Inhaal les 3SB4B

Herhalingsles 3SB4B
1 / 50
next
Slide 1: Slide
T&GMBOStudiejaar 1

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Herhalingsles 3SB4B

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Cranium
Pelvis
Scapula
Humerus
Colomna Vertebralis
Patella
Tibia
Femur
Ulna
Radius
Costa
Calcaneus

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Soorten spieren
Hartspierweefsel:
 • Niet onder invloed van de wil
 • Niet snel vermoeid

Glad spierweefsel:
 • Wanden van organen (bloedvaten)
 • Niet onder invloed van de wil

Dwarsgestreept spierweefsel:
 • Skeletspieren
 • raakt vermoeid

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Skeletspieren
640 skeletspieren

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Pectoralis Major
M. Rectus Abdominis
M. Biceps Brachii
M. Quadriceps
M. Gastrocnemius
M. Triceps Brachii
M. Trapezius
M. Latissimus Dorsi
M. Gluteus Maximus

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Bewegingen
Flexie
Extensie
Abductie
Adductie
Anteflexie
Retroflexie
Plantairflexie
Dorsaalflexie
Lateroflexie
Torsie
Vs
Vs
Vs
Vs

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Aders en Slagaders
Aders (venen):
 • Grote bloedsomloop  >> vervoerders van zuurstofarm bloed
 • Kleine bloedsomloop >> vervoerders van zuurstofrijk bloed
 • Oppervlakkig 
 • Ze hebben kleppen


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Aders en Slagaders
Slagaders (arteria):
 • Grote bloedsomloop  >> vervoerders van zuurstofrijk bloed
 • Kleine bloedsomloop >> vervoerders van zuurstofarm bloed
 • Elastisch en dikke wanden

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Haarvaten
Haarvaten (capillairen):
 • Overgang van slagader naar ader
 • Uitwisseling van O2 en CO2

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Spierbrandstof


Adenosine Tri Phosphate

De enige bruikbare brandstof voor de spieren
ATP

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Dus.........


Alles kost energie:
Bewegen
Spijsverteren
Slapen
Nadenken
Als je spieren samentrekken dan wordt er ATP verbruikt!

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Spijsvertering

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

ATP

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Splitsing van ATP?
ATP >>> ADP + P + Energie


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Resynthese van ATP?
ADP + P + Energie >>> ATP


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Voorraadtanks ATP resynthese

Slide 20 - Slide

This item has no instructionsDe totale voorraad aan energierijke stoffen


De energie die per tijdseenheid kan worden vrijgemaakt
Capaciteit 
Vermogen

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

CP-systeem


CP + ADP >>>                 >>> C + P + ADP

Creatinefosfaat ligt in je spieren (en lever) opgeslagen en is zeer snel te gebruiken voor ATP-resynthese

Creatine Phosphate: creatine fosfaat (ook wel fosfaatsysteem)
MAXIMALE INSPANNING TOT 20 SECONDEN
ATP

Slide 22 - Slide

This item has no instructions


 • Inspanningen van 0 - 20 seconden (maximale inspanning)
 • Zeer groot vermogen
 • Capaciteit klein
 • Herstel is vrij snel (90 sec)

Wat zijn de kenmerken: 
CP Systeem

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

CP-systeem

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Melkzuursysteem


Glycogeen + ADP >>>                                            >>> P + ADP

Groot nadeel : melkzuurproductie! PIJN!


Glycogeen zonder O2
NA 20 SECONDEN OPTIMAAL, NA 1 MINUUT VERVAL VERMOGEN
ATP + melkzuur

Slide 25 - Slide

This item has no instructions


 • Inspanningen van 20 - 120 seconden (maximale inspanning)
 • Groot vermogen
 • Capaciteit beperkt
 • Vorming van melkzuur

Melkzuur systeem
Wat zijn de kenmerken: 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Melkzuursysteem

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Zuurstofsysteem


Glycogeen/vet + O2 + ADP >>                                                 >> P + ADPGlycogeen / vetzuren met O2
NA 2 MINUTEN OPTIMAAL. VANAF 45 MINUTEN OPTIMALE VETVERBRANDING
ATP + H20 + CO2

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Zuurstofsysteem
Zuurstof systeem op suiker
Zuurstof systeem op vet

Slide 29 - Slide

This item has no instructions


 • Inspanningen van 120  seconden (matige inspanning)
 • klein vermogen
 • Capaciteit zeer groot
 • 2 verbrandingsproducten : koolhydraten en vetten

Zuurstof systeem
Wat zijn de kenmerken: 

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Zuurstofsysteem

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

De weerstand die je lichaam ondergaatDe arbeid die je levertDat wat je - als trainer- de sporter aan doet
Het vermogen om een belasting te ondergaan of te leveren zonder nadelige gevolgen


Wat je aankunt, zonder blessuresDat wat de sporter aan kan
Belasting
Belastbaarheid

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Supercompensatie

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

In de praktijk

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Supercompensatie
Dit principe treedt alleen maar op als belasting en herstel goed worden afgewisseld. 

  Herstel door:
  • Rusten
  • Hersteltraining
  • Andere vorm van training
  • Voeding
  • Massage
  • Sauna

  Slide 36 - Slide

  This item has no instructions

  Overload principe 
  Trainingsprikkel moet een minimale sterkte hebben wil er er trainingseffect optreden.

  Op den duur meer en zwaarder trainen om resultaten te bereiken.

  Moet sprongsgewijs gebeuren om
  tot supercompensatie te komen.

  Slide 37 - Slide

  This item has no instructions

  Verminderde meeropbrengst 
  Om op een hoger niveau tot prestatieverbetering te komen moet er meer getraind worden.

  Slide 38 - Slide

  This item has no instructions

  Omkeerbaarheid
  Trainingseffecten verdwijnen of de ontwikkeling van een bewegingseigenschap stagneert, als de sporter geen of te weinig belastingprikkels toedient.

  Stilstaan is achteruit gaan.

  Slide 39 - Slide

  This item has no instructions

  Specificiteit

  Je verbetert alleen datgene wat je traint.

  De sporter zal specifiek belast moeten worden, wil hij er in de eigen sport op vooruit gaan.

  Slide 40 - Slide

  This item has no instructions

  Individualiteit
  Elke sporter heeft een eigen beginsituatie.
  Elke sporter moet op zijn eigen niveau belast of getraind worden.
  Neem trainingsschema’s NIET klakkeloos over.

  Slide 41 - Slide

  This item has no instructions

  Duurzaamheid
  Verbeteringen die geleidelijk ontstaan blijven langer behouden.

  Wie voor de snelle, korte weg kiest zal een minder hoog prestatieniveau behalen.

  Slide 42 - Slide

  This item has no instructions

  Bouwstenen
  Er zijn 4 bouwstenen om het prestatievermogen te verbeteren
  Omvang
  Duur
  Intensiteit
  Pauze
  1
  2
  3
  4
  Hoe vaak train je?
  Hoe lang duurt een training?
  Welke training is zwaarder?
  Hoe lang zit er tussen een training?

  Slide 43 - Slide

  This item has no instructions

  Wat is trainen?
  Planmatig oefenen om de prestatie te verbeteren

  Slide 44 - Slide

  This item has no instructions

  4 trainingsgroepen
  Techniek
  Tactiek
  Conditie
  Mentaliteit
  1
  2
  3
  4

  Slide 45 - Slide

  This item has no instructions

  Techniektraining
  Het in de praktijk oefenen van een bepaalde beweging om deze zo:


  effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren

  Slide 46 - Slide

  This item has no instructions

  Tactiektraining
  Het in de praktijk oefenen met een strategie ten opzichte van:


  een tegenstander

  Slide 47 - Slide

  This item has no instructions

  Conditietraining
  Het in de praktijk oefenen van:
  bewegingsvaardigheden en bewegingseigenschappen (CLUKS) om de prestatie te verbeteren

  Slide 48 - Slide

  This item has no instructions

  Mentale training
  Het in de praktijk leren omgaan met:
  eigenschappen en vaardigheden die betrekking hebben op de psyche

  Slide 49 - Slide

  This item has no instructions

  Tibia
  Patella
  Pectoralis major
  Quadriceps
  Humerus
  Cranium
  Femur
  Costa
  Deltoideus
  Obliquus externus

  Slide 50 - Drag question

  This item has no instructions