6V Beco FinVer. 5.4

5.7.4
interestkosten obligatielening?
A
0,09 x 450.000
B
0,09 x 400.000
C
0,09 x 450.000 x 6/12 + 0,09 x 400.000 x 6/12
D
0,09 x 50.000
1 / 14
next
Slide 1: Quiz
BedrijfseconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

5.7.4
interestkosten obligatielening?
A
0,09 x 450.000
B
0,09 x 400.000
C
0,09 x 450.000 x 6/12 + 0,09 x 400.000 x 6/12
D
0,09 x 50.000

Slide 1 - Quiz

5.7.5, 5.7.6, 5.7.7
Welke reeks is juist?
A
RTV > REV > IVV
B
REV > RTV > IVV
C
REV > IVV > RTV
D
RTV > IVV > REV

Slide 2 - Quiz

Hefboomeffect
Een onderneming heeft 1 vestiging. Zij hebben een Totaal Vermogen van € 100.000,- en een RTV van 10%. De onderneming is voor 80% gefinancierd met Eigen Vermogen en voor 20% met Vreemd Vermogen. Het interestpercentage op de lening is 4%
Hoe groot is de REV?

Slide 3 - Slide

Een onderneming heeft 1 vestiging. Zij hebben een Totaal Vermogen van € 100.000,- en een RTV van 10%. De onderneming is voor 80% gefinancierd met Eigen Vermogen en voor 20% met Vreemd Vermogen. Het interestpercentage op de lening is 4%
Hoe groot is de REV? ( 1 decimaal, geen % teken )

Slide 4 - Open question

Opdracht
Totaal rendement = 10% x 100.000 = 10.000
Interestkosten = 4% x  20.000 = 800

Rendement op EV = 10.000 - 800 = 9.200

REV = 9.200 / 80.000 x 100 = 11,5%

Slide 5 - Slide

Hefboomeffect
Een onderneming heeft 1 vestiging. Zij hebben een Totaal Vermogen van € 100.000,- en een RTV van 10%. De onderneming is voor 30% gefinancierd met Eigen Vermogen en voor 70% met Vreemd Vermogen. Het interestpercentage op de lening is 4%
Hoe groot is de REV?

Slide 6 - Slide

Een onderneming heeft 1 vestiging. Zij hebben een Totaal Vermogen van € 100.000,- en een RTV van 10%. De onderneming is voor 30% gefinancierd met Eigen Vermogen en voor 70% met Vreemd Vermogen. Het interestpercentage op de lening is 4%
Hoe groot is de REV? ( 1 decimaal, geen % teken )

Slide 7 - Open question

Opdracht
Totaal rendement = 10% x 100.000 = 10.000
Interestkosten = 4% x 70.000 = 2.800

Rendement op EV = 10.000 - 2.800 = 7.200

REV = 7.200 / 30.000 x 100 = 24,0%

Slide 8 - Slide

Hefboomeffect
RTV > IVV  is gunstig voor huidige aandeelhouder,
REV is dan groter dan RTV

Hoe groter de verhouding VV / EV hoe sterker het effect

Uitbreiding financieren met VV als IVV < RTV is gunstig voor huidige aandeelhouder

Slide 9 - Slide

Hefboomeffect
RTV - IVV is interestmarge

VV / EV is hefboomfactor

( RTV - IVV ) x VV/EV is hefboomeffect

Totale formule: REVvb = RTVvb + ( RTVvb - IVV ) x VV/EV


Slide 10 - Slide

Hefboomeffect
Totale formule: REVvb = RTVvb + ( RTVvb - IVV ) x VV/EV

REVvb = 10 + ( 10 - 4 ) x 70 / 30
REVvb = 24,0


Slide 11 - Slide

Hefboomeffect
Positief, gunstig als RTV > IVV 
Negatief, ongunstig als RTV < IVV

Zie schema blz 105

Let op: bij berekeningen hefboomeffect altijd voor aftrek belasting, vb


Slide 12 - Slide

Uitbreiden met VV kan natuurlijk niet onbeperkt:
- Is de RTV op de uitbreiding wel even hoog als we gewend zijn?
- Interestkosten hebben negatief effect op nettowinst
- Rente- en aflossingsverplichtingen verlagen de liquiditeit
- Solvabiliteit daalt als VV stijgt
- Rente op vermogensmarkt kan stijgen

Slide 13 - Slide

Hw.
Opgave 5.12

Slide 14 - Slide