaartekracht
IQ
De aarde draait om de zon
Spijpelaars vertonen later crimineel gedrag
Sekse
Leeftijd

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

§1.3 Socialisatie

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Socialisatie
Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Wat heb jij aangeleerd van je ouders/vrienden/school/enz.?

Slide 23 - Mind map

Het proces van overdracht
Welke kennis en/of vaardigheden heb jij je eigen gemaakt, heb jij verworven?

Slide 24 - Mind map

Proces van verwerving
Het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren.
Bijzondere vormen van socialisatie
Het aanleren en verwerven van de cultuur waarin iemand is opgegroeid.
Het aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit dan waarin iemand is opgegroeid.
Politieke socialisatie
Enculturatie
Acculturatie

Slide 25 - Slide

This item has no instructions


Om welke vorm van socialisatie gaat het?
'Irma is 19 jaar en woont in Nederland. Irma is in Suriname geboren en heeft daar 1 jaar gewoond. Daarna is ze naar Nederland verhuisd. Doordat ze zo jong naar Nederland is verhuist, voelt ze zich ook echt een Nederlandese en heeft ze nog weinig met Suriname.'
A
Politieke socialisatie
B
Enculturatie
C
Acculturatie

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions


Om welke vorm van socialisatie gaat het?
'Eriks opa en oma komen oorspronkelijk uit Duitsland, maar zijn toen zij nog jong waren naar Nederland verhuist. Hierbij hebben zij zich de Nederlandse cultuur eigen gemaakt.'
A
Politieke socialisatie
B
Enculturatie
C
Acculturatie

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions


Noem een voorbeeld van politieke socialisatie.

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

§1.4 Model en hypothesen

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Conceptueel model
Een schema met hokjes en pijltjes waarin de invloed van variabelen op elkaar wordt weergegeven

Slide 30 - Slide

This item has no instructions


Leg het conceptueel model uit

Slide 31 - Open question

This item has no instructions


Is er een mogelijkheid dat het gedrag van de leerling hier ook een rol in speelt? Als dit het geval is, op welke variabele zou het dan van invloed zijn?

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

Soort school
Onderwijs
prestaties kinderen
Soort mediaopvoeding ouders
Mate van gepest worden

Slide 33 - Drag question

This item has no instructions

Hypothese
Een toetsbare idee over de werkelijkheid. Dit is in de vorm van een stelling en hoeft niet altijd waar te zijn.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions


Wat is een goede hypothese?
A
Hebben jongens een hoger IQ?
B
Hebben jongens een hoger IQ dan meisjes?
C
Hebben meisjes een hoger of lager IQ dan jongens?
D
Meisjes hebben een hoger IQ dan jongens.

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions


Stel een hypothese op bij het conceptueel model

Slide 36 - Open question

Bijvoorbeeld: Hoe meer kilometer en leerling moet afleggen van huis naar school, hoe minder energie een leerling heeft.
Maar ook goed is: hoe meer kilometers... hoe meer energie...
Het gaat er niet om of de hypothese waar is maar of deze toetsbaar is. En als je je fysiek inzet kan dat trouwens ook een positief effect hebben op een positieve inzet tijdens het leren. 
§1.5 Tegendraads

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Tegendraads gedrag
Mensen kunnen met hun gedrag anders zijn dan je zou verwachten, uitzonderingen op de regel.

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Opvoedingsstijlen
De manier van opvoeden waarbij ouders normen en waarden op een bepaalde manier overdragen op hun kinderen.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions


Wat heb je geleerd deze les?

Slide 40 - Open question

This item has no instructions


Wat vind je nog lastig?

Slide 41 - Open question

Hierna kun je een afsluitende dia maken met de tekst

Einde hoofdstuk 1

---
En dan de overige dia's hierna verwijderen.
Wat heb ik deze les geleerd?
  • Verschillende aspecten van identiteit
  • Begrippen rondom kansen en variabelen
  • Processen en vormen van socialisatie
  • Wat een conceptueel model is
  • Wat goede hypothesen zijn 

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Hoofdstuk 1
De samenleving en ik

Slide 43 - Slide

This item has no instructions