feedback verslag met checklist

lesdoel
Je kunt aan de hand van een checklist reflecteren op een je practicumverslag .

Je kunt nav de reflectie je verslag verbeteren
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1,2

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

lesdoel
Je kunt aan de hand van een checklist reflecteren op een je practicumverslag .

Je kunt nav de reflectie je verslag verbeteren

Slide 1 - Slide

Stappen van een onderzoek

Slide 2 - Slide

Stappen van een onderzoek
  1. Onderzoeksvraag
  2. Hypothese
  3. Werkplan/werkwijze (materiaal/experiment)
  4. Uitvoering
  5. Resultaten
  6. conclusie
  7. Discussie

Slide 3 - Slide

Onderzoeksvraag
Vraag waarop je antwoord wil vinden

Schrijf in één zin op, wat je wilt onderzoeken. Maak er een vragende zin van. Deze vraag moet niet met ja of nee te beantwoorden zijn.
Voorbeeld: Welke invloed heeft de temperatuur op de kieming van een boon?In hoeverre verschillen de lichaamsmaten van mannen van die van vrouwen? De vraag bevat informatie over welk organisme en welke meting, maar geen details. 

Slide 4 - Slide

Hypothese
Voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag

Wat verwacht je? 

Wat denk je dat het antwoord op de onderzoeksvraag gaat zijn?

Hypothese is nooit fout!

Slide 5 - Slide

Werkplan
  • Stappenplan hoe je het onderzoek wilt uitvoeren, met de benodigdheden
Altijd controle groep gebruiken 

Slide 6 - Slide

"blanco"
Bij elk onderzoek hoort een controle proef.
Dat is hetzelfde onderzoek, maar zonder de door de onderzoeker aangebrachte variatie.
Zo’n controle proef noemen we ook wel de “blanco”. Beschrijf de proefopzet van de blanco bij dit onderzoek.
(variatie: bv temperatuur/ snelheid/licht)

Slide 7 - Slide

Uitvoering
Benodigdheden verzamelen en het werkplan uitvoeren
 

Slide 8 - Slide

Resultaten
Resultaten vastleggen, vaak in een tabel of grafiek

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Link

Conclusie trekken in 3 stappen
1. Herhaal de onderzoeksvraag
2. Verwijs naar je resultaten
3. Geef antwoord op je onderzoeksvraag. 
4. Gebruik achtergrond informatie

Slide 12 - Slide

Discussie
Je vergelijkt de conclusie met de hypothese. 
Was je hypothese juist? - bevestigen of verwerpen
Je kijkt terug naar het onderzoek. Is alles goed gegaan?

Slide 13 - Slide

Instructie
Wat? waarom 
Reflecteren op je eigen onderzoeksverslag.  
Je weet waar een wetenschappelijk onderzoeksverslag aan moet voldoen
Hoe?
Check je onderzoeksverslag met de practicumverslag checklist
Tijd?
15 minuten
Hulp?
Steek je vinger op als je er niet uitkomt met je buurman/vrouw
Opbrengst?
Werkblad en verslag tellen mee als vaardigheid :  o/v/g 
Klaar?
Huiswerk : 
timer
15:00

Slide 14 - Slide

kun je nu aan de slag?
A
ja, ik snap het en kan het ook aan een ander uitleggn
B
ja, ik snap het maar kan het niet aan een ander uitleggen
C
nee ik snap het nog niet helemaal maar ga het gewoon proberen
D
nee, ik snap het nog niet en wil op weg worden geholpen

Slide 15 - Quiz