2.3 De stad verandert

Par 2.3 De stad Verandert
 • Leerdoelen
 • Uitleg
 • stil werken
 • huiswerk
 • leerdoelen checken
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeVoortgezet speciaal onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Par 2.3 De stad Verandert
 • Leerdoelen
 • Uitleg
 • stil werken
 • huiswerk
 • leerdoelen checken

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
 • Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.
 • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 2 - Slide

De grens tussen stad en platteland vervaagt
 • De grens tussen stad en platteland is tegenwoordig minder scherp  dan vroeger.
 • Vanaf 1960 gingen stedelingen in ruim opgezette voorsteden wonen. Dit proces heet
  suburbanisatie
 • Nieuw is het ontstaan van steden langs kruispunten van wegen: de Randstad

Slide 3 - Slide

Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
randstad

Slide 4 - Slide

Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.
Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.

Waarom vestigen migranten zich liever in de randzone?
 • je woont er goedkoper
 • er is meer ruimte
 • je kunt er nog voedsel verbouwen
 • de stad is dichtbij

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Slide 7 - Slide

Europese stad

Slide 8 - Drag question

Waarom?

Slide 9 - Open question

De westerse stad verandert
 • Vanuit de suburbs: Hier wonen mensen met een hoger inkomen.
 • Via woonwijken met een hoge dichtheid en lage inkomensgroepen (soms getto's)
 • Naar de binnenstad met het CBD

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Map

Slide 12 - Map

Slide 13 - Map

Slide 14 - Map

Slide 15 - Map

Gentrification
Oude delen van steden worden opgeknapt. Pakhuizen en leegstaande fabriekspanden worden omgebouwd tot woningen.

Dit proces heet
Gentrification

Door migratie worden grote westerse steden steeds meer multicultureel. Hierdoor ontstaan:
transnationale gemeenschappen

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Map

Slide 18 - Link

Slide 19 - Link

In niet-westerse landen zijn steden snel gegroeid.
 
Wat is het gevolg? 
 • Krottenwijken en verdere verdichting van de stad

Steden gaan steeds meer op westerse steden lijken. Hoe noem je het deel met hoogbouw?
 •  CBD


Slide 20 - Slide

Arm en rijk
Welke terreinen zijn nog in de buurt van het centrum te vinden in niet-westerse steden?
 • industrieterreinen 


Sommige woonwijken zijn door hoge hekken omringt. Wie wonen hier?

Slide 21 - Slide

Zelfstandig werken
 • Huiswerk:
 • Leren par 2.3
 • Maken par 2.3
 • 10 minuten zelfstandig aan de slag met de opdrachten van par 2.3
 • Heb je vragen kom dan bij mij aan de tafel.
timer
10:00

Slide 22 - Slide

Leerdoelen check
 • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
 • Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.
 • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 23 - Slide

Huiswerk
leren par 2.3 (begrippen en kenmerken stad)
maken par 2.3 alle opgaven

Slide 24 - Slide