Les 1 Kwaliteit van leven

Eigen regie en zelfredzaamheid
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Eigen regie en zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

Eindopdracht
De cliënt heeft passende ondersteuning ontvangen bij het voeren van de regie over zijn eigen leven aansluitend op zijn eigen draagkracht met inzet van naastbetrokkenen en/of mantelzorgers indien van toepassing. 

Slide 2 - Slide

  • Verslag deelopdracht 1
  • Gespreksverslag zelfredzaamheid, opdracht 2
  • Ecogram, deelopdracht 3
  • Plan van aanpak deelopdracht 4
  • Beoordeling werkbegeleider 

Slide 3 - Slide

Les 1:
Kwaliteit van leven.

Slide 4 - Slide

Aan het einde van de les:...
- geeft de student een omschrijving van het begrip kwaliteit van leven 
- geeft de student aan op welke  manieren hij/zij de kwaliteit van leven van de client kan behouden/ verbeteren 
- geeft de student aan waarom een cultuuromslag goed kan zijn en wat zijn/haar rol hierin is

Slide 5 - Slide

Mensen zijn meer dan hun zorgvraag 

Slide 6 - Slide

Wat is voor jou kwaliteit van leven?

Slide 7 - Slide

Wat is voor de client kwaliteit van leven?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Theorie 
Kwaliteit van leven = functioneren van een persoon op 3 gebieden: fysiek, psychisch en sociaal en de subjectieve evaluatie hierop. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Kwaliteit van leven bestaat uit objectieve en subjectieve aspecten.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven 

Slide 14 - Slide

Voorbeelden
- zo lang mogelijk zorg bieden in eigen omgeving 
- familieparticipatie 
- aanvaarding zorgtechnologie
- incidentmelding 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

Deelopdracht 1
Neem een bestaand instrument (Shalock, bijv.) en peil de kwaliteit van leven bij één cliënt.

Verwerk de gegevens in een verslag

Min één A4, max twéé.

Slide 17 - Slide

Eindopdracht
Verantwoordingsgesprek (zie Dulon Online).

Slide 18 - Slide