Risicosignalering & preventie in de wijk Les 2

Wijkgericht werken
Risico's en preventie
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Wijkgericht werken
Risico's en preventie

Slide 1 - Slide

Programma
Welke risico's zijn er in de thuissituatie?
Theorie - kwetsbaarheid
                    - multimorbiditeit
                      - vroegsignalering
Lesopdracht
Afsluiting

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Je benoemt, legt uit en beargumenteert:

- welke problematieken veel voorkomen in de wijk 

- welke risico's voorkomen bij oudere zorgvragers in de wijk

- op welke wijze je als verpleegkundige in de wijk deze risico's vroegtijdig kunt signaleren en welke acties je hierop onderneemt

Slide 3 - Slide

Welke problemen komen veel voor in de wijk?

Slide 4 - Mind map

Problematieken
 • verslaving
 • eenzaamheid
 • armoede
 • onveiligheid 
 • psychiatrische problemen
 • verstandelijk gehandicapt
 • dementie
 • werkloosheid 
 • overspannen mantelzorg 
 • schuldenproblematiek 
 • familie omstandigheden
 • etc.

Slide 5 - Slide

Welke risico's zijn er in de thuissituatie?

Slide 6 - Mind map

Risicosignalering
IGZ inspecteert op volgende thema's;
 • huidletsel
 • ondervoeding / overgewicht
 • vallen
 • problemen medicatiegebruik
 • depressie 
 • incontinentie
Wat maakt risicosignalering in de wijk anders dan intramuraal? 

Slide 7 - Slide

Wat betekent dat voor jou als verpleegkundige?

Slide 8 - Open question

Lesopdracht/ Groepen maken
Verdeling van de verplichte risico's:
- huidletsel                                              - problemen medicatie
- ondervoeding / overgewicht       - depressie
- vallen                                                       - incontinentie
Werk onderstaande punten in een collage/ folder/ voorlichting. De keuze is aan jezelf

We/ Jullie hebben een ‘gastles’ van Belinda: 
Wat wil je van haar weten voor we beginnen, je moet eerst haar situatie in kaart brengen. Welke vragen stel je haar?
Deze gaan we opstellen in de les.

Slide 9 - Slide

Opdracht na Gastles
Deze opdracht doe je in een groepje naar keuze;
1. Welke risico’s zijn aanwezig bij zorgvragers in de thuiszorg? Maak hier een kort overzicht van.
Gebruik hierbij je eigen kennis en ga daarna op internet zoeken welke risico’s worden benoemd (bv op de site van Zorg voor beter)
2. Zie je deze risico’s terug in huis bij Belinda?
3. Hoe kunnen wij deze als zorgverleners voorkomen? Zonder de eigen regie van de cliënt uit het oog te verliezen?


Slide 10 - Slide

Kwetsbaarheid
Verlies van lichamelijke, psychische en sociale functies
Kwetsbaarheid bij ouderen wordt vooral bepaald door:
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Sociaaleconomische status (SES)
 • Opleidingsniveau
 • Aantal aandoeningen
Fysieke kwestbaarheid
Psychische kwestbaarheid
Sociale kwetsbaarheid

Slide 11 - Slide

Aantal aandoeningen
Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) aandoening in één individu tijdens een bepaalde periode.

Verschillende vormen van multimorbiditeit
 • één oorzaak
 • complicatie van
 • onbekende samenhang
 • niet verklaard, toeval 

Slide 12 - Slide

Wat zijn de gevolgen van multimorbiditeit?

Slide 13 - Open question

Multimorbiditeit
Gevolgen: 
 • grotere kans op behandelingen, opname in ziekenhuis, complicaties en vroegtijdig overlijden. 
 • grote invloed op kwaliteit van leven 
 • vermindering van de mogelijkheid om eigen regie te blijven voeren
 • meerdere behandelaren, grotere kans op fouten, miscommunicatie en coördinatie. 
 • polyfarmacie

Slide 14 - Slide

Voorbeeld
Mevrouw heeft diabetes type II en is insulineafhankelijk, ook gebruikt zij een acenocoumarol in verband met hartritme stoornissen. In verband met een jichtaanval schrijft de huisarts prednisolon voor. 

Slide 15 - Slide

Vroegsignalering
Risicosignalering vindt plaats bij mensen die in zorg zijn. Dit in tegenstelling tot vroegsignalering of vroegopsporing (al of niet in signaleringshuisbezoeken). Vroegsignalering richt zich op het opsporen van kwetsbare ouderen met complexe problematiek die (nog) niet goed in beeld zijn bij de huisartsenpraktijk of andere zorginstantie. 

Slide 16 - Slide

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 17 - Mind map

Volgende week
Gastles Belinda
98OE -> 4 maart 12.45u
98OC -> 5 maart 12.45u
---------------------------------------
98OB start wijkanalyse


Slide 18 - Slide