Zorgplan

Zorgplan
Andere benamingen: begeleidingsplan, ondersteuningsplan
Staat in beschreven welke ondersteuning de client krijgt --> gemaakte afspraken
Kijk je in voordat je naar een client gaat
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Zorgplan
Andere benamingen: begeleidingsplan, ondersteuningsplan
Staat in beschreven welke ondersteuning de client krijgt --> gemaakte afspraken
Kijk je in voordat je naar een client gaat

Slide 1 - Slide

Wie van jullie leest het zorgplan van een client voordat je gaat helpen
A
Ja, altijd
B
Ja, soms
C
Nee
D
Ik kan die niet zien

Slide 2 - Quiz

Wat bekijk je in een zorgplan?

Slide 3 - Mind map

Hoe weet jij wat je moet doen bij een client?

Slide 4 - Open question

Inhoud zorgplan
Doelen (wat)
Acties (hoe)
ADL lijsten 

Slide 5 - Slide

Doel:

Dhr Jark is elke dag schoon en geschoren.

Actie:

Zorg stimuleert Dhr. Jak elke dag om zich te wassen en te scheren en schone kleding aan te doen indien nodig.
Op Maandag en donderdag gaat Dhr onder de douche; hem hiervoor motiveren.

Slide 6 - Slide

Wat is zelfredzaamheid?
A
Cliënt alles zelf laten doen
B
Client mag niet om hulp vragen
C
Client doet wat hij zelf kan, heeft soms wat hulp nodig
D
Client hoeft niets zelf te doen

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Zelfredzaamheid bevorderen
Zo blijven zorgvragers langer zo zelfstandig mogelijk = goed voor de gezondheid van de client 
Geeft gevoel van eigenwaarde
Ook belangrijk vanwege de beschikbare tijd en financiële middelen 

Slide 9 - Slide

Waar gaat het over?
Gaat over algemene dagelijkse dingen
- jezelf wassen
- je huishouden doen
- contacten met anderen onderhouden

Zelfzorg = jezelf kunnen redden bij het uitvoeren van deze dingen (met of zonder hulpmiddelen) 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Zelfmanagement 
We zijn allemaal manager van ons eigen leven; dus ook je cliënten
Is voor de ene persoon makkelijker om te doen dan voor de ander
Probeer je client hierin te begeleiden --> coachen
De regie bij de client laten; hierbij uitgaan van wat voor hem van belang is;
- bed verschonen of een praatje maken?
- waar wil de client over praten?Slide 12 - Slide

De schijf van vijf rond zelfzorg
wat kan de client nog zelf
Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar
wat kunnen familieleden
wat kan het sociale netwerk en andere instanties
wat is nodig van zorgverleners

Slide 13 - Slide

Stimuleren..... hoe doe je dat?

Slide 14 - Mind map

Opdracht
Ga in 3-tallen in gesprek met elkaar
neem 1 client in gedachten
benoem welke dingen je voor die client doet
denk je dat daar dingen bij zijn die de client zelf zou kunnen?
hoe zou je dat kunnen bespreken? en met wie
hoe zou je de client stimuleren/motiveren om dat zelf te doen?

Slide 15 - Slide