Social media

Social media
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Social media

Slide 1 - Slide

Welke social media gebruik jij?

Slide 2 - Slide

Wat zijn de voordelen
van social media?

Slide 3 - Mind map

Wat zijn de gevaren
van social media?

Slide 4 - Mind map


Op school hebben we een social media protocol. Hierin staan regels en afspraken waaraan iedereen zich moet houden.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Reageer niet anoniem op artikelen, tweets, etc.
Gebruik je eigen identiteit, zeker als 
het over de Waerdenborch gaat. 
Spreek voor jezelf, wees eerlijk en 
duidelijk in wat je bedoelt.
Zeg wie je bent:

Slide 7 - Slide

Gebruik geen gegevens van medeleerlingen, medewerkers van 
de school, andere mensen of zelf verzonnen personen.
Ga zorgvuldig om met vertouwelijke informatie. Alles wat op internet wordt geplaatst kan daar na lange tijd nog worden teruggevonden.
Respecteer privacy:

Slide 8 - Slide

Publiceer geen foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, tweets waarmee je jezelf en/of anderen 
in de problemen kunt brengen.
Publiceer alleen afbeeldingen 
en geluidsopnamen als de mensen 
die erop staan dat goed vinden.
Denk na over afbeeldingen: 

Slide 9 - Slide

Verzend of plaats geen berichten die kwetsend, obsceen, discriminerend of haatdragend zijn voor een ander persoon, een groep of de school.
Gedraag je online zoals je dat 
ook binnen (en buiten) de school 
hoort te doen.
Toon respect:

Slide 10 - Slide

Reageer niet op berichten 
van binnen of buiten de school
tijdens lestijd.
Gebruik e-mail en social media 
in de les ALLEEN als je daar toestemming voor hebt.
Doe normaal:

Slide 11 - Slide

Als je de berichtgeving aan hebt staan, word je steeds gestoord.
Geconcentreerd werken kun je dan niet!
- van  games / snapchat / instagram
- van facebook
- van whats-app ....... e.a. apps
iPad gebruik tijdens de les: Zet berichtgeving uit..... 

Slide 12 - Slide

Je maakt met de begeleide toegang de keuze 
om geconcentreerd te werken!
iPad gebruik tijdens de les: Gebruik begeleide toegang!
Hoe? Je kunt dat instellen!

Slide 13 - Slide

In de volgende slides volgen een aantal stellingen


EENS: Ga aan de rechterkant van het lokaal staan


ONEENS: Ga aan de linkerkant van het lokaal staan

Slide 14 - Slide

STELLING 1:

Social media heeft een slechte invloed 
op de leerprestaties van leerlingen

Slide 15 - Slide

STELLING 2:

Een social media protocol op school 
is overbodig

Slide 16 - Slide

STELLING 3:


(Cyber)pesten moet strafbaar gesteld worden

Slide 17 - Slide

STELLING 4:

Social media is een hype: 
Het waait vanzelf wel weer over

Slide 18 - Slide

Tijdens de les de berichtgeving uit of begeleide toegang op je iPad.
Wat vind jij?

Slide 19 - Open question

Gedragscode: email en social-media op de Waerdenborch. Wat heb je geleerd?

Slide 20 - Mind map