E- Unit 3H

Week 16 - Tuesday, April 14th
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with text slides.

Items in this lesson

Week 16 - Tuesday, April 14th

Slide 1 - Slide

learning aim
 • review grammar: present simple + present continuous
 • I can write an email to a friend

Slide 2 - Slide

Watch the following clips about the present simple and present continuous

Slide 3 - Slide

Present simple = tegenwoordige tijd

Slide 4 - Slide

Present continuous = tegenwoordig tijd duurvorm
(het duurt even omdat je iets nu aan het doen bent)

Slide 5 - Slide

WB page 39 ex. 8
 • maak de zin compleet en gebruik de present simple of the present continous.
 • kies een van de onderstaande werkwoorden.
 • let op; gebruik het hulpwerkwoord do/does bij de ontkennende zinnen. Bijv. She doesn't like this movie. 
 • Bij een feit of een gewoonte gebruik je present simple. I usually go to bed at 9 0'clock. 
 • Bij een activiteit dat nu bezig is of rond het tijdstip dat genoemd wordt bezig is, gebruik je de present continuous. He is wearing jeans and a red shirt tonight. 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

SB page 39 Writing an email

Slide 8 - Slide

SB page 39 - do ex. 1,2,3
 1. ex. 1: verbind de woorden met de foto's.
 2. ex 2: lees de email en de zinnen in het grijze blok. Welke paragraaf van de email gaat over welk punt uit het grijze blok? Schrijf de antwoorden op in je schrift. Bijv. paragraaf 1 = Thank him/her for a present.
 3. Lees the learn this box about linking words. Dit zijn woordjes die zinsdelen met elkaar verbinden. 
 4. Zoek in de email van ex. 2 de linking words (5 stuks) en schrijf dit in je schrift. 

Slide 9 - Slide

Answers SB page 39 ex.1

Slide 10 - Slide

answers SB page 39 - ex. 2

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

WB page 37 - ex. 1+4
 • ex. 1: maak de zin compleet en gebruik het juiste woord.
 • ex. 4: maak de zin compleet met het goede verbindingswoord (linking word). Er is soms meer dan 1 antwoord mogelijk. 

Slide 13 - Slide

Answers WB page 37 ex.1

Slide 14 - Slide

Answers WB page 37 - ex. 4

Slide 15 - Slide

Study word list Unit 3- all words

Slide 16 - Slide

Extra online exercises to practice present simple + continuous


http://www.talenwijzer.com/present-simple--continuous-oefenen.html
1 x present simple ex.
1x present continuous ex. 
1x present simple+ present continuous mixed ex. 

Slide 17 - Slide

Wednesday, April 15th

Slide 18 - Slide

Learing aim
I can write an informal email to a friend

Slide 19 - Slide

SB page 39 - ex. 4+5
 • ex. 4: lees de voorbeeldzinnen die je kunt gebruiken in je email.
 • Welke zinnen kun je uit de email van ex. 2 toevoegen? Schrijf dit op in je schrift. 
 • ex. 5 Je gaat nu zelf een email schrijven, beantwoord de vragen en stuur de email naar een klasgenoot. Stuur de mail ook door naar bhk@driestarcollege.nl

Slide 20 - Slide

WB page 37 - ex. 2 + ex.3
 • ex. 2; maak de email compleet en voeg zinnen toe uit ex. 1
 • Schrijf de zinnen op de juiste plaats, 1,2,3
 • ex.3: Schrijf ook de verbindingswoorden op in je schrift die gebruikt worden in de email. 

Slide 21 - Slide

Answers WB page 37

Slide 22 - Slide

WB page 38+39
Write the answers in your notebook
Havo: do ex. 2,3,5,6
Vwo: do ex. 2,4,6,9

Slide 23 - Slide

Answers WB page 38

Slide 24 - Slide

Answers Vwo

Slide 25 - Slide

Reading hour: choose a story to read, use subtitles. 

Slide 26 - Slide

Study word list Unit 3- all words

Slide 27 - Slide