maat havo 4.2

Wat gaan we doen?
Nog niet toets bespreken. Waarom?

Paragraaf 4.2 bespreken.

Opdracht maken
1 / 13
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen?
Nog niet toets bespreken. Waarom?

Paragraaf 4.2 bespreken.

Opdracht maken

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Je kan uitleggen hoe cultuur overgedragen wordt. 
Je kan uitleggen hoe door socialisatie de identiteit van een persoon gevormd wordt. 
Je kan verschillende soorten samenlevingen onderscheiden 

Slide 2 - Slide

Nature/Nurture debat
Hoe wordt je wie je bent?

Nature: De nadruk ligt op aangeboren kenmerken. 
Nurture: De nadruk ligt op aangeleerde kenmerken.

Tegenwoordig wordt het gezien als een wisselwerking tussen beide. 

Slide 3 - Slide

Socialisatie
Het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Socialiserende instituties
Schrijf voor elk van de volgende socialiserende instituties op hoe deze heeft bijgedragen aan jouw socialisatie.
gezin  
school
media
vrienden
verenigingen, overheid

Slide 6 - Slide

Sociale controle
Je omgeving stuurt jouw gedrag bij met sancties. Sancties kunnen positief en negatief zijn.
Negatieve sanctie: bijvoorbeeld huisarrest omdat je stiekem alcohol hebt gedronken, of een boete omdat je zonder licht fietst.
Positieve sanctie: Bijvoorbeeld: je krijgt een compliment, of een diploma.

Slide 7 - Slide

Opdracht 
Maak opdracht 9 op bladzijde 120.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Lesdoel
Je kan uitleggen hoe cultuur overgedragen wordt. 
Je kan uitleggen hoe door socialisatie de identiteit van een persoon gevormd wordt. 
Je kan verschillende soorten samenlevingen onderscheiden 

Slide 12 - Slide

huiswerk
1 t/m 6 van paragraaf 4.2

Slide 13 - Slide