methodisch werken/ werkplan/ruimte gebruiksklaar maken

Welkom
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Welkom

Slide 1 - Slide

Vragen en/of bijzonderheden?

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
* Methodisch werken/werkplan opstellen.
* Ruimte gebruiksklaar maken.
* Ergonomie.
Pauze
* Tiltechnieken en hulpmiddelen.
* Oefenen praktijkvaardigheden, tilliften e.d.

Slide 3 - Slide

Waar denk je aan bij methodisch werken?

Slide 4 - Mind map

werken volgens een vaste methode

Slide 5 - Slide

Kenmerken van methodisch werken
- doelgericht: je weet wat je wil bereiken?
- planmatig: een logische volgorde in je werkwijze.
- procesmatig: een stappenplan.
- bewust: waarom, voor wie  en wat.

Slide 6 - Slide

beginsituatie vaststellen /
voorbereiden
- bedenk voor wie?
- wat is het probleem?
- wat wil mijn klant/zorgvrager?
- Hoe is de situatie nu?

Slide 7 - Slide

Doelen formuleren 
- je omschrijft doelen die haalbaar zijn!
- je maakt doelen die je kunt meten/evalueren?

Slide 8 - Slide

Plan van aanpak maken
Plan geeft antwoord op de 6 W,s
* Wie speelt een rol?
* Wat wil ik bereiken?
* Wat moet er gebeuren?
* Waar moet het gebeuren? (plek, plaats)
* Welke werkwijze kies ik? (protocol, richtlijn)
* Wanneer moet het gebeuren?

Slide 9 - Slide

uitvoeren
Je werkt volgens het plan van aanpak.
Maar let op! Observeer en signaleer de situatie/klant/zorgvrager, dit kan anders lopen dan vooraf gedacht. 

Slide 10 - Slide

reflecteren en evalueren
reflecteren: Je bekijkt de situatie/handeling kritisch vanuit jezelf.
evalueren: wat ging er goed? en waarom? of juist niet? Wat kunnen we aanpassen?

Slide 11 - Slide

Signaleren en observeren
Wat is observeren? Bewust kijken, doelgericht kijken
Aan je observatie geef je een interpretatie

Wat is signaleren? Je krijgt een signaal.
Er valt iets op wat eerst anders was
Je vangt iets op wat niet klopt
Slide 12 - Slide

Welke zintuigen kun je gebruiken tijdens het observeren en signaleren?

Slide 13 - Open question

rapporteren
Mondeling en/of schriftelijk.
Vertel alleen feiten, duidelijk omschreven wat je gehoord en of gezien hebt, alleen conclusie geven bij meerdere observaties en geef duidelijk aan het jouw conclusie is. Concreet en bondig.

Slide 14 - Slide

opdracht:
Mw. Janssen, 85 jaar,  woont alleen in een groot vrijstaand huis. Mw. is weduwe sinds 10 jaar en heeft 2 kinderen. De kinderen komen 1x per maand langs. Mw. heeft zich altijd goed kunnen redden alleen en was zeer actief in haar dagelijkse leven. Ze ging graag op korte vakanties, bezocht familie en vrienden en deed vrijwilligerswerk in het buurtcentrum. Maar na een val waarbij zij haar heup brak en daarna 3 maanden moest revalideren, is mw. nu weer thuis. Jij komt als helpende voor het eerst bij mw. Haar huis ruikt niet fris, het is er rommelig en ook mw. zelf ziet er mager en onverzorgd uit. Mw. komt somber over en zegt tegen jou; "Ik kan niets meer en ik voel mij alleen,"
Probeer observaties te bedenken, welke signalen geeft mw? 
Probeer 2 doelen te bedenken.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

communicatie!
Goede communicatie is belangrijk voor het observeren en signaleren en rapporteren.

- goede taal- en spreekvaardigheid.
- verbale en non-verbale communicatie.

Slide 17 - Slide

ruimte gebruiksklaar maken
Waarom?
Hoe?
Waar hou je rekening mee?
Voor wie?


Slide 18 - Slide

Waar denk je aan bij het gebruiksklaar maken van jouw werkruimte?

Slide 19 - Open question

Ergonomie, huh?

De relatie tussen de mens en zijn/ haar omgeving. vooral bekend in de werksituatie.
Wat bedoel ik daarmee???

WIE WEET HET?

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

niveau mobiliteit
A
volledig actief


B
actief, kan met hulpmiddel zichzelf verplaatsen


C
half passief, hulp nodig bij verplaatsingen, maar heeft nog zitbalans


D
half passief, hulp nodig bij verplaatsingen en heeft geen zitbalans


E
volledig passieve patiënt 

Slide 22 - Slide

e-learning
https://www.free-learning.nl/modules/basisfysiekgezondwerken/start.html 


Slide 23 - Slide

hoe kies je de juiste hulpmiddelen?
- advies ergotherapie.
- https://hulpmiddelenwijzer.nl/ 

Slide 24 - Slide

Welke hulpmiddelen ken jij al?
Of waar heb jij al eens mee gewerkt?

Slide 25 - Mind map

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

gevaar!!!!
Beklemming
Stoten
Valgevaar
Ondeugdelijk materiaal
Ondeskundig gebruik
Gemakzucht en haast!
Routinematig werken

Slide 28 - Slide

praktijkvaardigheden
Tilliften
passief


Tillift
actief


Lopen
met rolstoel


Begeleiden
bij rollator
 
Hulp
bieden uit bed te komen


Draaischijf


* glijzeil

Slide 29 - Slide

interessante links
goedgebruik.nl
hulpmiddelenwijzer.nl
free-learning.nl
zorgvoorbeter.nl

Slide 30 - Slide

afronding
tips en tops voor mij?
Hoe hebben jullie de les ervaren?
Hebben jullie iets gemist?

Slide 31 - Slide