Het Britse rijk in India begint met de East India Company

2.5 Het Britse Rijk in India begint met
 de East India Company
1 / 27
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

2.5 Het Britse Rijk in India begint met
 de East India Company

Slide 1 - Slide

Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans- Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.
Kenmerkende Aspecten

Slide 2 - Slide

Je kunt de Britse handelswijze in India in de 17e eeuw, met factorijen en handelsposten , beschrijven en verklaren

Je kunt uitleggen waarom het Verdrag van Allahabad het einde betekende van de invloed van de Mogolvorsten op het bestuur van India.
Leerdoelen

Slide 3 - Slide

Britse Rijk
 • Eind 18e eeuw - Zwaartepunt binnen het Britse Rijk verschuift naar India
Amerika wordt minder belangrijk want
 • 1776 - Amerika verklaart zich onafhankelijk
 • 1807 - Verbod op slavenhandel in Britse Rijk

Slide 4 - Slide

Het ontstaan van Brits India
 • ±75% van India was in handen van de Mogol dynastie (sinds 16e eeuw)

 • Begin 17e eeuw vestigden zich handelaren van De Republiek, Portugal en Engeland zich aan de kust van India 

 • Ze stichtten factorijen om te handelen met de Mogol vorsten

Slide 5 - Slide

Handel met India
 • Mogolvorsten voorstanders  factorijen; meer handel = meer winst
 • Britten kochten stoffen en tapijten in India. 
 • Deze werden geruild tegen goud, zilver en porselein.

Slide 6 - Slide

EIC
 • In 1600 richten de Britten de East India Company (EIC
Bevoegdheden:
 • Alleen via de EIC handelen met India (handelsmonopolie)
 • EIC mocht verdragen sluiten met de plaatselijke bestuurders;
 • EIC moest Britse handelsbelangen in India beschermen, desnoods met geweld.
 • EIC kreeg het bestuur over de overzeese gebieden

Slide 7 - Slide

Maken
Basisvragen 19 en 20 (blz. 59)

Slide 8 - Slide

Gedurende de negentiende eeuw verschoof het zwaartepunt binnen het Britse Rijk van Amerika naar India.
 
Geef twee redenen voor het verminderd belang van Amerika.

Slide 9 - Open question

Welke compagnie hadden de Britten opgericht om te handelen in India?

Slide 10 - Open question

Wat is een handelsmonopolie?

Slide 11 - Open question

Wat maakte de EIC nog meer tot een bijzondere onderneming?

Slide 12 - Open question

De EIC sticht in India factorijen. Wat zijn factorijen?

Slide 13 - Open question

Bespreken
Basisvragen 19 en 20

Slide 14 - Slide


Katoen
 • Indiase tussenpersonen, Bania's
- Contact tussen factorij en katoenproducenten in het binnenland

 • Door de grote vraag: Handelsnetwerk in katoen: handelskapitalisme

Slide 15 - Slide

EIC breidde haar macht uit

 • 17e eeuw - EIC bezat factorijen in India
 • 18e eeuw- macht van de centrale Mogolvorst nam af, de lokale vorsten kregen steeds meer macht. Ze sloten zelf verdragen met de EIC
 • EIC maakte gebruik van het machtsverlies van de Mogolvorst en breidde met militair geweld haar macht in India verder uit 

Slide 16 - Slide

EIC breidde haar macht uit
 • Maar niet alleen de EIC dreef handel in India...
 • Handelaren uit Frankrijk en de Republiek probeerden ook  te handelen in het gebied Bengalen.
 • Dat terwijl de Britten al eerder handelsafspraken hadden gemaakt met de Mogolvorst.
 • Daarom veroverde het Britse leger het gebied en gaf het aan de EIC

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Het verdrag van Allahabad
1765

 • Mogolvorst Shah Alam II wordt gedwongen, door Robert Clive, het Verdrag van Allahabad te tekenen.
 • Voortaan zou de East India Company (EIC) belastingen innen in de veroverde provincies.
 • Met de extra inkomsten betaalden de Britten hun leger en investeerden ze in de handel, waardoor ze de gewilde producten ( indigo, katoen, opium en thee) sneller tot hun beschikking hadden

Slide 19 - Slide

Ondertekening van het Verdrag van Allahabad, door  Shah Alam II en Sir Robert Clive 

Slide 20 - Slide

Gevolgen Verdrag van Allahabad
 • De Britten wilden meer grip krijgen op de binnenlandse handelstromen in India. Onafhankelijke bania's werden vervangen door tussenpersonen in dienst van de EIC.
 • De invloed  (en de macht) van de Britten op het binnenland van India nam sterk toe.
 • India werd steeds belangrijker binnen het Britse Rijk. Het Verdag van Allahabad was het formele begin van het Britse Rijk.
 • India werd indirect bestuurd vanuit Engeland; de EIC bestuurde India namens het moederland.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Maken
- Basisvragen 21 t/m 23
- W4 

Slide 23 - Slide

Directe oorzaak of aanleiding
Indirecte oorzaken
Gevolg
V.S. wordt onafhankelijk van Engeland
Suikerplantages op Jamaica en Barbados zijn niet meer winstgevend
Mogolvorsten verliezen macht aan de lokale vorsten
Verhouding tussen Engeland en India verandert. Engeland gaat India koloniseren.
Verdrag van Allahabad
Engeland wil meer grip krijgen op binnenlandse handel in India

Slide 24 - Drag question

Bron 1
In het Verdrag van Allahabad stonden elf afspraken. Deze afspraken waren gemaakt tussen de East India Company en twee Indiase vorsten. Een aantal van deze afspraken:
 • Er zal een eeuwigdurende en universele vrede, oprechte vriendschap en een hechte vereniging tot stand worden gebracht tussen Zijne Hoogheid Sujah al Dowlah en zijn erfgenamen, enerzijds, en Zijne Excellentie Najim al Dowlah, en de Engelse East India Company anderzijds.
 • Hiermee zullen de genoemde contracterende partijen hun grootste aandacht besteden aan het handhaven tussen henzelf, hun heerschappijen en hun onderdanen, deze wederzijdse vriendschap, zonder aan beide zijden enige vorm van vijandelijkheden toe te staan om welke reden of onder welke pretentie dan ook te worden begaan.
     En alles zal zorgvuldig worden vermeden, hetgeen hierna de nu gelukkig gevestigde unie zou kunnen schaden.
 • Zijne Hoogheid zal de Engelse Compagnie toestaan om handel te drijven, belastingvrij, gedurende al zijn heerschappijen.

Slide 25 - Slide

Hier staan twee van de elf afspraken van het Verdrag van Allahabad. Een van deze afspraken laat de echte motivatie van de East India Company zien.
- Geef deze afspraak;
- Leg uit hoe je tot je antwoord kwam.

Slide 26 - Open question

Geld dat wordt verdiend aan belasting, wordt meestal weer gebruikt in de samenleving. Er worden wegen of andere voorzieningen van betaald. De Britten dwongen in het Verdrag van Allahabad af dat ze belastingvrij konden handelen. Leg uit wat hier een gevolg van is voor India.

Slide 27 - Open question