H 5 par 3

H5 par 3


* Kan je de migratie van platteland naar stad  in China verklaren.
* ken je verschillende push en pullfactoren .
* Weet je welke veranderingen er zijn  in het uiterlijk van de steden.

aan het einde van de les:
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H5 par 3


* Kan je de migratie van platteland naar stad  in China verklaren.
* ken je verschillende push en pullfactoren .
* Weet je welke veranderingen er zijn  in het uiterlijk van de steden.

aan het einde van de les:

Slide 1 - Slide

Wat zijn NIC landen?

Slide 2 - Open question

Wat is migratie?

Slide 3 - Open question

Migratie= verhuizen van de ene plek naar de andere.
immigratie <> emigratie
ruraal-urbane migratie 
urbanisatie

Slide 4 - Slide

 94% van de Chinese bevolking leeft in het stedelijke gebieden in het oosten  slechts 6% van de bevolking woont in het westen van China.

Slide 5 - Slide

Urbanisatiegraad en urbanisatietempo

  • Urbanisatiegraad
Het percentage van de bevolking in een land dat in de stad woont.

  • Urbanisatietempo
Jaarlijksgroei van de stedelijke bevolking

Slide 6 - Slide

Redenen voor urbanisatie

Slide 7 - Mind map

Push-en pull factoren
  • Pushfactoren zijn de redenen om een plaats of land te verlaten. 
  • Pullfactoren zijn de redenen om je ergens te vestigen in een bepaalde stad of land. 
  • hindernissen 

Slide 8 - Slide

veranderingen in de steden:
  • nieuwe flatwijken
  • oude traditionele wijkjes verdwijnen
  • stadsdorpen worden afgebroken
  • landbouwgronden verdwijnen
  • er is een hoge woningdichtheid

Slide 9 - Slide

huiswerk:

H5 par 3 opdr 1 t/m 9

Slide 10 - Slide

push en pullfactoren
voor urbanisatie

Slide 11 - Mind map

veranderingen in de stad

Slide 12 - Mind map

maak een poster waarop een stad en platteland(sdorp) te zien zijn waarop de volgende onderdelen terug komen:
> push en pullfactoren / aantrekkings en afstotingsfactoren.
> verandering inwonersverdeling in % stad <> platteland in  1980-2000-2020
> verschil in inkomen tussen stad en platteland in 2000 en 2010
> Veranderingen in de steden door de urbanisatie
> geef weer naar welke gebieden de meeste mensen verhuizen. En leg uit waarom men daar naartoe gaat.
> Regels vanuit de regering m.b.t. verhuizen platteland > stad.
> begrippen: immigratie, emigratie, ruraal urbane migratie, welvaartskloof.

Slide 13 - Slide