§3.3 - Leven in natuurlandschappen in Afrika

Planning
§3.3 Leven in natuurlandschappen
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Planning
§3.3 Leven in natuurlandschappen

Slide 1 - Slide

Planning
- Herhaling §3.2
- Leerdoelen
- Uitleg §3.3

Slide 2 - Slide

De woestijn is niet vruchtbaar
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

Sleep de begrippen naar de juiste plek
Dalende lucht
Stijgende lucht
Condenseren

Slide 4 - Drag question

Waarom regent het weinig in de woestijn?

Slide 5 - Open question

Leerdoelen
- Je kunt beschrijven welke soorten landbouw in het tropische regenwoud voorkomen.

- Je kunt drie voorbeelden geven van producten die we uit het tropische regenwoud halen.

- Je kunt beschrijven welke soorten landbouw op de savanne en de steppe voorkomen.

- Je kunt beschrijven hoe volken in de woestijn leven, en op welke manier er landbouw plaatsvindt.

- Je kunt het verschil uitleggen tussen noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

Slide 6 - Slide

Tropische landbouw
  • In het tropisch regenwoud is er heel veel landbouw mogelijk, want er is veel water en het is er warm. Hier moet je denken aan bananen, ananas, kaneel en peper. 

  • Vroeger kleinschalige landbouw, tegenwoordig allemaal plantages


Slide 7 - Slide

Leven in de savanne 
en de steppe
  • Op de savanne is nog landbouw mogelijk. Vooral boeren die vee hebben, want er groeit veel gras. De mensen wonen hier in dorpen.


Slide 8 - Slide

Leven in de steppe
  • Op de steppe is te weinig regen en daardoor alleen maar gras. Hier leven nomaden
  • Het vee graast op plekken waar gras groeit. Als het gras op is, trekken de nomaden verder, zij hebben geen vaste woonplaats.


Slide 9 - Slide

Duurzaamheid
  •  Boeren en nomaden op de savanne en op de steppe hebben regelmatig last van water- en voedseltekorten. Dit komt door:
  • Tekort aan neerslag > gevolg: voedseltekorten (mislukte oogst &  vee gaat dood).

Slide 10 - Slide

Noodhulp
Ontwikkelingssamenwerking
Samenwerken aan duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld voedsel- en watertekorten, waar mensen voor langere tijd iets aan hebben. Bijv. aanleggen van waterputten.
Hulp bij een hongersnood of andere ramp. Denk bijv. aan het uitdelen van waterflessen > tijdelijke hulp.
Hulpmiddelen:

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Woestijn
- Nomaden trekken door de woestijn om handel te drijven. Ook wonen ze bij oases, waar ze gewassen verbouwen.

- Bewoners van oases verbouwen graan, groenten en dadels. Met het water uit de oase.

Slide 13 - Slide

Irrigatie
"Het kunstmatig nathouden van landbouwgronden."

Slide 14 - Slide

Welk begrip past bij de foto? Gebruik onderdelen uit de bron.

Slide 15 - Slide

Kan je energie winnen in de woestijn?
A
Ja
B
Nee

Slide 16 - Quiz

Welke energiebron kan je noemen?

Slide 17 - Open question

Wat is een niet-duurzame energiebron?
A
Windenergie
B
Zonne-energie
C
Aardolie
D
Water

Slide 18 - Quiz

Opdracht
Huiswerk
Maak de volgende opdrachten:
- §3 Woestijn, opdracht: 1, 2, 3, 4, 5 en 7;
- D-toets: woestijn.

Extra
Maak de volgende opdracht:
- §3 Woestijn, opdracht: 6.
- De extra opdracht op LessonUp.

Slide 19 - Slide

Welke energiebron doet de Sahara het meest op? Leg je antwoord uit.

Slide 20 - Open question